Budgetforlig 2016 Herning Kommune

27.08.2015

Jeg er glad for at kunne fortælle, at vi i Herning Byråd har opnået enighed om fordelingen af næste års budget. Helt lokalt glæder jeg mig meget over tre ting: Nyt byggeri til daginstitutionen Klatretræet, byggemodning af næste etape på Velhustedparken og penge til byforskønnelse i centerbyerne.
Herunder kan du læse en kort gennemgang af de større budgetposter og byrådets vigtige hoved-fokusområder i det kommende år.

Godt nyt til de mindste
Budgettet giver plads til at investere i alt 65 millioner i nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk med byggestart i 2016. I forvejen var der afsat penge til børnehaven i Skarrild i 2015. Det glæder mig at vi kan skabe nye og tidssvarende rammer for kommunens mindste borgere.

Sports- og fritidsfaciliteter
Herning Kommune har tradition for at tilgodese fritidsområdet. I de senere år er der i flere Centerbyer bygget nye haller, det har stor betydning for byerne at have gode hal-faciliteter. Nu er det så blevet Holings tur. I de kommende fire år tildeles centret midler til at opgradere faciliteterne. Hvilket bl.a. betyder at Herning Blue Fox kan få en tiltrængt modernisering af deres hjemmebane. Samtidig skal der etableres en ny hal, som kan bruges til opvisningshal til håndbold og andre idrætsgrene.

Byforskønnelse uden for Herning
I løbet af året har vi mange gæster i Herning Kommune. Derfor er der i dette års budget afsat midler til at forskønne indkørselsveje til Herning. I 2016 – 2017 budgettet er der nu også afsat midler til også at forskønne i centerbyer og omegnsbyer. Der er et stort frivilligt engagement i disse byer som vi ønsker at bakke op. Derfor har vi afsat 2 millioner i 2016 og 2 millioner i 2017, som kan søges til byforskønnelses-projekter.

Byggemodning
Revideret byggemodningsplan. Da salget af byggegrunde er stærkt stigende afsættes der midler til flere byggegrunde. Helt lokalt betyder det byggemodning af 12 nye grunde på Velhustedparken i 2016.

Andre gode tiltag
I budgettet er der desuden afsat penge til: renoveringsønsker på Sdr. Felding Skole (1. eptape), midler til at fremme Å-turisme ved Skjern Å, Karup Å og Storeåen. permanent støtte til Kulturfabrikken i Herning, støtte til etablering af en kunststofbane i Sunds, støtte til Gjellerup friluftsbad

Byrådet har givet hinanden håndslag på at arbejde med følgende emner det kommende år:

– Midler i skolefonden skal bruges til efteruddannelse af lærerne på området inklusion og bevægelse

– Erhvervsvenlighed, for at fastholde og skabe nye arbejdspladser

– Unge i uddannelse og arbejde, kan vi sikre flere praktikpladser?

– Landbruget skal sikres hjælp til hurtig og positiv sagsbehandling

– Øge unges kendskab til udd. og karrieremuligheder inden for landbrug

– Opgaver på flygtningeområdet skal løses bedst muligt

– Der skal fortsat kunne søges om nedrivningsstøtte af ejendomme i det åbne land og i mindre byer

– Fortsat fokus på velfærdsteknologi, som kan være til gavne for borgere

– Vi skal unndgå unødvendigt bureaukrati

– Udvidet åbningstid på flere af kommunens genbrugspladser

Dejligt med et løsningsorienteret byråd
Jeg glæder mig over at vi i byrådet – igen i år – har kunne opnå enighed om budgettet på tværs af partifarver. Som lokalpolitiker mener jeg vi ført og fremmest er forpligtet til at være løsningsorienteret for kommunens fælles bedste, og det er de øvrige 30 byrådspolitkere, tydeligvis med indgåelse af dette budget, enige i.