1. behandling af budgettet 2016-2019

17.09.2015

Kære nyhedsbrevsmodtager

De seneste dage har for mit vedkommende været præget af en del politiske aktivitet.
Lørdag deltog jeg i uddannelsesdag I Nr. Nissum, hvor der bl.a. blev debatteret god trivsel og inklusion I folkeskolen. Det er høj-aktuelle emner, og spændende at høre hvilke erfaringer andre kommuner gør sig og I hvilken retning forskellige interesseorganisationer mener det er rigtigt at gå.

Mandag startede med møde i byplansudvalget og turen gik herefter til  Odense., som er i fuld gang med bl.a. at omdanne en tidligere meget befærdet vej I midtbyen til et nyt boligområde (I alt 53.000 m2). I området bygges samtidig en kæmpe underjordisk P-plads, med plads til ca. 1000 biler. Vi besøgte Odense for at få  indblik I de overvejelser byplanlæggerne har gjort sig om projektet og hvordan så store byforandringer kan løses. Vi kan evt. bruge disse overvejelser og erfaringer, når vi på et tidspunkt skal i gang med at planlægge hvordan 100.000m2 sygehusgrund bedst omdannes til nye formål I Herning midtby.

Tirsdag aften var det igen blevet tid for et byrådsmøde, med kun 9 sager på dagsordenen – se den fulde dagsorden her:

Halvårsregnskab for 2015
Kommunens husholdningsregnskab følges tæt året rundt. Et af punkterne på dagsordenen var gennemgang af halvårsregnskabet for 2015. I store træk er det et positivt regnskab. Kommunens indtægter er lidt højere end forventet i forhold til budgettet. På udgiftssiden er der dog overstigelse af budgettet på bl.a. handicap & psykiatri- samt børn- & familieområdet. I de respektive udvalg arbejder vi nu med nye måder at få budgettet til at strække, til de opgaver der skal løses.

1. behandling af budgettet 2016-2019
Samtlige partier har indgået forlig om budgettet for 2016 – 2019. Dette budget blev 1. behandlet på byrådsmødet.
Budgettet indholder, som tidligere fortalt, massive investeringer i byggeprojekter – bl.a. tre nye daginstitutioner I Kibæk, Vildbjerg og Herning, en ny skole i Hammerum/Gjellerup og midler til at renovere/tilbygge I Sportscenter Holing.

Jeg har siden indgåelse af budgettet fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra borgere, der glæder sig over udsigten til ny daginstitution, nye byggegrunde i vente, renovering af Sdr. Felding skole eller midler til byforskønnelse I center- og omegnsbyerne. DGI midtjylland har ligeledes udtrykt stor glæde over at kommunen prioriterer et løft til Sportscenter Holing som både får betydning for breddeidrætten og eliten. Jeg glæder mig over at et enigt byråd står bag budgettet som vil skabe god værdi for driften i kommunen og ikke mindst være til daglig glæde for en masse borgere.

Flygtningestatus i Herning kommune
Flygtningedebatten raser i hele landet, jeg er flere gange blevet spurgt hvor mange flygtninge vi reelt har modtaget i Herning Kommune i år? Svaret er at vi pr. 1.9.2015 har modtaget 102, hertil forventer man at der kommer 30 familiesammenførte ægtefæller og 90 børn.
Flygtningene er bl.a. blevet indkvarteret i ældreboliger og anden kommunalt byggeri som har stået tomt.
Børn i den skolesøgende alder er startet i kommunens modtagerklasser med henblik på at blive sluset ud i almindelige skoleklasser, når det vurderes at de sprogligt vil kunne følge undervisningen. Voksne undervises på Lær Dansk centret og der arbejdes på at finde praktikpladser til flygtningene i lokale virksomheder, da det er den bedste måde at lære vores arbejdskultur på, og forhåbentlig derved blive sluset ud på arbejdsmarkedet så de kan bidrage til samfundet.

Tilførsel af midler til flygtningeområdet 2015
Kommunerne har det lovmæssig ansvar for at modtage og integrere de flygtninge der kommer til Danmark. Staten har ekstraordinært bevilliget 325 mill. i tilskud 2015, for at hjælpe med at dække de ekstraordinære omkostninger der følger med at modtage flygtninge i kommunerne. Heraf modtager Herning Kommune 5,5 mill.

I foråret fik beskæftigelsesafd. tilført 1,6 mill af ovenstående midler til integrationsarbejdet. Dette blev dengang besluttet af et enigt byråd. Nu hvor de resterende 3,9 mill. så skullel fordeles til integrationsarbejdet ønskede hverken Dansk Samling og Dansk Folkeparti pludselig ikke at tiltræde indstillingen om det ekstraordinære tilskud. Pudsigt at de lige kan vende på en ”tallerken” inden for gå måneder. Jeg kan nemmest få tanken om, at de bruger sagen til at føre ”symbolpolitik” i kølvandet på den aktuelle flygtningensituation.
Heldigvis kunne vi – de øvrige partier – uden problemer danne flertal for at søge om frigivelse af statstilskuddet. Dermed får vi tilført nødvendige statsmidler til integration og komme ikke ude for at skulle udhule budgetter til skole- og beskæftigelsesområdet, som reelt ville være resultatet hvis vi nu ellers havde haft et ønske om at følge de to partier der stemte imod.

Det var nyt fra byrådsmødet.

Onsdag var jeg til møde med børne- og familieudvalget som bl.a. bød på rundvisning på Snejbjergs nye skole. En skole der bl.a. med sammenbygning af hal-faciliteter og andre spændende løsninger på udeområdet, har fået de bedst tænkelige betingelser for at integrere bevægelse i skoledagen.

Dagen sluttede med et besøg på Munkgårdskolen i Snejbjerg. En heldagsskole for elever, som har forskellige udfordringer ved at gå i en alm. folkeskoleklasse. Det unikke ved Munkgårdskolen er at forældrene er en dag om ugen deltager i skoledagen, hvor de bl.a. kan få guidning af familievejledere til at håndtere konflikter med barnet. Vi talte med både børn og forældre som føler de får den bedste hjælp til at takle problemer i hverdagen. Man kan være elev på Munkgårdskolen i max. 2 år. Herefter er eleven i langt de fleste tilfælde klar til at komme tilbage til en folkeskoleklasse.

I børne- og familieudvalget forsøger vi løbende at komme rundt og besøge skoler og daginstitutionen, for på den måde at have føling med virkeligheden i børnenes dagligdag.

Tak fordi du tog dig tid til at læse mit nyhedsbrev.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune