Nyhedsbrev – december 2022

I aften afholdt vi årets sidste byrådsmøde med 34 sager på dagsordenen. Heraf 3 lukkede. Du kan se den fulde dagsorden HER.

Det er noget tid siden du sidst har modtaget noget fra mig, men nu skal det være! Hen over efteråret har både besparelser og budgettilpasninger fyldt rigtig meget, jeg synes det har været en sej tid.

Samlet set er budgetterne blevet beskåret med 25 mio. i 2023 og 50 mio. fra 2024 og i årene frem. Og hvorfor nu det? Ja, det er bestemt ikke af lyst, men ren og skær nød. Vi har ikke så højt et indtægtsgrundlag i kommunen som vi tidligere har budgetlagt med, dette skyldes bl.a. at befolkningstilgangen i kommunen ikke steget med det forventede (og det vi har lagt budgetter efter), og det rammer os på skatteindtægterne.

Samtidig tog økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne ikke højde for de stadig stigende udfordringer vi bl.a. har med flere børn, unge i mistrivsel, og voksne med psykiske udfordringer. Det er områder hvor vi i år kommer ud med underskud, så det er dobbelt slemt kan man sige.

Så ud over at vi skal spare i årene frem, skal vi også indhente det underskud vi har haft i år på området, som følge af flere der har brug for hjælp. Især besparelserne på skole-, ældre-, og handicap/psykiatriområdet har fyldt meget og vi skal træffe nogle svære prioriteringer.

Jeg er flere gange gennem den seneste tid blevet mødt med udsagnet: hvorfor er det nu igen børn og ældre I sparer på? Det er det heller ikke kun. Beskæftigelses-, kultur og fritid samt det administrative område tager også deres andel af de besluttede besparelser. Det får dog ikke så meget spalteplads i avisen, og er derfor gået noget mere ubemærket hen. Desværre, for alle borgere har jo krav på at kende realiteterne. Så stol på at alle områder bidrager til at løse de økonomiske udfordringer.

Jeg har betegnet arbejdet med af finde besparelserne på især velfærdsområderne som at klatre på et isbjerg. Det er den fornemmelse jeg sidder tilbage med, når vi – for at få enderne til at hænge sammen – er nødt til at spare på bl.a. forebyggende arbejde for børn, unge og ældre som er ensomme eller på anden måde har det svært i livet. Vi er på rette vej, men risikerer at glide lidt ned af bjerget igen med disse besparelser!

Vi har også måtte spare på folkeskoleområdet. Vi har i høj grad forsøgt at spare på alt andet end de lærere og pædagoger som arbejder ude på skolerne. Det har betydet at vi bl.a. stopper med at finansiere julekoncert for skolekor, at vi drosler rengøringsstandarden ned til det niveau den var på inden Corona, der er sparet på administrative jobs centralt inde på kommunen, på kørsel, på tildeling til SFO og fritidsundervisning. Den endelige beslutning bliver behandlet på byrådsmødet i januar.

Ældreområdet er også hårdt ramt af et budget som ikke holder, ikke mindst fordi det har været meget vanskeligt at skaffe arbejdskraft nok gennem det seneste år, hvilket har betydet betydelige vikarudgifter. Her ses der derfor også ind i massive besparelser, bl.a. på hvor tit man fremadrettet kan få gjort rent, afskaffelse af ”klippekort” i både hjemmepleje og på plejecentre, og det ene af to plejehjem i Aulum foreslås omdannet til ældreboliger. De samlede besparelser skal også endelig behandles på byrådsmødet til januar, der er ingen nemme løsninger på området.

Det var en opfølgning for hvad der er sket gennem den seneste tid og nu mere om hvad der fyldte mest på aftenens byrådsmøde:

Løsgænger i byrådet
Per Ørum har siden sidste byrådsmøde valgt at blive løsgænger og dermed har konservative kun et mandat i byrådet, Mette Guldberg. SF og DF opfordrede Per Ørum til at opgive sit mandat da han sidder på konservative stemmer. Men et mandat er personligt, og Per Ørum vælger derfor at fortsætte som løsgænger udenfor parti.

Midtjyllands Lufthavn
Som det har fremgået af avisen, er flyvningerne fra Karup til Kbh. indstillet pr. 9. dec. Der har efter Coronaperioden været færre afgange, hvilket betyder færre passagerer og dermed for ringe økonomi i driften. En dårlig spiral kan man sige. Der arbejdes med at finde en ny fly-operatør og få statsstøtte til at drive lufthavnen, hvilket vurderes at være nødvendig for dens overlevelse. Lufthavnen har især betydning for erhvervslivet i Midtjylland, da man ikke længere kan flyve fra Billund til Kbh. Lufthavnen har 9 ejerkommuner som gennem en årrække har ydet økonomisk støtte til at drive lufthavnen og i aften behandlede vi – som én af ejerne – et punkt om nok et økonomisk tilskud for at dække det seneste driftsårs underskud.Det affødte nogen debat om hvorvidt der overhovedet skulle gøres mere for at få lufthavnen i gang igen eller om det er tiden at smide håndklædet i ringen. Dog er der stadig et flertal for at give lufthavnen en sidste chance for igen at få fly i luften.
 
Frigivelse af anlægsbevillinger til mindre anlægsprojekter

En længere række mindre anlægsprojekter blev vedtaget – i alt 14 forskellige som skal løse forskellige opgaver omkring skoler, parkeringsforhold og trafiksikkerhed rundt i kommunen.Der blev i alt disponeret 4,9 mil. til projekterne. Du kan se den fulde liste over projekter på sag nr. 240.

Budgetoverholdelse på Børn og familie (udsatte børn)
Som nævnt tidligere i dette nyhedsbrev, har vi overskredet vores budget på området med ca. 12 mil. Det har ført til en lang række ændringer og omprioriteringer f.eks.:
Vi omlægger et døgntilbud for unge ( med f.eks. angst og selvskade). De unge vil stadig kunne få hjælp og behandling. Døgntilbuddet bliver dog ændret til ambulant behandling, så det vil sige man frem for at bo fast, skal komme ind til behandling på dagsbasis.
Vi har også ændret på muligheden for hvilke dage man kan få sit barn i aflastning. Det vil sige vi ændrer ikke på de antal dage som er tilkendt det enkelte barn i aflastningen, men lader bl.a. aflastningspladser i weekenden slutte søndag kl. 10 og ikke som det er i dag til mandag morgen. Ligeledes vil der også være en enkelt uge i sommerferien hvor aflastningen er helt lukket og det samme gør sig gældende for jul og påske. Det er helligdage hvor det er ekstra dyrt at aflønne personalet, så selvom man stadig kan få samme antal aflastningsfamilie hen over et år er der en besparelse her, med færre søn- og helligdagsvagter.
Vi har også været nødt til at skære i tilskuddet til forebyggende tilbud, både vores egne men også frivillige. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men vi har forsøgt at brede besparelserne ud, så flest mulig bærer til med at løse opgaven. De besluttede tiltag kan ses under sag nr. 262.
Det har ikke været en nem opgave, vi er endnu ikke i mål med besparelserne, og har hyret et eksternt firma, som har stor erfaring med at gentænke kommunale opgaver og pege på besparelsespotentialet. Dette arbejde er i gang og vi får det præsenteret hen over foråret, så vi ser muligvis ind i nye ændringer som også vil kunne bedre et trængt budget.

Ja, det er jo ikke ene gode nyheder herfra desværre, men nu vælger jeg at tage de positive briller på – landspolitisk!

En helt ny og noget sammensat regering har endelig set dagens lys
Jeg hører til den del af Venstre, som bakker op om at er bedst at gå med i en bred regering for mest mulig indflydelse. Jeg har læst regeringsgrundlaget, og der er mange positive og nødvendige tiltag. Det ser dog ikke ud til at vi få flere penge i årene frem at drive kommunerne for, så vi skal tænke flere nye tanker. Der vil være noget vi ikke fremadrettet vi ikke vil have økonomi til at løse i kommunen, og det håber jeg virkelig at landspolitikerne vil være ærlige omkring. Man kan ikke spare sig ud af alt. Der skal nye tanker og beslutninger til.

Men alt det bliver først i det nye år. Med dette nyhedsbrev går jeg på juleferie og her i de sidste dage af året vil jeg tillade mig bare at koncentrere mig om mine nærmeste. 


Jeg ønsker dig og dine en rigtig glædelig jul.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Diplomer til nye bydelsmødre

Et hold nye bydelsmødre får overrakt deres diplom efter endt uddannelse i Rådhussalen.


Her fra en festlig begivenhed i byrådssalen hvor jeg fik æren af at overrække diplomer til et nyt hold bydelsmødre. Hvis du tænker “bydelsmødre, hvad er det” så kommer der lige en kort forklaring her: Bydelsmødre er en frivillig organisation, bestående af kvinder med anden etnisk herkomst, som brænder for at gøre en forskel. Mange af dem er kommet til Danmark som voksne og har selv gennemgået forskellige udfordringer forbundet med at starte forfra i et ny land.

De har kæmpet sig gennem ukendte systemer, lært et nyt sprog og skulle etablere et nyt socialt netværk. Bydelsmødrene ønsker at hjælpe andre kvinder til hurtigere at forstå samfundet og kende deres muligheder i Danmark. Hatten af for det kæmpe frivillige arbejde et stort netværk af bydelsmødre i hele landet gør.
Kvinderne gennemgår en uddannelse før de kan kalde sig bydelsmødre. Så dejligt at kunne byde velkommen til 10 nye ildsjæle i Herning Kommune.

Vielsesfogeden på job

Som viceborgmester har jeg ofte fornøjelsen af at foretage borgerlige vielser. Udstyret med et officielt papir fra borgmesteren er jeg tildelt hvervet som vielsesfoged. Det har givet en masse skønne oplevelser, og jeg har mødt en masse glade mennesker der ønsker at blive viet. Her er det i Riddersalen på Herningsholm, hvor frivillige fik den fantastisk idé at her kunne holdes vielser i sommerhalvåret.

Besøg i byrådssalen

Jeg fortæller gerne om mit arbejde i byrådet, og har gennem de seneste fire år haft både skoler, kvindeklubber og pensionistforeninger på besøg i byrådssalen. Her er det en skøn flok fra Alhuset i Kibæk der var forbi for at se byrådssalen og høre om min tilgang til arbejdet i byrådet. Fotograf Flemming B. L. Johannesen.

Nok mine største fans….

Okay, billedet er snart 4 år gammelt – men de tre piger på billedet er stadig ikke i tvivl om hvem de vil anbefale dig at stemme på <3