Kommunale kroner til bygge- og ombygningsprojekter

Kære nyhedsbrevsmodtager

Årets sidste byrådsmøde havde 24 punkter på dagsordenen, ingen af sagerne medførte megen debat, men jeg vil lige give et par af punkter lidt ord med på vejen, måske det har din interesse?

Frigivelse af kommunale kroner sætter nu gang i bygge- og ombygningsprojekter
En del punkter omhandlede “frigivelse af anlægsbevillinger”. Det vil sige kommunale kroner, som vi i byrådet tidligere har øremærket til nye anlægsprojekter. Med den formelle frigivelsen af pengene på byrådsmødet sættes følgende projekter i gang:

500.000,- til projektering vedr. ombygningen af Herning Krisecenter, som får ny adresse på Valdemarsvej 20 i Herning.
4.500 mill. til Sønder Felding skole, til opførelse af tilbygning m. to klasselokaler, ny forbindelsesgang, sammenlægning af eksisterende klasselokaler med gangareal, dette for at opnå større lokaler. Flytning og indretning af faglokaler.
4.312 mill. til ny- og ombygning af børnehaven Kaldalen i Skarrild.
4.824 mill. til etablering/ombygning af faglokaler på skoler og øvrige bygningsjusteringer.
6.594 mill. til renovering af tag på Engbjergskolen, Brændgårdsskolen og Højgårdsskolen.
9.819 mill. til etablering af nye boldbaner ved Hammerum/Gjellerup skole, da den nye skole skal bygges på de nuværende boldbaner.  Ligeledes skal en del af beløbet bruges på rådgivning og projektering af den nye skole. Den nye skole har forøvrigt endnu ikke noget navn, jeg venter spændt på udfaldet af navnekonkurrencen.

Noget nyt om Klatretræet i Kibæk?
Jeg ved at mange af jer venter spændt på at høre nyt om byggeriet af den nye daginstitution, Klatretræet i Kibæk som skal stå færdig i 2017. Jeg forventer at kunne bringe mere information om dette i løbet af foråret, hvor der også på et tidspunkt vil komme en anlægs-frigivelse på projektet.

Placering af biblioteket i Herning midtby – en klar succes – nu er regnskabet afsluttet
Biblioteket i midtbyen blev som bekendt indviet for mere end et år siden, og er blevet taget rigtig godt imod af borgere fra hele kommunen. Placeringen midt i Herning har øget besøgstallet markant, og samtidig givet mere liv i bymidten. På byrådsmøde blev det endelig regnskab for ombygning af biblioteket fremlagt og godkendt. Det var på alle måder et positivt regnskab. Projektet endte med at blive 3,2 mill billigere end forventet. Dette beløb bliver lagt tilbage i kommunekassen. Samtidig med at besøgstallet på biblioteket er øget er udgifter til den daglige drift faldet. Et godt eksempel på at det faktisk kan lade sig gøre at få mere for mindre.

Godkendelse af affaldssorteringsplan 2015 – 2024
Alle kommuner skal hver 12 år udarbejde en affaldsplan. I Herning kommune genanvender vi i dag ca. 34 % af vores affald. Et landsdækkende mål er at vi i 2022 skal genanvende 50%. For at nå dette mål, vil vi alle skulle affaldsortere  i højere grad end i dag. Fra 2018 skal vi frasorterer alt metal fra husholdningsaffaldet og fra 2022 skal vi også frasortere al organisk affald.

Der vil nu blive igangsat en lang række initiativer, som skal fører til højere grad af affaldssortering, bl.a. forsøg med todelte affaldsbeholdere til papir og metal – og todelte affaldsbiler.

Det forventes at affaldsgebyret frem mod 2018 kan fastholdes på nuværende niveau, med forbehold for pristalsregulering. Gebyret fra 2018 og frem er endnu ukendt, men mulighed for evt. nedsættelse bliver undersøgt. Så øget affaldssortering er ikke kun godt for miljøet, der er også en forventning til, at det kan få positiv indvirkning på affaldsgebyret.

Det var årets sidste nyhedsbrev fra mig, husk du altid er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sager vi har behandlet, eller arbejder med i byrådet. Jeg skal gøre mit bedste for at svare dig.

Du kan se hele dagsordenen her:

Glædelig jul og på gensyn i det nye år.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97