Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt…

Den 21. november er der kommunalvalg, for 4 år siden blev jeg valgt ind i byrådet for første gang. Jeg har valgt at genopstille for Venstre i Herning Kommune fordi:

• Jeg kan godt lide at involvere mig.
• Jeg vil gerne tage ansvar for det samfund jeg bor i.
• Jeg vil gerne være med til at udvikle vores kommune i en positiv retning.

– Og så har det været meget positivt at opleve den store grad af samarbejde der er partierne i mellem i kommunalpolitik i Herning Kommune. Her tænkes i højere grad i at skabe de bedste løsninger og betingelser for mennesker, som lever og arbejder i kommunen, frem for at bruge tiden på at diskutere partiholdninger.

Men “kan det betale sig” at bruge tiden på lokalpolitik?
Ja, det mener jeg bestemt det kan. Helt lokalt – i Kibæk – har min plads i byrådet været medvirkede til:
• Fremrykning af ny daginstitution (var planlagt til 2021)
• Fra 1. januar laves der igen mad på alle kommunens plejecentre
• 2,5 mil. til etablering af kunstgræsbane i Kibæk i 2018
• Ekstra bevilling i budget 2017 til buslomme v. Kibæk skole

Men som medlem af byrådet kan jeg ikke KUN tale Kibæk sag. Der skal udvikles rundt i HELE kommunen. Dette har jeg i høj grad været en del af, bl.a. fra min plads i byplansudvalget hvor vi i den seneste 4 års periode, har udarbejdet en lang række lokal- og kommune planer som har muliggjort ny bolig- og erhvervsbyggeri samt energianlæg. Ligesom vi har arbejdet med køb og omdannelsen af sygehusgrunden i Herning, som vi tror på kan blive et meget attraktiv boligområde og tiltrække tilflyttere.

I børne- og familieudvalget har vi bl.a. arbejdet meget med en forebyggende tankegang “Herning-modellen”. Som betyder tidligere og hyppigere hjælp til udsatte børn: Børn som førhen var blevet sendt på institution når familie var brudt sammen. Her arbejder vi i højere grad på at hjælpe hele familie til at kunne fungere, indrage familierelationer eller hvis det ikke er muligt, ja så får børnene i langt højere grad tilbudt familiepleje. Vi ved at børn som har været i familiepleje har bedre chancer for at klare sig senere i livet, end institutionsbørn. Det at opvokse så tæt på en normal hverdag giver de bedste livsbetingelser.

På anlægssiden er det glædeligt at vi har økonomi i kommune til at bygge tre nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk, en ny skole i Hammerum/Gjellerup og give markant løft af Lundgårdsskolen i Tjørring og Brændgårdsskolen, Herningholm og Vestervang (bl.a. renovering af skolegårde, indgangspartier og toiletfaciliteter).

De sidste 4 år har jeg ud over at arbejdet med politik lyttet rigtig meget og kommunikeret meget. Altså lyttet til de mennesker som har noget på hjerte, og synes det er plads til forbedring i det vi gør i kommunen. Og så har jeg via nyhedsbreve og denne hjemmeside kommunikeret om de beslutninger vi træffer og hvorfor vi træffer dem. Det er meget vigtigt for mig at DU oplever kommunalpolitik som noget der er tæt på dig, nem at forstå og nem at få indflydelse på. Det vil jeg helt sikkert fortsætte med hvis jeg bliver genvalgt.

Hvis du vil lytte lidt til/læse lidt om hvorfor andre synes jeg skal genvælges kan du læse videre HER: