Flere penge til flere hænder og god debat om skal/skal ikke

Budget 2022 – få men gode ændringer
Denne uge startede med et heldagsmøde for hele byrådet om det kommende års budget.
Sidste år var budgettet toårigt. Så i grove træk kører budgettet videre i 2022. Forligskredsen blev dog enige om at justere på enkelte områder i budgettet for 2022.

 Som Udvalgsformand for Børn og familie glæder det mig meget at få tilført yderligere 3 mio. årligt, til at komme hurtigere i mål med minimumsnormeringer, som skal være fuld indfaset i 2024.

Der er også grund til at glæde sig over beslutningen om at afvikle 11 mio. gl. gæld på social og sundhedsområdet og oveni tilført yderligere 5 mio. årligt til ældreområdets budget.
Herudover afsatte vi 1 mio. årligt til at udbrede el-standere i Herning Kommune.
Sidst men ikke mindst afsatte vi 0,5 mio. ekstra årligt til øgede driftsudgifter vedr. hal- og idrætsanlæg.
 
Ændringerne til budgettet bliver nu sendt i høring og vil efterfølgende blive behandlet på byrådsmøder i efteråret.
 
Anlægsbudgetterne kører stort set uændret videre de kommende fire år. Og der er meget at se frem til – isoleret set på børne- og familieområdet renoveres der og bygges nye skoler og daginstitutioner for mere end 300 mio. Lutter gode investeringer som kommer en masse børn til gavn.
Er du interesseret i at se det fulde budget findes det HER
 
Velkommen til ny Borgmester og nyt byrådsmedlem
Og ellers kunne vi aftes endelig igen mødes i Byrådssalen, efter utallige digitale byrådsmøder og andre med stor afstand i Rådhusets kántine! Det var vores nye Borgmester – Dorte West – som for første gang ledte et byrådsmøde, hvilket hun gjorde med sikker hånd og stemme. Og så var det i øvrigt også det første byrådsmøde for det nye konservative medlem af byrådet Mette Guldberg som er indtrådt som suppleant for Rasmus Norup.
 
Det var et kort byrådsmøde med blot 19 sager heraf 4 til lukket behandling. Herunder kort om udvalgte sager. Se dagsorden HER
 
Rekordsalg i kommunale byggegrunde
På budgetmødet mandag gennemgik vi dette års grundsalg til dato, Der er solgt ikke mindre end 121 kommunale byggegrunde og forventningen er er at vi når op på 130 solgte grunde inden årets udløb. Til sammenligning:
i 2020 solgte vi 106 grunde – i 2019 solgte vi 81 grunde og 2018 solgte vi 66 grunde.
Når det går stærkt skal vi sørge for at langtids planlægge for nye mulige byggegrunde. Så på byrådsmødet behandlede vi to sager, som åbner op for flere mulige byggegrunde i hhv. Sunds og Tjørring.
 
Godkendelse til at “plante” 190 hektar til med solceller
I den Nordlige del af kommunen – ved Gindeskovgård, Hessellundvej –  er der nu givet endelig tilladelse til at opføre et solcelleanlæg på 190 ha. Der er taget højde for at der skal plantes læhegn for at skærme mod genskin og der er taget højde for vildtets færden gennem området. Der har været ganske få indsigelser til projektet.
Solceller er et godt supplement til vindmøller. Og et projekt som dette vil bidrage til at vi som kommune bliver CO2 neutrale i 2030
 
Plan for renovering af cykelstier
Vi renoverer løbende cykelstier. På byrådsmødet aftes blev der frigivet økonomi til renovering af cykelstier i 2021. Det drejer sig om Skolestien i Gjellerup. Stien gøres bredere og genopbygges med ny belægning.
 
Herudover er der sat navn på renovering af en del cykelstier over de kommende år og de er som fl.g.:
2022: Østergade mod Friskolen i Aulum
2023: Baunehøjestien i Kibæk
2024: Engbjerg Skolesti i Snejbjerg
2025: Gisselfeldstien i Tjørring
 
Valgplakater eller ej?
På byrådsmødet var der stillet et forslag fra Dansk Folkepartis enlige byrådsmedlem Erling Præstekjær om at undlade ophængning af valgplakater til kommunalvalget. Dette med udgangspunkt i ressourcespild, og at det ikke er bæredygtigt. Det fik vi – må man sige – en lang og faktisk god drøftelse om.
 
Jeg tror da også at rigtig mange er trætte af at vi tre uger op til valget plastrer lygtepæle til med plakater. Faktisk fik jeg en henvendelse på facebook ved det seneste kommunalvalg. ”At nu kunne man da tydeligt se at cirkus var kommet til byen, med alle de klovne i lygtepælene”. Mit svar på det var ”Ja, men forestil dig at du boede i et land hvor cirkus aldrig kom, og du ikke selv kunne bestemme hvilke ”klovne” du ville se på…. Vil du hellere det?
Og med det der lige nu sker i Afghanistan, bliver vi vel alle lige en tand mere bevidste om hvorfor vi foretrækker demokratiet. Det er valgplakater et stærkt symbol på; at vi har demokrati, og at alle har lige muligheder for at stille op til valg.
Og tilbage til det nære: jeg kan frygte at det vil være rigtig svært for helt nye og forholdsvis ukendte kandidater, hvis vi vedtog at ingen måtte sætte valgplakater op.
Noget som også blev påpeget af flere byrådsmedlemmer var, at forslaget kommer ret sent, da mange kandidater til kommunalvalget, allerede har bestilt de traditionsrige plakater.
Der er også partier som opstiller ved det kommende valg, der i dag ikke sidder i Byrådet. Derfor fremførte flere også at en beslutning om at afskaffe valgplakater i Herning Kommune til kommunalvalget, ikke kan træffes i byrådet, men foregå efter drøftelse mellem samtlige partiorganisationer og evt. enkeltpersoner som stiller op.
Vi ved at valgplakater virker, det er med til at bakke op om det lokale demokrati, og det er med til at højne stemmeprocenten.
I Venstre har vi valgt at bestille genanvendelige valgplakater. Det vil sige at der må ikke på klæbes noget andet materiale på plakaten, og efter nedtagning afleveres de på genbrugspladsen, i en container specielt til valgplakater. Når der er 100% ensartethed i affaldssorteringen sikrer vi at alt kan genanvendes. Det var en lang forklaring om et enkelt punkt, men at dømme ud fra diskussionen i aftes er det noget mange har en holdning til, og jeg kan da også se at Herning Folkeblad i dag kører en undersøgelse hvor man kan stemme om ja eller nej til valgplakater.

Det var alt for denne gang – nyd sensommeren!