Engagement giver mig energi!

I aftes afholdt vi det sidste byrådsmøde inden sommerferien, med kun 27 sager, heraf 6 på lukket dagsorden. Herunder udvalgte punkter…

Kan vi holde budgetterne i kommunen?
Hver 3. måned gøres der status på budgetterne. På tirsdagens møde fik vi forelagt budgettal fra 1.1 – 31.3. Budgettet ser ud til at følge planen, dog er der to områder der af forskellige grunde har svært ved at overholde det planlagte budget. Psykiatri & handicap samt det specialiserede område for børn og familie. Der arbejdes med en balanceplan på begge områder, som skal – som ordet antyder – ”skabe balance i budgettet” (forsøge at mindske udgifterne i de kommende måneder).

Masser af billigere almen nyttige boliger på vej i Herning Kommune
Definitionen på en ”almen nyttig bolig” er en lejebolig opført af et boligselskab med kommunalt/statslig støtte. Derved kan boligforeningerne opføre boligerne billigere med lavere husleje til følge. Kommunen får som ”tilgift” for støtten, anvisningsret (ret til at få et antal udsatte/syge borgere foran i boligkøen) til en fast aftalt procentdel af boligerne.
De seneste år har boligforeningerne i Herning renoveret en del lejeboliger, der hvor det var tiltrængt. Det har højnet boligstandarden, men desværre også huslejen. Dermed er billigere boligerne til sårbare borgere/socialt udsatte/flygtninge/unge blevet en mangelvare.
Efterspørgslen i Herning by er størst og her forventes de fleste boliger opført. Dog arbejdes der også med planer om at opføre 25 boliger på ”Alfa” grunden i Sunds, (En større grund der gennem en årerække har stået tom i Sunds midtby).
Der er allerede nu gang i flere udviklingsprojekter i forsøg på at skabe billigere boliger. Der arbejdes bl.a. med et boligprojekt målrettet socialt sårbare borgere i samarbejde med interesseorganisationen SIND, ligesom der er dialog med Blå Kors i Bethaniagade om nye rammer for varmestuen og ”skæve boliger” for socialt udsatte.
Almen nyttige boliger bruges også ofte til at starte byudvikling i nye områder og her tænkes der bl.a. i muligheden for at etablere nye ungdomsboliger/familieboliger på sygehusgrunden (Herning+) når sygehuset flytter og der skal findes ny anvendelse for grunden/bygningerne. Kommunen er i dialog med flere boligselskaber og de ca. 200 nye almennyttige boliger forventes opført i perioden 2017 – 2021.

Kunststofbane i Sunds
På byrådsmødet blev der frigivet 1,5 mill. til medfinansiering af en kunststofbane i Sunds. Projektet har en samlet etablerings sum på 3,5 mill. Sunds IF vil ved hjælp af bl.a. opsparing i foreningen, fondsmidler, grøn ordning tilskud og kontingentstigning finansiere det resterende beløb. Godt gået af Sunds. Et godt eksempel på at lokalt engagement belønnes.

Kommunal ejendom på Knudsvej 10-12 kan ombygges af flygtninge – men måske kommer der ikke så mange som vi forventer?
Der er frigivet midler til ombygning af en kommunal bygning på Knudsvej med start august. Ombygningen betyder, at bygningen efterfølgende kan anvendes til midlertidige boliger for flygtninge. Planen er at flygtninge selv deltager aktivt i ombygningen, i stil med tidligere projekt på Sebbesandvej.
Staten udmeldte dog sidste uge, at de nedjusterer det forventede antal flygtninge. Tidligere har vi fået udmelding på at Herning Kommunen skulle modtage omkring 300 i år. Til dato er der kun ankommet 49 personer. De nye nedjusterede tal er endnu ikke offentliggjort. Sker der større ændringer vil ombygningen af de midlertidige boliger på Knudsvej blive udskudt.
Ellers melder beskæftigelsesafdelingen – som har ansvar for flygtningeintegrationen – at de møder stor velvilje fra kommunens virksomheder til at tage flygtninge ind på praktikophold. Pt. Er 125 flygtninge ude i praktik i kombination med danskundervisning på ”Lær dansk centret”. Dejligt at så mange virksomheder byder ind og tager aktivt medansvar for integrationen.

Og så helt lokalt – borgermøde i Kibæk vedr. Centerbyplan
Mandag aften var jeg til borgermøde i Kibæk. Emnet var udarbejdelse af en Centerbyplan for Kibæk. Hvordan skal vores by udvikle sig i de kommende år?
Der var et flot fremmøde og det var dejligt at mærke det store engagement. Der blev talt om fremtidige boligområder, alternative boligformer, mulig udvikling af stationsbygningen, stationspladsen og forskønnelse af Jernbanegade ved parkeringspladsen. Der var også forslag til mere aktivitet i området omkring børnesøen, etablering af alternative overnatningsmuligheder i spændende sheltere. Og så var der forslag til markedsføring – både digitalt og på tryk men ikke mindst hvordan vi som borgere kan sprede budskabet om at Kibæk er en rigtig god by at bo i, til vores eget netværk af familie, kolleger og venner.
De forskellige input fra mødet bliver nu samlet og efter sommerferien tager Lokalrådet bolden op, og arbejder i forskellige interessegrupper videre med det mål at få realiseret nogle af de mange gode idéer. Et lokalt byggefirma har forøvrigt købt ejendommen hvor Brugsen lå. Ejeren medbragte tegninger til mødet, over et planlagt boligbyggeri, som skal opføres på grunden. Det vil give et rigtig godt løft til Bredgade og måske endda inspirere andre husejere i gaden til at istandsætte nedslidte boliger. Jeg tog meget glad hjem efter mødet, det var godt at mærke, at så mange borgere virkelig VIL Kibæk. Det giver mig energi!

Du kan forøvrigt se udkast til centerbyplanen her: https://www.dropbox.com/sh/3erljwgnt1m832d/AACTp-lpnMfDToboCyU6l8tCa?dl=0

Det var juni måneds nyt herfra.

Jeg ønsker dig en rigtig god sommer – forhåbentlig fuld af sol & varme.

De bedste ønsker fra
Anne Mette Bang Rasmussen