Budgetforlig 2015

Kære nyhedsbrevmodtager

Nok et byrådsmøde er sluttet – faktisk blev det afholdt i tirsdags. Jeg har med vilje trukket tiden lidt med at skrive nyhedsbrevet, da der i de seneste dage er blevet arbejdet på højtryk med at få det kommunal budget for 2015. I aften – den 17. september faldt budgettet på plads og det er hvad dette nyhedsbrev kommer til at handle om.

Budgetforlig er bredt – faktisk så bredt som muligt, da samtlige 31 medlemmer af byrådet samlet står bag budgettet. Partierne er enige om at der skal være et skarpt fokus på kommunens økonomi fremadrettet. Vi skal have penge i kassen, så Herning Kommune kan udvikles yderligere og der skal også være råd til anlæg i de kommende år (skoler, daginstitutioner e.t.c. ). P.t. bruges mange anlægskroner på byggeriet af Snejbjerg skole, som skal stå færdig til august 2015.).

En fornuftig økonomi kan ikke skabes for et år ad gangen. I kommunens regnskab kan det aflæses at der fra 2016 og frem er færre penge at drive kommunen for. Derfor begynder vi allerede nu at se på muligheder for at finde effektiviseringer og konkurrenceudsættelser på 1,5 % på drift fra 2016, så vi også fremadrettet har midler til anlæg. For ønskelisten hertil er lang. I toppen af listen står ny skole i Herning Øst samt nye daginstitutioner: Klatretræet i Kibæk og Himmleblå i Vildbjerg.
Der skal også arbejdes for at daginstitutionen Galaxen, der p.t. har adresse på flere matrikler i Brændgårdsområdet, på sigt kan samles på én adresse.
Det er politisk enighed om at det er højt prioriteret at skabe økonomi til gennemføre disse projekter inden for en overkommelig årerække.

Men tilbage til budgettet for 2015 – og et udvalg af de budgetposter jeg personligt glæder mig meget over.

Social- og sundhedsområdet er er blevet tildelt yderliger 7. mill. til det oprindelige budget. Et område der ofte er økonomisk trængt.

Der er også afsat en pulje på 3.5 mill. til sociale investeringer som kan være nøglen til at skabe et godt lliv for udsatte borgere og samtidig medføre en økonomisk gevist for kommune og samfund. Bl.a. med oprettelse af to socioøkonomiske virksomheder hvor denne gruppe borgere kan få ”arbejds-tilknytning”.

Herning Krisecenter har gennem flere år haft behov for bedre faciliteter der er konkret afsat 6 mill. i 2016 til dette formål.

De kommunale legepladser er ikke i tilstrækkelig grad vedligeholdt. Derfor afsættes der i 2015 og 2016 i alt 1,6 mio. kr. til løft af legepladserne. Fra 2017 og frem afsættes 250.000 til vedligehold.

Også godt at der er budgetteret flere anlægskroner til:
– asfalt, helt præcist 1 mill. ekstra om året, de kommende fire år
– Herning cykler (udbygning/nyetablering af cykelstier 5 forskellige steder i kommunen)
– energirenoveringer på kommunale bygninger (med optimeret drift til følge) 6 mill.
– renovering af tag og fag på skoler og haller i alt 12 mill
– fremme af Å-turismen 3 mill.
– 200.000,- ekstra til puljen for frivilligt, socialt arbejde

Listen er meget længere end de få poster jeg har fremhævet herover. Er du interesseret i at se det samlede budget kan du finde det her: http://www.herning.dk/soeg?q=budget

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97