Endelig vedtagelse af budgettet 2015

Kære nyhedsbrevmodtager

Tirsdag den 7. oktober var det igen blevet tid for et byrådsmøde. Et forholdsvis kort møde, med kun 18 punkter på dagsordenen.

Pkt. 302 – Endelig vedtagelse af budgettet 2015
Ja, punktet der fyldte mest på mødet var 2. behandling – og endelig vedtagelse – af budgettet for 2015, som alle partier i byrådet står bag. Samtlige partifomænd og en enkelt løsgænger ønskede taletid, for at tilkendegive hvad de hver især var specielt tilfredse med i budgettet. Jeg omtalte også budgettet  i det forrige nyhedsbrev, men også lige nok en bemærkning fra mig …

Herning kommune har i flere år slået på tromme for:
– gode betingelser for erhverv
– gode folkeskoler
– et rigt kultur- og foreningsliv

Alt sammen vigtige fokuspunkter for en kommune der vil udvikling. Men vi skal også huske de svageste i vores samfund. Jeg glæder mig over nedenstående sociale tiltag i budgettet, som er fornuftige skridt på vejen, for at højne livskvalitet for de svageste borgere. På sigt vil disse tiltag bliver en gevinst for os alle.

Sociale tiltag i 2015 budgettet:
– etablering af socioøkonomiske virksomheder
– bevilling til renovering eller etablering af et nyt krisecenter (det nuværende er utidssvarende og nedslidt)
– permanent tilskud til jobbanken.nu, som hjælper borgere med et skrøbeligt sind ind på arbejdsmarkedet
– ekstra bevilling til støtte af frivilligt socialt arbejde
– ekstra bevilling til familie-alkoholbehandling
– generelt løft af budgettet til social- og sundhedsudvalget (handicappede og ældre)

Selvom blækket på budgetaftalen 2015 knapt er tørt, er vi allerede begyndt at forberede arbejdet med de kommende års budgetter. Grundet et forestående folketingsvalg, er der ingen der kender retningen for den økonomi en ny regering vil ligge for dagen (herunder størrelsen på de bloktilskud der bevilliges til arbejdet ude i kommunerne).

Derfor forbereder vi os allerede nu på at økonomien kan blive en del strammere og vil bruge tiden på at nytænke kommuens driftsudgifter v.h.a. effektiviseringer og evt. reduktioner. Det er simpelthen nødvendigt at finde optimeringer på driftssiden for at imødekomme de ønsker der er til anlæg. Konkrete ønsker til kommede anlæg som et enigt byråd også bakker op om: Ny skole i Hammerum/Gjellerup og tre daginstitutioner har brug for nye lokaler (Klatretræet i Kibæk, Himmelblå i Vildbjerg og Galaxen i Herning, der i dag hører hjemme på flere matrikler).

Nok budgetsnak i denne omgang – vil lige kort berøre yderligere punkter på dagsordenen

Pkt. 304
I økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen er det blevet bestemt, at kommunale beredskaber skal reduceres og samles i større enheder. Herning kommune har derfor indgået et samarbejde med nabokommunerne Ikast- Brande og Ringkøbing-Skjern. Samarbejdet er valgt, fordi alle har en kombination af frivillige brandfolk og aftale med Falk. Man forventer at kunne finde de ønskede besparelser v.h.a. stordriftsfordele, effektivisering og synergieffekter de tre kommuner imellem.

Pkt. 306
Kommuneplantillæg/lokalplanforslag.
Flere steder i Herning opleves mangel på p-pladser. Derfor er der igangsat et nyt lokalplanforslag for at forbedre parkeringsforholdene ved og omkring SOSU skolen i Herning. Derfor sendes 2 forskellige forslag til ny lokalplan i høring i boligområdet omkring skolen.

Pkt. 310
Bevarende lokalplan for Nørre Allé og Øster Kirkevej i Herning.
Herning er en forholdsvis ung by, men området omkring Nørre Allé og øster Kirkevej i Herning har flere huse med høj bevaringsværdi. Området er fra Hernings opvækst og er med til at fortælle Hernings historie. Dette ønsker vi i Byplanudvalget at bevare og der er derfor igangsat en bevarende lokalplan for området for huse med høj bevaringsværdi.

Pkt. 312
Herning bibliotek laver p.t. materialevalg for 8 andre bibliotekter i Danmark. D.v.s. at andre kommuner køber den viden vores biliotek har. Dette give en løbende indtægt til kommunen.
Og lige lidt mere om Hernings nye bibliotek. Der er nu gået 1 måned siden åbningen. Biblioteket havde i Brændgårdsparken et gennemsnit på 1300 besøgende om dagen. De første 14 dage havde biblioteket  besøg af 53.0000 – 3.785 i gennemsnit om dagen. På trods af mindre startvanskeligheder bl.a. en lidt for lille elevator til de store kørestole, er der stor overvægt af positive tilbagemeldinger om biblioteket , som tegner til at blive et stort aktiv for midtbyen.

Det var hvad jeg havde på hjertet for denne gang. Tak fordi du tager dig tid til at læse mit nyhedsbrev 🙂

Har du lyst at læse den fulde dagsorden fra byrådsmødet finder du den her: http://www.herning.dk/politik-og-dialog/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

www.ambr.dk