Budget 2018, kan vi kalde det “fælles forældremyndighed” ?

Indlæg på byrådsmødet den 19. september ved 1. behandling af budget for 2018

Siden budgettet for 2018 blev underskrevet sidste mandag af samtlige partier og løsgængere her om bordet, har vi alle haft travlt med at kommunikere om indholdet.

Jeg har observeret godmodige drillerier om at ”succeser har mange fædre”. Jeg synes faktisk det passer bedre at vi siger ”at vi har fælles forældremyndighed” for budgettet.

Som forældre opdrager vi vores børn på forskellig vis, men altid med det for øje at vi vil barnet det bedste.

I politik ser vi også forskelligt på tingene. Det anerkender jeg. Men Ingen tvivl om at vi alle 31 vil borgerne det bedste.

Og det bedste opnår vi – ved at samarbejde som vi har gjort med dette budget.

– Vi har kunne forhandle ud fra en sund økonomi.
– Vi har kunnet lade sparekniven ligge i skuffen, og koncentrere os om, at få løst rigtig mange af de ønsker og udfordringer vi har rundt i kommunen.

Vi har afsat store beløb – til store og gode projekter,
Jeg nævner i flæng, 20 nye plejehjemspladser, 20 nye pladser i bo-tilbud, udvidelser af daginstitutioner og skoler som mangler plads p.g.a. positiv bosætning, indkøb af mere jord, til udstykning af flere kommunale byggegrunde – og så har vi kunnet fremrykke hal-udvidelser og planlægge i budgettet for nye hal-projekter.

Hvis jeg lige kigger lidt bagud, glæder det mig at vi gennem de seneste 2 – 3 år har kunne opprioritere ældreområdet, så der nu er langt flere varme hænder.
Faktisk hvad der sammenlagt svarer til 80 heltids stillinger på det samlede område. I 2018 øger vi også driftsbudgetterne, nu bl.a. med løft på handicap og psykiatri området og med driftsmidler til løft af kvalitet i daginstitutionerne.

Vi har også afsat rigtig mange mindre beløb…
Selvom det kan synes som små beløb, er det beløb af stor betydning, bl.a. på forebyggelsesområdet. Og forebyggelse dækker over rigtig meget.

Ved vores budgetkonference for nogle uger siden, blev begrebet ”det mentale immunforsvar” omtalt. Det er egentlig et ret godt billede på hvad der nemt sker med vores sind, hvis vi føler os ensomme, er syge, bliver mobbet eller måske mangler nogle at tale fortroligt med.

Psyken påvirkes negativt. Livskvaliteten falder, det kan være svært at opretholde en almindelig dagligdag med skolegang, uddannelse eller job.
Derfor glæder det mig rigtig meget at vi i næste års budget har afsat økonomi til en lang række forebyggende projekter, som kan være med til at styrke ”det mentale immunforsvar” og forbedre livskvaliteten for en masse borgere.

Det er bl.a. midler til selvhjælpsgrupper for børn og unge
Det er midler til at fortsætte den anonyme rådgivning Ung Mod 24/7.
Det er midler til at fortsætte projektet med at uddanne unge som brandkadetter
Det er midler til målrettede rehabiliteringsforløb efter endt kræftbehandling.
Og på ældreområdet er der afsat flere midler til nye indsatser for ensomme ældre.

Det er ikke kun det mentale område vi har prioriteret – det er også på det digitale.

I dag er både privatpersoner og virksomheder meget afhængig af at have gode stabile internetforbindelser. I Herning Kommune er der desværre stadig en del områder, hvor net forbindelsen er svag, nogen steder nærmest ikke eksisterende.

Det ønsker vi at ændre på. Derfor afsætter vi de kommende 3 år, en million om året, til enten at sætte master op, eller forberede fibertilslutninger med nedgravning af rør til Fiberføring.
Eller rådgivning når private eller virksomheder ansøger om del i den nationale fibernetpulje.

Ikke alt i budgetaftalen koster penge, noget er også nedfældet for at vi kan huske hinanden på vigtigheden af det vi aftaler og sætte retning for det fremtidige politiske arbejde.

Bl.a. at vi til stadighed skal passe på ikke at drukne vores medarbejdere i bureaukrati.

I alt hvad vi siger, gør og vedtager, skal vi have regelforenkling og afbureaukratisering for øje. Vi vil arbejde målrettet for mere enklere arbejdsgange, mindre kontrol og mere tillid. Vi skal have respekt for de ansattes arbejdsmiljø – det højner arbejdsglæde.

Og nu hvor jeg er ved de ansatte. Så vil jeg gerne runde af med at rose de ansatte i forvaltningen, som har lagt vandret den seneste tid, for at fremskaffe svar på vores mange Q & A, fremstillet arbejdsnotater, regnet på budgetter og til sidst formuleret vores endelige beslutninger omkring budgettet.

Det er første gang jeg har siddet med ved forhandlingsbordet – og første gang jeg har fået den fulde forståelse for HVOR meget I er begravet i arbejdet og hvor LANGE dage I har haft.

Stor tak for indsatsen til jer – og tak for samarbejdet til hele byrådet omkring budgettet

Jeg kan ikke lade være at slutte hvor jeg startede: Husk, det er altid bedst for børn når forældre kan enes…