Går det frem eller tilbage…?


Tirsdag aften afholdt vi for tredje og forhåbentlig sidste gang byrådsmøde via Skype. Vi satser på at vi på den anden side af sommerferien igen kan mødes fysisk i byrådssalen. Men tiden har ikke stået stille P.g.a. Covid-19, de politiske udvalg arbejder på fuld kraft og der var derfor 38 sager til behandling på byrådsmødet. Hvis du er interesseret i at se samtlige finder du dem HER.

Negative konsekvenser af Covid-19 er der desværre mange af
En af de virksomheder i vores kommune som er hårdt ramt p.g.a. Covid-19 er MCH, som har mistet stort set hele deres omsætning i perioden og samtidig står på meget usikker grund i forhold til hvornår de igen kan afholde store messer, koncerter og møder på fuld styrke. De har et akut behov for likviditetsforstærkning. Udover at bidrage i stor stil til samfundsøkonomien og sammenhængskraften i vores område (anslået 0,5 mia. årligt), er MCH også for det frivillige foreningsliv en super generator, som gør det muligt for lokale foreninger at tjene penge ved de mange events og arrangementer.
Derfor besluttede vi i byrådet at Herning Kommune, som er storaktionær i MCH, køber 3/4 af MCH stadion til en pris på 51,5 mio. Agromek som også er aktionær forstærker samtidig deres ejerskab med også at købe sig ind i MCH Stadion for 10 mio. I forbindelse med købet har FCM forlænget deres lejekontrakt, som ellers ville ophøre om 8 år, til en løbetid på 25 år. En del af lejeaftalen indeholder en opgradering af faciliteterne for 12 mio.
MCH beholder navnesponsoratet, altså hedder det stadig MCH stadion. Navnesponsorat og stadionleje fra FCM vil årligt betyde en indtægt  til kommunekassen på 1.3 mio. For hele vores område er ovenstående en god og nødvendig løsning, som et samlet byråd står bag.

Så når jeg i overskriften skriver om det kommer til at gå frem eller tilbage…? Ja, så håber jeg af hele mit hjerte at vi er på vej frem. At krisen er afværget, at vi ikke igen må lukke store dele af samfundet ned, da det vil betyde at der går endnu længere tid inden MCH og en lang, lang række af andre lokale virksomheder kommer tilbage på fuld styrke. Jeg vil i stedet være optimistisk og håbe på den øgede fokus på hygiejne og stop for smittespredning medfører nye gode vaner, som gør at vi fremadrettet får færre sygedage og dermed bedre samfundsøkonomi og sidst men ikke mindst højere livskvalitet.

Øget fokus på bæredygtighed kan få dobbelt positiv effekt for vores område
I Venstre bakker vi op om den grønne dagsorden. Vi ser det ikke som en ”mode-dille” eller som en vis dame har kaldt det ”tosserier”. Vi ser det i stedet som en katalysator til ny udvikling, mulighed for øget iværksætteri og dermed helt nye erhvervspotentialer for vores egn, som historisk har vist sig omstillingsparat til at gribe og handle på nye muligheder.
Så i det seneste budgetforlig afsatte vi 20 mio. over de kommende 4 år til at arbejde med bæredygtighed. Der bliver nu oprettet et center, som vil varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling inden for området bæredygtighed. Blandt andet ved at skabe netværk og platforme for ideudvikling blandt små og mellemstore virksomheder samt uddannelsesinstitutioner. Bæredygtigheds-centret vil også arbejde med folkeoplysende aktiviteter, så vi alle kan blive inspireret og motiveret til at tænke og handle mere bæredygtig i hverdagen.

Klimaforbedringer kommer kørende i 2021!
På byrådsmødet godkendte vi et nyt udbud på vores bybusser som betyder at Hernings bybusser fra september 21 kommer til at køre på el. Det er godt for klimaet, passagererne vil opleve støjsvage busser, og samtidig er økonomien i aftalen lige så god, som hvis vi havde valgt bybusser med diesel som drivmiddel. Det er ren win-win, når nye aftaler både betyder forbedringer for klima og endda kan holdes inden for det afsatte budget. Det er noget vi er vilde med i Venstre!

Trafiksikkerhed højnes for skolebørn og alle os andre
På byrådsmødet frigav vi økonomi til sikring af skoleveje i Kibæk, Arnborg, Lind og Aulum.
I Kibæk bliver der etableret hastighedsdæmpere på Møllegårdsvej og Velhustedvej som er knudepunktet ved skolen. I Arnborg sikres skoleeleverne bedre krydsningsmuligheder af Skjernvej. Læs mere om de øvrige tiltag under sag 135.
Vi afsatte derudover økonomi til kampagner gennem resten af 2020, som skal øge fokus på:
– sikker skolestart
– spritkørsel
– uopmærksomhed
– billistkursus for ældre på køreteknisk anlæg
– 112 dag
– færdselskontaktlærerdag

Flere og bedre MTB spor i kommunen
I forbindelse med tidligere års budgetforlig er der afsat økonomi til at etablere nye og forbedre eksisterende MTB spor i kommunen. Kultur- og fritidsudvalget har nu besluttet at arbejde videre med følgende projekter:
1. MTB/cykelrute rundt om Herning by
2. Nyt MTB spor v. Løvbakkerne
3. Nyt MTB spor ved Feldborg/Haderup
4. MTB ”kravlegård” ved Lind eller Løvbakke-sporet
5. Forbedring af MTB spor ved Sinding
6. Forbedring ved MTB spor i Lind
– Se evt. detaljer på sag 120.

Sankt Hans – ikke mange store bål og taler, men tak til KARSTOFT  😉
I aftes var det forrygende vejr til Sankt Hans, men da Covid-19 stadig ”spøger”, var der ikke mange store bål i aftes, da kommunale pladser ikke kunne/måtte benyttes. Jeg var dog så heldig at være inviteret til at holde tale i Karstoft, hvor Borgerforeningen selv ejer et skønt stykke eng  som vedligeholdes med indsats af frivillige kræfter. Derfor kunne de afholde Sankt Hans, næsten under normale forhold – dog uden fællessang, som så i stedet var erstattet af ”Flemmings musik”. Så traditionen kunne opretholdes, mange tak for invitationen til at deltage.

Det var kort nyt fra mig for denne omgang, jeg ønsker alle en dejlig sommer og rigtig god ferie.
Jeg vender tilbage med nyt fra byrådet til august hvor vi straks efter sommerferien går i gang med at arbejde med budget 2021.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen

Herning Byråd (V)