Nyhedsbrev – april 2022

Så er der igen nyt fra byrådsarbejdet efter en uge med både byrådsmøde, udvalgsmøde i Børn og familie og møde i handicaprådet får du lige opdatering her…

Først lidt nyt fra byrådsmødet:

Positivt regnskab 2021

Et regnskab som blev bedre end forventet af flere grunde. Blandt andet pga. meget lav ledighed, ligesom der er solgt flere byggegrunde end budgetteret. Vi har som landets øvrige kommuner en max ramme på hvad vi må bruge på servicedriftsudgifter og den har vi kunne holde os indenfor i 2021 hvilket også er positivt.

Eftergivelse af gæld til ældre og handicappede

Regnskabet viste desværre isoleret et større underskud på området med ældre- og handicappede. Vi har besluttet at eftergive gælden på området på i alt 40 mio. Men gæld opstår jo af en grund, vi vurderer at budgettet har været for lavt til de opgaver der skal løses. For at få et mere realistisk budget til området tilfører vi i første omgang 20 mio. ekstra i 2022 og så venter en beslutning om vi kan finde penge til at øge budgettet varigt i årene frem. Det skal vi se om vi kan løse i efterårets budgetforhandlinger.

COVID19 kompensation

Vi behandlede også fordeling af COVID19 kompensation. I alt har vi i 2021 haft ca. 40 mio. i udgifter til testteam, øget rengøring, værnemidler, vikarer, ekstra mandskab og leje af lokaler. På trods af regeringens løfter om at udgifter vil blive kompenseret fik vi blot 13,6 mio. til dette. Vi havde allerede sidste år taget højde for at enderne måske ikke kunne nå sammen og havde hensat 10 mio. Altså kan man sige at vi har 23,6 mio. til at dække et hul på 40 mio. Mere om hvordan vi behandler den ”hovedpine” længere nede i nyhedsbrevet…

Billigere ungdomsboliger

Så havde vi også en sag på byrådet hvor vi blev enige om at fritage de almene ungdomsboliger for grundskyld, hvilket gør vores ungdomsboliger billigere at bo i. Vi ser det som nok et skridt på vejen med at det skal være attraktivt at bo i Herning – også når man er ung.

Alting stiger – og det udsætter udbygningen af Silkeborgvej og måske mere på sigt?

Efter licitationen af udbygningen af Silkeborgvej står det klart at projektet ikke kan holdes inden for budgettet. Derfor traf vi beslutning om at aflyse licitationen og udsætte til senere, ingen kan spå om priserne kommer tilbage til det ”normale” men vi har da lov at håbe på at de falder noget. Vi har budgetkonference om 14 dage, hvor vi kommer til at se på alle planlagte anlægsprojekter med ”aktuelle øjne” – hvad kan vi nå med de voldsomme prisstigninger vi oplever p.t.?

Sygehuset er tømt nu – hvad så?

ASA-bygningen bliver i første omgang reserveret til evt. at kunne huse Ukrainske flygtninge. Men ellers er ca. 70% af bygningerne solgt, de bevaringsværdige ombygges til boliger og de øvrige nedrives og der opføres nye boliger. Herning Kommune ejer stadig ca. 30% af bygningerne. Nedrivningen af de bygninger som ikke kan omdannes til boliger, starter efter sommerferien.  

Og så har vi haft udvalgsmøde i Børne- og familieudvalget…

På besøg i Hammerum-Gjellerup

Med et nyt Børne og familieudvalg har jeg besluttet at vi skal rundt og besøge vores skoler og daginstitutioner. Det er vigtigt at kender rammerne og dagligdagen for det vi skal træffe beslutning om.

I onsdags var turen kommet Hammerum-Gjellerup området hvor daginstitutionen ”Spilophuset” driver daginstitution på flere adresser rundt i Hammerum-Gjellerup. Der er meget pres på lokalerne og vi kommer i nærmeste fremtid til at træffe en beslutning om en ny daginstitution i området. For at løse her og nu udfordringer, er der fuld gang i at opføre en pavillon til 60 børn og indkøbt en bus som kan rumme 30 børn, som så kan tage på daglige eventyr ud til naturlegepladser rundt i kommunen. Begge dele vil kunne tages i brug inden sommerferien, og tage det værste pres af lokalerne indtil videre, men vi skal udvide mere permanent i området, ingen tvivl om det.

Vi besøgte også den helt nye skole Lindegårdskolen som er bygget sammen med Hallen ligesom det rummer byens bibliotek. Derfor er skolen stort set åben døgnet rundt og er et naturligt samlingssted for alle i Hammerum/Gjellerup – uanset alder. Det virker rigtig godt.

Corona udgifter dækkes så godt som det nu er er muligt

På børne- og familieudvalgets området har vi sammenlagt haft Corona udgifter for 20,9 mio.

Som tidligere omtalt var der ikke penge til at dække fuldt ud.

Området har fået 12,5 mio. i kompensation.

Dem har vi besluttet at fordele så daginstitutioner som har haft udgifter for knap 11 mio. får 90 % kompensation og skolerne som har haft udgifter for ca. 1,1 mio. får 50% kompensation.

De resterende 8,4 mio. som vi har haft i udgifter, ligger på centrale budgetter (f.eks. til fælles indkøb og projekter). Det betyder at vi må reducere i dette års budgetter på området.  

Og så var der møde i handicaprådet… og hvad er nu det for noget?

Alle landets 98 kommuner har pligt til at etablere et handicapråd. De kommunale handicapråds primære mål er at bidrage til, at flere mennesker med handicap opnår lige muligheder og kan leve et liv på lige vilkår med andre borgere i kommunen.”

Som formand for Børne- og familieudvalget er jeg udpeget medlem af Handicaprådet – det giver mening, da der jo også er handicappede børn som skal sikres den bedst mulige hverdag. Helt konkret var der på mødet orientering om en sag som vi netop har truffet politisk beslutning om i Børne- og familieudvalget. At alle børn som går i Special SFO – uanset udfordringer – er sikret hjemtransport. Det får de allerede, men reelt har kun §41 børn ret til hjemkørsel, så vi kunne med loven i hånden ”forskelsbehandle” børnene, men det ønsker vi ikke.  

Vi skal huske de handicappede når vi bygger og anlægger…

På mødet blev to medlemmer udpeget til en arbejdsgruppe der skal komme med input til handicapvenlig indretning/adgang når vi planlægger nye anlægsprojekter rundt i kommunen.

Det var april’s nyt fra byrådet. Hvis du er interesseret i at læse de politiske dagsordener, finder du dem her: https://www.herning.dk/politik/byraadet/byraadets-dagsordener-og-referater/

Med ønsket om en god påske!


Måske skulle vi lære af historien?

I begyndelsen af 1800-tallet blev Danmark ramt af koppeepidemi. Det førte til at der i 1810 blev udarbejdet en forordning, der pålagde borgerne at blive vaccineret mod kopper. Forordningen kunne ikke tvinge folk til at blive vaccineret, men det var en forudsætning for f.eks. at blive konfirmeret, viet, få lov at starte i skolen, på en læreplads eller komme til militæret, at man kunne fremvise dokumentation for at have været syg med kopper eller at man var vaccineret mod kopper.

Så hvis man ville leve et normalt liv uden begrænsninger var koppevaccinationen “billetten” hertil. Man vaccinerede for kopper frem til 1977. Jeg er selv af den generation som også har fået et “skud”, hvilket dengang ikke var til nogen form for diskussion. Sygdomsbekæmpelse var topprioritet.

Men i dag bliver for/imod COVID-19-vaccine i den grad diskuteret! Vaccineskeptikere tager kraftig afstand fra statens gentagne opfordringer til at blive vaccineret, med argumentationen om at det er frihedsberøvelse og at man selv skal have lov til at bestemme og ingen skal føle sig tvunget til at gøre noget mod egen vilje.

Egentlig alt sammen principper jeg hylder – at vi har fuld frihed til at bestemme over vores eget liv. Men det skal samtidig stilles op mod at jeg også gerne vil gøre noget for andre. Jeg har selv med tak taget mod vaccinen, og ser det ikke kun som en sikring mod en evt. hård sygdomsperiode for mig selv og mine nærmeste. Men lige så meget som mit beskedne bidrag til at beskytte alt det vi lever af, at vores erhvervs- og kulturliv kan virke uden ødelæggende nedlukninger og ikke mindst beskytte alle dem bedst muligt, der hver dag går på arbejde for at passe deres arbejde med vores børn, syge og ældre.

Jeg vil faktisk påstå det er frihedsberøvelse IKKE at blive vaccineret. Jo længere tid vi skal kæmpe med COVID-19 i samfundet, des mere berøver det vores frihed. Men holdningerne herom er jo delte, hvilket vi må acceptere i et demokratisk samfund.

I skrivende stund er der heldigvis 76,9% i Danmark som er vaccineret.
Det glæder mig! Så mit juleønske er i år at flere flytter fokus fra egne frie valg, og i stedet ser friheden i forhåbentlig på sigt at få bugt med COVID-19 ved at tage imod vaccinen.Diplomer til nye bydelsmødre

Et hold nye bydelsmødre får overrakt deres diplom efter endt uddannelse i Rådhussalen.


Her fra en festlig begivenhed i byrådssalen hvor jeg fik æren af at overrække diplomer til et nyt hold bydelsmødre. Hvis du tænker “bydelsmødre, hvad er det” så kommer der lige en kort forklaring her: Bydelsmødre er en frivillig organisation, bestående af kvinder med anden etnisk herkomst, som brænder for at gøre en forskel. Mange af dem er kommet til Danmark som voksne og har selv gennemgået forskellige udfordringer forbundet med at starte forfra i et ny land.

De har kæmpet sig gennem ukendte systemer, lært et nyt sprog og skulle etablere et nyt socialt netværk. Bydelsmødrene ønsker at hjælpe andre kvinder til hurtigere at forstå samfundet og kende deres muligheder i Danmark. Hatten af for det kæmpe frivillige arbejde et stort netværk af bydelsmødre i hele landet gør.
Kvinderne gennemgår en uddannelse før de kan kalde sig bydelsmødre. Så dejligt at kunne byde velkommen til 10 nye ildsjæle i Herning Kommune.

Vielsesfogeden på job

Som viceborgmester har jeg ofte fornøjelsen af at foretage borgerlige vielser. Udstyret med et officielt papir fra borgmesteren er jeg tildelt hvervet som vielsesfoged. Det har givet en masse skønne oplevelser, og jeg har mødt en masse glade mennesker der ønsker at blive viet. Her er det i Riddersalen på Herningsholm, hvor frivillige fik den fantastisk idé at her kunne holdes vielser i sommerhalvåret.

Besøg i byrådssalen

Jeg fortæller gerne om mit arbejde i byrådet, og har gennem de seneste fire år haft både skoler, kvindeklubber og pensionistforeninger på besøg i byrådssalen. Her er det en skøn flok fra Alhuset i Kibæk der var forbi for at se byrådssalen og høre om min tilgang til arbejdet i byrådet. Fotograf Flemming B. L. Johannesen.

Nok mine største fans….

Okay, billedet er snart 4 år gammelt – men de tre piger på billedet er stadig ikke i tvivl om hvem de vil anbefale dig at stemme på <3