Arbejdet med borgernære beslutninger giver rigtig god mening for mig

LÆSERBREV, UGEPOSTEN UGE 38:

Tirsdag i sidste uge underskrev et enigt byråd budgettet for 2018. Et budget som i høj grad afspejler en sund økonomi. Vi kunne lade sparekniven ligge i skuffen, og koncentrere os om, at få løst ønsker og udfordringer.

Vi ved at der i de kommende år bliver flere ældre, så vi får brug for flere plejepladser. Derfor er der afsat 26.8 mio. kr. til at bygge 20 nye plejeboliger ved Kildehøj i Vildbjerg, og 1.5. mio. kr. om året til drift af disse. Samtidig afsatte vi 0.5. mio. kr. hvert år til flere initiativer på ældreområdet, til forebyggelse af ensomhed.

Handicap- og psykiatriområdet styrkes med 5.5 mio. kr. på driftsbudgettet. Der er afsat penge til at udbygge Mosaikken (borgere med svær autisme) med 8 pladser og Rosenholm (udviklingshæmmede) med 12 pladser. Dette betyder, at flere tilbydes botilbud i egen kommune, tæt på familie.

Rigtig godt er det også, at indsatsen for kræftramte i løftes med 2.8 mio. kr. over de kommende fire år. Det handler b.la. om forbedret hjælp til at komme sig efter et kræftforløb. Eller bedre mulighed for pleje i den sidste tid.

På børneområdet blev der også plads til mange gode initiativer, bl.a. et årligt løft af driften i dagplejen på 700.000 kr., 3 mio. årligt til styrkelse af dagtilbud og 300.000 til forebyggende tiltag i sundhedsplejen.

Til folkeskolerne afsætter vi flere penge til indkøb af bøger samt til opgradering af IT og IT-efteruddannelse af lærerene. Derudover vil vi på forårets budgetkonference drøfte inklusion i folkeskolen. Kan vi gøre det bedre? Inkluderer vi for mange? Ligeledes vil vi drøfte vores 10. kl. tilbud. Kan vi lave et tilbud, som i højere grad hjælpe eleverne videre med den rigtige uddannelse?

Kommunen har vækst af tilflyttere. Derfor fremrykkes byggemodninger, hvor der er god afsætning. I Kibæk fremrykkes byggemodningen af de sidste 30 grunde på Velhustedparken til 2019. Jeg tror vi i de kommende år vil se, at flere ønsker at bosætte sig i Kibæk. Vi ved at familiers valg af bosætning, i høj grad afhænger af nærhed til børnepasning, skole og fritidsaktiviteter. Når Klatretræet 1. maj flytter i nye lokaler ved skolen og SFO samtidig får opgraderede lokaler under skolens tag, har vi virkelig gode forhold for børnefamilier.

Ovenstående er uddrag fra budgettet. Som gruppeformand for Venstre sad jeg for første gang med helt inde ved forhandlingsbordet. Det var lange men gode forhandlinger, med god tone i mellem partierne. Lokalpolitik drejer sig i langt højere grad om at træffe gode borgernære beslutninger end om at spilde tiden med ufrugtbar blokpolitik. Derfor giver det mening for mig, at bruge så meget af min tid på lokalpolitik. Jeg tager gerne 4 år mere. Du kan hjælpe mig på vej med DIN STEMME den 21. november.

Anne Mette Bang Rasmussen
Gruppeformand Venstre, lokal kandidat til kommunalvalget 2017