Gammel gæld slettes – giver nye penge til skoler og daginstitutioner

Forebyggelse, tidligere og hyppigere indsats over for udsatte børn og unge betaler sig. Det ved vi i Herning Kommune, hvor vi efter inspiration i Sverige, gennem de seneste år har øget de forebyggende indsatser overfor udsatte børn, unge og deres forældre. Bl.a. ved at ansætte flere socialrådgivere, benytte netværksfamilier samt i langt højere grad plejefamilier.
I dag ved vi – fra forskning – at børn som kommer i familiepleje fremfor døgninstitutioner har en meget større chance for at klare sig bedre frem i livet.

Dog har vi nogen tid måtte “køre dobbelt” med høje omkostninger på institutioner, som færre og færre børn bliver henvist til. Omkringliggende kommuner, som vi tidligere har solgt institutionspladser til, køber ikke længere pladser hos os – de benytter også i stigende grad familie- og netværkspleje. Bl.a. den faldende efterspørgsel på institutionspladser, har betydet at vi på specialområdet har oparbejdet en gæld på 29 millioner (ved udgangen af 2017).

Der skal være balance i økonomien. Så i samarbejde mellem ledere, forvaltning og medarbejdere er der blevet udarbejdet en balanceplan, hvor vi med afvikling af institutionspladser og omorganisering, kan få økonomisk balance på i løbet af 2018. Så samtidig med at der arbejdes på nye måder med bedre løsninger og resultater for de udsatte børn, giver det os også en bedre økonomi på hele børneområdet.

I går på forligskredsmødet, blev balanceplanen præsenteret for os, i planen var der indregnet at gælden på området kunne afvikles over 5 år.

I forligskredsen er vi meget tilfredse med udviklingen som den tegner sig på området. Vi kan se at forebyggelse og tidligere indsats virker – både for børnene og bundlinien. Derfor  besluttede vi at gælden skal slettes (der tages af kommunens opsparing) og det beløb som ellers skulle være brugt til at afdrage gæld, vil vi fremadrettet bruge på skoler og daginstitutioner.

Du kan læse den udsendte pressemeddelelse her.