Endeligt flueben ved budgettet for 2018 efter 2. behandling

Årets frivilligpris fra Herning Kommune
Forud for tirsdagens byrådsmøde blev byrådets pris for frivilligt arbejde uddelt.
Prisen gik til Bodil Markmøller som i årtier har hjulpet børn, unge og ældre på forskellig vis.
Bodil Markmøller de seneste år har været en vigtig drivkraft bag de populære søndagscaféer, som er med til at forebygge ensomhed hos ældre. Som næstformand for Ældrerådet og medlem af Seniorråd Vest har hun arbejdet ihærdigt for at finde midler og opbakning til caféerne, der i dag er spredt til 12 forskellige steder i kommunen. Stort tillykke til Bodil med den fornemme hæder som Herning Kommune siden 2001 har uddelt. Prisen er på 5000 kroner, og den kan gives til både personer, grupper, foreninger og institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune. Alle kan komme med forslag til, hvem der skal modtage årets Frivilligheds pris.

Byrådsmødet havde 25 sager på dagsordenen. Og du kan som altid finde dem her:

Budget 2018 fik et flueben fra hele byrådet
Vedtagelse af det årlige budget skal behandles 2 gange, inden det kan endelig vedtages. Derfor er var punktet om budget 2018 igen på dagsordenen. I de to seneste nyhedsbreve har jeg skrevet meget om indholdet i budgettet, jeg vil derfor i dette nøjes mig med at glædes endnu engang over at et enigt byråd står sammen om budgettet for 2018.

Ny gågade, hvordan kan den bruges?
Vi har netop indviet den nyeste del af gågaden i Herning. I samme ombæring har vi i byplan vedtaget en forenkling af reglerne, så det som foretningsdrivende eller restaurationsejer er nemmere at forstå og følge de retningslinjer/det regulativ som samlet hedder ”brug byen”. Regulativet blev vedtaget med den bemærkning at de skal evalueres efter senest 4 år.

Lokalplaner
Som altid fylder foreløbige og endelige vedtagelser en del på byrådsmødet. Bl.a. blev der vedtaget lokalplaner som muliggør etablering af et nyt boligområde i Hammerum og i Vildbjerg centrum.

Mere velfærdsteknologi – kan det øge trivslen hos ældre og demente?
I budgettet for 2017 afsatte vi 1 mill. til at afprøve nye former for velfærdsteknologi, som skal komme ældre og demente til gavn. For ældre i eget hjem er det bl.a. forsøg med telesundhed, som skal gøre den ældre mere tryg efter tidlig udskrivelse fra sygehus. I forhold til demente er det afprøvning af hjælpemidler som skal styrke trivslen og velbefindende hos den demente. Det bliver spændende at høre om teknologien kan bidrage til en positiv oplevelse for de ældre der nu tester produkterne/projekterne af.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU – etablerer arbejdende værksted og butik i gågaden
Ungdomscenter Knudmosen, som i Herning står for den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (tilbud til unge som ikke magter en almindelig uddannelsesforløb) igangsætter et nyt projekt hvor undervisningen af de unge sker i et arbejdende værksted i gågaden. Dette er bl.a. for at træne de unge i at fungere i realistisk arbejdsomgivelser, bringe dem tættere på det samfund som de er en naturlig del af, men ofte har svært ved at være i.
Ved at flytte en del af STU’s undervisning til det åbne værksted, håber Knudmosen at synligheden kan være med til at skabe bedre kontakt til det omkringliggende samfund. Ligesom nærheden til butikker giver mere mod og motivation til den unge i forhold til reel beskæftigelse eller uddannelse.Tanken er at det arbejdende værksted skal fremstille egne unika produkter men også tilbyde at butiksejere i gågaden kan få løst mindre opgaver i egne eller i skolens lokaler. Det arbejdende værksted er et forsøgsprojekt som løber over to år.

Det var kort nyt fra byrådsmødet.