God økonomi, “pengetransport” og nye uddannelser

Byrådsmødet den 4. april – var et af de korte møder.
Med kun 27 sager på dagsordenen (heraf 7 lukkede).

Robust økonomi i Herning Kommune
Årsregnskabet for kommunens drift og anlæg blev godkendt på byrådsmødet, og skal nu efterfølgende sendes til revision. Regnskabet viser at vi har en sund økonomi, og holder os inden for det budget, som er afsat til drift. Af større anlægsprojekter som er foretaget i 2016 kan nævnes: anlæg af gågaden i Herning, anlæg af banegårdspladsen samt renovering af tag, vinduer og døre rundt på kommunens skoler.
Er du interesseret i at dykke ned i tallene i kommunernes regnskab kan du gøre det HER

Pengetransport fra 2016 til 2017
Ubrugte midler fra 2016 budgettet overføres til efterfølgende budgetår (2017 eller 2018).
Noget er øremærket til drift og andet til anlæg. På driftssiden er der blandt andet tale om opsparede midler, på de områder hvor der er selvforvaltning (f.eks. skoler og institutioner).Som ordet ”selvforvaltning” antyder, bestemmer man selv til hvad og hvornår beløbet skal anvendes. Nogle skoler og institutioner bruger overførselsmidlerne som en form for opsparing til inventar forbedringer o.lign.
På anlægssiden overføres et større beløb til 2017 som bland andet skal bruges til byggeri af de nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk.
Du kan se en oversigt over overførslerne HER

Nu prøver vi lige at stikke fingeren i jorden igen…
Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune vil igen undersøge muligheden for etablering af Nationalpark Skjern Å. Som du måske husker, har det tidligere været forsøgt, dog uden held, da en del af de berørte lodsejere ikke var med på tanken.
Denne gang er der fokus på højere grad af frivillighed,  og bedre dialog med evt. berørte lodsejere, hvilket jeg kun kan bifalde som værende af største vigtighed for at det evt. ska blive en succes. Samtidig bør vi også grundigt opveje fordele og ulemper ved en evt. etablering af nationalpark. Bl.a. ved at indhente erfaringer fra øvrige nationalparker i Danmark.
Det største areal i en evt. Skjern Å nationalpark vil være beliggende i Ringkøbing Skjern Kommune og en meget lille del i den sydlige del af Herning Kommune. I området Sdr. Felding/Arnborg. Men som sagt, i første omgang ”stikker vi bare en finger i jorden” omkring Skjern Å. I sidste ende ligger beslutningen dog hos Regeringen, som i givet fald også vil bidrage med økonomi til at drive nationalparken.

Nye uddannelser på vej til Herning
Det er utrolig vigtig for både unge og erhvervslivet, at der er mulighed for at kunne få forskellige uddannelser i Herning Kommune. Derfor er det glædeligt at der bliver føjet to nye ingeniøruddannelser til Århus universitetets afdeling, i Birk. Det er diplomingeniøruddannelser i henholdsvis maskinteknik og elektrisk energiteknologi. Uddannelser som begge bliver efterspurgt af erhvervslivet her i området.