God økonomi i events for Herning Kommune

01.04.2014
Byrådsmøde – nyhedsbrev april 2014

Tiden flyver – der er gået 4 uger siden du sidst har fået en politisk opdatering fra byrådsarbejdet. I går var der igen byrådsmøde – med 38 sager på dagsordenen. Jeg vil herunder knytte kommentarer til enkelte sager jeg vurderer kan have interesse.

Flere lærepladser
Med henblik på at sikre flere udannelses- og praktikpladser blev der på byrådsmødet enstemmigt vedtaget, at der ved kommunale bygge- og anlægsarbejder kan stilles krav om at mellem 3 – 6% af de stillinger der anvendes til at udføre jobbet er lære- eller praktikpladser.

Kravet kan stilles ved projekter med varighed på 6 måneder eller mere og ved en lønomkostning på min. 4. mio kr. og/eller en kontraktværdi på min. 10 mio kr.

Helt konkret er der p.t. 35 elever på bygge og anlægsområdet i Herning uden læreplads (og flere endnu, som af mangel på lærepladser istedet har valgt skolepraktik). Der vil altid være brug for dygtige håndværkere, derfor er jeg meget glad for at kunne være med til at træffe en politisk beslutning der fremtidssikrer flere lærepladser.

God økonomi i events
På byrådsmødet blev regnskabet for EM i Ridebanespring og dressur – 20.-25. augsut 2013 fremlagt.
Eventen skabte en turismeomsætning på 133 mio. kr.
Tilskuerne brugte mange penge – faktisk havde de et gennemsnitsforbrug på 3300,- i døgnet!
Så det var gode og købekraftige gæster at have på besøg i kommunen. Udregninger viser at omsætningen samlet gav en bruttotilvækst på 44. mio kr.

Der var generel stor tilfredshed med arrangementet – og kæmpe ros lyder til de ca. 450 frivillige der hjalp med at hele arrangementet forløb godt og planmæssigt.

Herning Kommune havde bevilliget et tilskud på 4 mio. kr. til arrangementet ud af et samlet arrangementsbudget på 32 mio. kr.

Besparelser på handicap og psykriatriområdet
Området har de seneste to år oplevet et merforbrug. Dette er bl.a fordi kommunen har valgt at udvidet kapaciteten på området med 18 døgnpladser og 17 dagpladser, med det formål, at kunne hjemtage borgere der købes plads til hos andre kommuner. Men grundet flere og længere indlæggelser er pladserne hurtigt blevet optaget og det har desværre ikke været muligt at hjemtage de borgere der var budgetteret med.
Derfor skal der spares ca. 22 mill. i budgettet i år og 28 mill. i de kommende år. Sparerunden var oprindeligt større, men vi har i de øvrige udvalg påtager os at finde 7,5 mill. i besparelser.
Besparelserne kommer til at kunne mærkes, der er borgere der vil miste ydelser og og tilbud som skal sammenlægges og andre lukkes ned. Det er frygtelig trist, men desværre nødvendigt.
Nødvendig fordi vi SKAL følge de fastlagte budgetter, for ikke at risikere millionbøder eller sanktioner fra staten. Læs evt. uddybende om sparerunden i Herning Folkeblad fra i dag.

Mere personale og kortere sagsbehandling i børne- og familierådgivningen
På grund af et stigende antal underretninger om børn der mistrives har det været nødvendigt at ansætte mere Mere personale i børne- og familierådgivningen – til mange flere sager
Fra 2012 – 2013 er underretningerne om børn man vurderer der mistrives i deres familie steget fra 495 – 1224! Stigningen sker p.g.a. skærpet pligt til at underrette ved mistanke om mistrivsel.
Hvis man kan sige noget positivt om stigningen i underretningerne, er det at der nu indberettes flere sager og på et tidligere tidspunkt. Dette betyder så i flere tilfælde, at man ved en tidligere indsats kan tage problemerne i opløbet og undgå evt. fjernelse eller opsplitning af familien.

Det var kort om byrådsmødet. DU kan som altid se den fulde dagsorden og beslutningsreferatet her.

I dag har jeg været til møde i børn- og familieudvalget hvor vi bl.a. havde skolereformen på dagsordenen.

Mandag og tirsdag i næste uge skal jeg deltage i mit første budgetseminar. Begge dage vil blive brugt på at få præsenteret oplæg fra de enkelte udvalg. Ud fra disse oplæg påbegynder vi budgetforhandlingerne, som i efteråret skal ende ud i at fastsættes det samlede budget for 2015-2018.

Det bliver et spændende men også et stort arbejde at fordele ”sol & vind” lige. Jeg håber at vi i byrådet kan blive enige om nogle gode løsninger, der i sidste ende gerne skal ende ud i et fornuftigt budget for de næste fire års drift af kommunen.

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97