Flere ting er lige ved at brænde ud – byrådsperioden, kalenderlyset og 2017…

– Jeg er heldigvis ikke selv ved at brænde ud, så mine nyhedsbreve vil fortsætte ind i 2018 🙂

Med i alt 69 punkter på dagsordenen – heraf 7 lukkede, kunne jeg vælge at slutte året af med et meget langt nyhedsbrev, jeg forsøger dog at fatte mig i korthed – men du kan som altid finde den fulde dagsorden HER

Billigere små lejeboliger på vej
Vi har i byrådet gennem de seneste år, arbejdet for at få bygget flere små og billigere boliger i Herning Kommune. Det har været et stort ønske, netop for at kunne tilbyde boliger til alle målgrupper af borgere. Dette ønske kan nu realiseres, med opførelses af 64 lejeboliger på grunden ved Teglværkssøen mellem Herning og Snejbjerg, hvor Herning Camping tidligere har lagt.

Boligerne kommer til at ligge både bynært og naturskønt ved Teglværkssøen, og bliver et godt miks af små boliger på 40m2, mellemstørrelse på 69,5 m2 og de største på 112 m2. Fællesbo er byg- og driftsherre.

Streetfood måske på vej til Herning?
På byrådsmødet blev der godkendt en foreløbig ny planlægning af det centrale område ved den tidligere bybusterminal v. Smedegade, Sølvgade og Søndergade. Med den ny planlægning kan der blive mulighed for at anvende terminalen til nye formål. Det kan være serviceerhverv, hotel, vandrehjem, restauration eller til forlystelsesformål. Helt konkret har der været forespørgsel på at etablere et streetfood marked, som er meget populært i flere større byer. Så måske kan vi glæde os til et endnu større udvalg af spisesteder i fremtiden.

Holing sø vokser
En endelig vedtagelse af et kommuneplan tillæg for området ved Holing sø, blev vedtaget på byrådsmødet.
Det betyder at den eksisterende sø kan udvides til at blive ca. 1 km lang. Der kan anlægges boligområder på nordsiden af søen, som vil bugte sig langs søkanten. På sydsiden af søen kan der anlægges 1 km lang retlinet søpromonade. Grundstørrelserne ved søen vil variere fra 500m2 – 1350m2.

Møllepenge godt på vej til Sandet/Stakroge
Med sag 295 kunne vi frigive anlægsbevilling på ca. 1.3 mil. til i alt 14 lokale projekter i Sandet/Karstoft området. Disse projekter kan realiseres som følge af midler fra ”Grøn Ordning” som Det Nye vindmølleprojekt i området udløser. Der er dog et enkelt MEN, som skal opfyldes for at de mange gode lokale projekter kan realiseres. Møllerne skal være net-tilsluttet senest 1. februar, da Grøn Ordning herefter ophører. Projektejeren er mindst lige så besluttet på at nå deadline før 1. februar, som de mange lokale foreninger, da det nuværende beregningssystem for tilskud til strøm for vindmøller også udløber til februar. Så for alles skyld håber jeg at deadline nås i tide.

Salg af de sidste aktier i Herning Varmeværk
Som allersidste punkt på dagsordenen var en større sag, nemlig salg af kommunens aktier (34%) i Herning Varmeværk. Tilbage i juni måned blev der vedtaget et lovforslag, som bl.a. for Herning Kommune havde den betydning, at værdien af en fremtidig udlodning af aktierne i varmeværket, ville blive modregnet i vores bloktilskud fra staten – krone for krone. Altså det beløb vi ved udlodning ville få, skulle videre til staten.
Dette lovforslag betød også at Eniig som ejer de resterende 66% af aktierne, ville have aktierne ud af det fælles selskab og op i deres Holding selskab. Da Eniig har aktiemajoriteten kan de forlange dette. Hvilket ville betyde vores aktieværdi  skulle udloddes og derved gå 100% til staten.

Denne problematik får Folketinget til at efterfølgende at tilføje en bekendtgørelse til loven, som siger hvis en kommune sælger en aktiebeholdning i et varmeværk med den aftale at salget vil betyde nedsættelse af prisen for varmeforbrugeren, vil salgsprisen ikke blive modregnet i bloktilskuddet. Med den bekendtgørelse i hånden, har vi valgt at sælge aktierne til Eniig (som havde forkøbsret), samtidig med at vi får sænket varmepriserne og vi derfor IKKE blive modregnet for salgssummen i fremtidigt bloktilskud.

Med salget vil de 19.000 varmeforbrugere som er tilsluttet Varmeværket i Herning, ligge i den billigste fjerdedel når vi taler varmepriser. Fremadrettet betyder lovændringen også at Eniig max. kan forrente deres indskudskapital med 500.000 om året. Fordelt på 19.000 varmeforbrugere vil det med den nuværende lovgivning svare til en mulig gennemsnitlig prisstigning på varme på max. 25 kroner om året pr. husstand.

Med salget har vi kunne levere på den flerårige kritik af, at det oprindelige salg af varmeværket har betydet højere varmepriser (som følge af forrentnings muligheden). Salget af de resterende aktier nu har medført en noget lavere årlige varmepris. For et hus på 130 m2  betyder det ca 1700,- årligt – sammenlagt med tidligere udmeldte prisnedsættelse fra november på 1400,- giver det i alt en besparelse på mere end 3000,-

Selve processen og forhandlingerne omkring salget har stået på i ca. 6 måneder. Der har været kritiske røster i læserbreve omkring tys-tys handler og hemmelighedskræmmeri. Der er ikke noget hemmeligt ved salget overhovedet, det er helt normal procedure at købs- og salgsforhandlinger behandles som lukkede punkter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder, med information og dialog med gruppeformænd undervejs i forhandlingerne.

I dagens udgave af Herning Folkeblad kan du læse meget mere detaljeret om salget.

Det blev som skrevet tidligere årets sidste nyhedsbrev fra min hånd. Jeg fortsætter hvor jeg slap til januar i det nye byråd, hvor jeg glæder mig til:
– nye udfordringer som medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
– at varetage mit nye viceborgmester job
– og så vil jeg glæde mig til at fortsætte som gruppeformand for Venstreflokken i Herning Byråd

Med ønsket om en glædelig jul & et lykkeligt nytår til dig og din familie.

De bedste hilsner fra
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)

1107 tak for tilliden

Utrolig taknemmelig for den tillid jeg er blevet vist, med et højt personligt stemmetal. Jeg glæder mig også meget over at vi i Venstre stadig har 19 mandater, som alle gerne vil fortsætte den samarbejdende tilgang med de øvrige partier i byrådet, som vi har praktiseret de seneste år.
Jeg blev dagen efter kommunalvalget udnævnt til viceborgmester, fik plads i økonomi- og erhvervsudvalget og genvalgt til gruppeformand for Venstre.

Konstitueringen:
Borgmester: Lars Krarup (V)
1. viceborgmester: Anne Mette Bang Rasmussen (V)
2. viceborgmester: Rasmus Norup (K)

Økonomi- og erhvervsudvalget:
Formand: Lars Krarup (V)
Næstformand: Rasmus Norup (K)
Medlemmer: Tommy Tønning (S), Johs. Poulsen (R), Anne Mette Bang Rasmussen (V), Bruno Hansen (V) og John Thomsen (V)

Teknik- og miljøudvalget:
Formand: Joan Hansen (V)
Næstformand: Erling Præstekjær (DF)
Medlemmer: Kent Falkenvig (V), Jens-Bernhard Knudsen (V), Anne Marie Søe Nørgaard (V), Lone Børlum (S) og Karlo Brondbjerg (KD)

Byplanudvalget:
Formand: Ulrik Hyldgaard (V)
Næstformand: Jørn Vedel Eriksen (EL)
Medlemmer: Dann Karlsen (V), Torben Clausen (V), Anders Madsen (V), Lone Børlum (S) og Johs. Poulsen (R)

Beskæftigelsesudvalget:
Formand: Tommy Tønning (S)
Næstformand: Torben Clausen (V)
Medlemmer: Joan Hansen (V), Marianne Bjørn (V), Søren Peder Jensen (V), Jørn Vedel Eriksen (EL) og Erling Præstekjær (DF)

Børne- og familieudvalget:
Formand: Dorte West (V)
Næstformand: Peter Villadsen (SF)
Medlemmer: Ulrik Hyldgaard (V), Søren Peder Jensen (V), Marianne Bjørn (V), Vinnie Borbjerg (S) og Rasmus Norup

Social- og sundhedsudvalget
Formand: Anne Marie Søe Nørgaard (V)
Næstformand: Karlo Brondbjerg (KD)
Medlemmer: Kent Falkenvig (V), Camilla Bøgelund Bech (V), Ann Hovmøller (V), Anne Marie Christensen (S) og Peter Villadsen (SF)

Kultur- og fritidsudvalget:
Formand: Johs. Poulsen (R)
Næstformand: Dann Karlsen (V)
Medlemmer: Ingelis Sander (V), John Thomsen (V), Johannes Videbæk (V), Lone Nielsen (S) og Ernst B. Knudsen (K)

Forebyggelsesudvalget:
Formand: Karlo Brondbjerg (KD)
Næstformand: Marianne Bjørn (V)
Medlemmer: Camilla Bøgelund Bech (V), Johannes Videbæk (V), Anne Marie Søe Nørgaard (V), Lone Nielsen (S) og Anne Marie Christensen (S)

Øvrige:
I børn- og ungeudvalget, der tager beslutninger om anbringelser af børn uden for hjemmet, bliver Jens-Bernhard Knudsen (V) formand og Erling Præstekjær (DF) næstformand.

Der er også fundet tre repræsentanter til Herning Vands bestyrelse: Formand Kent Falkenvig (V), næstformand Erling Præstekjær (DF) og Anders Madsen (V).

Anders Madsen (V) fortsætter som formand for landsbykontaktudvalget, hvor også Ann Hovmøller (V), Jens-Bernhard Knudsen (V) og Vinnie Borbjerg (S) får plads.

 

Med samarbejde uanset farve, kommer vi også længst politisk!

I søndags havde både Brdr. Rasmussen og Brdr. Bang tid til at hjælpe mig med med at sætte et par store bannere op. De samarbejder fint – på trods af “farveuenighed”. Den samme tilgang har jeg til politik, for med samarbejde opnår vi de stærkeste løsninger.

Og hvis du tænker, med de navne, mon det er familie?
Korrekt, det er hhv. mine brødre og svogre  😉

Kort nyhedsbrev fra et kort byrådsmøde

På oktobers sidste dag afholdt vi det sidste byrådsmøde inden kommunalvalget. En forholdsvis kort dagsorden med kun 16 åbne og 3 lukkede punkter betyder denne gang et kort nyhedsbrev fra mig.

Budgetopfølgning pr. 31. august.
De faktiske udgifter følger i store træk det vedtagne budget. Dog er der stadig udfordringer med at skabe balance i budgetterne på Handicap & psykiatriområdet samt på specialområdet (børn). Der er gennem længere tid arbejdet med ny struktur og omorganisering på begge områder som vi tror på, på lidt længere end forventet sigt, vil skabe den nødvendige balance i budgetterne. Heldigvis giver kommunens likviditet os mulighed for at være tålmodige.
Sammenlagt ser det ud til at der er færre penge at overføre i dette regnskab, end der var i det forrige. Det er meget positivt, da det betyder at pengene i høj bliver brugt, på det de er budgetteret til.
På salgssiden går det bedre end længe. Salget af byggegrunde er nu på niveau med salget før finanskrisen, hvilket er yderst positiv.

Flere boliger ved Fuglsang Sø
At mange mennesker gerne vil bo tæt på vandet, viser sig i efterspørgslen på flere boliger ved Fuglsang Sø. Derfor bliver der igangsat planlægning for flere boliger på Jordbærmarken, som er det sidste ubebyggede område ved Vesterholmvej og Fuglsangsø (umiddelbart før plejecentret). Der planlægges for boliger i tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med 1 – 3 etager.

Et forsøg med at gøre noget ekstra i forhold til pasning og vedligehold: Landsbypedel ordning
Efter forslag fra Haunstrups Borgerforening igangsættes der et forsøg med en landsbypedel ordning. Der søges efter en seniorjobber, flex-jobber eller lign. Personen som bliver ansat, tilknyttes driftsafdelingen. Landsbypedellen kan foretage forefaldende arbejde og samtidig være koordinator, hvis landsbyen med egen frivillig arbejdskraft, ønsker andet en alm. driftsopgaver udført. Til dette ekstra arbejde vil man kunne booke sig ind på en trailer med udstyr til arbejdsdage og lign.
Landsbypedellen er en forsøgsordning, og vil blive evalueret om et år. Det bliver spændene at høre om resultaterne fra Haunstrup. Selve pedel ordningen er altså et borger båret ønske, som nu prøves af.

Fastholdelse på arbejdsmarkedet
Kommunen har modtaget ansøg tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, på kr. 800.000 til at afprøve et nyt projektforløb for at fastholde langtidssygemeldte (forventet syge i mere end 8 uger) på arbejdsmarkedet. De 800.000,- bruges blandt andet til at ansætte en fastholdelsesrådgiver, som tager ud på den sygemeldtes arbejdsplads, hvor der afholdes møder med arbejdsgiver og den sygemeldte. Den sygemeldte skal kun forholde sig til fastholdelsesrådgiveren og får ikke tilknyttet flere forskellige sagsbehandlere. Man ved at det har betydning for ansatte at bevare tilknytningen til arbejdspladsen, som dermed vil føle det lettere at vende tilbage. Målet er også at virksomhederne skal føle indsatsen for at fastholde medarbejderen i høj grad bliver forenklet (mindre administration ved møder på stedet) og forstærket.

Valgdatoen nærmer sig med hastige skridt
Det var hvad jeg havde på hjerte i dag. Det som ellers fylder i både kommunalpolitik og i lygtepælene er det forestående kommunalvalg. Jeg har efter 4 års ”læretid” i politik, stor lyst til at fortsætte. Derfor er min valgkampagne i fuld gang og du kan følge den her på siden eller på facebook.
Jeg er inviteret til en del valgdebatter og møder, og det er meget givende at komme rundt i kommunen at høre hvad der betyder mest for den enkelte borger og spændende at høre hvad andre partier synes, det er vigtigt at have fokus på de kommende 4 år. Meget er vi enige om – men ikke altid vejene vi skal gå for at nå målene.

Brug din stemmeret
Jeg håber du først og fremmest bruger din stemmeret den 21. november, da kommunalvalget har betydning for det, du møder i dagligdagen: institution, skole, foreningsliv, ældrepleje, stier og veje.

Vil du hjælpe mig i min valgkamp?
Hvis du ellers er godt tilfreds med den indsats og de resultater, jeg har leveret de sidste 4 år og har tillid til, at jeg også vil kunne gøre det godt de næste 4 år, håber jeg du vælger at sætte dit kryds ved mig. Gør du det, må du meget gerne anbefaler mig til din nabo eller kollega også.

På forhånd tak for hjælpen 😉

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen