Har høringssvar en reel værdi? Ja – de har i høj grad værdi i lokalpolitik!

Hej

Så har jeg igen været til byrådsmøde, denne gang med 25 sager på dagsordenen. Herunder et uddrag fra behandlede sager.
Du kan finde den fulde dagsorden her

2. behandling og endelig vedtagelse af budgettet for 2017
Det punkt på dagsordenen, som fyldte mest, var 2. behandling af budgettet for 2017 samt overslagsårene 2018 – 2020. Indholdet i budgettet skrev jeg en del om i mit forrige nyhedsbrev og vil derfor ikke bruge mere plads på de ellers mange gode ting i budgettet.

Jeg er dog stadig ærgerlig over, at vi ikke som et enigt byråd kan stå bag budgettet. Et bredt samarbejde i byrådet er klart bedst for hele kommunen – da samtlige 31 valgte politikere dermed får indflydelse på budgettet. Hvilket fremadrettet giver de bedste arbejdsbetingelser.

Så uenigheden om budgettet medførte en lang debat (på godt 3 timer). Debatten bar i høj grad præg af at de 4 socialdemokrater i byrådet har valgt at stå uden for budgettet. Efterfølgende har de fremlagt et alternativt budget, som blev stemt ned på byrådsmødet i aftes. 4 for og 26 imod (1 forhindret i at stemme).

I debatten forud for afstemningen om budgettet, blev der fra flere partier udtrykt stor undring over, at en stor del af punkterne på Socialdemokratiets alternative budget ikke engang var blevet nævnt til de indledende budgetforhandlinger, og derfor reelt ikke havde været fremme til forhandling med de øvrige partier.

Ligesom Socialdemokratiets udsagn om at ”de prioriterer mennesker før mursten” vist godt kan kaldes en sandhed med modifikationer. Da de reelt – i henhold til deres alternative budget – vil bruge 25 millioner ekstra på byggeri, end der er lagt op til i det vedtagede budget.

Et stort debatemne var også, at Socialdemokraterne foreslår at anvende kommunens bufferpulje til uforudsete udgifter (33 millioner pr. år). Dette er en pulje der ellers er bred enighed om at reservere, som sikkerhed, hvis budgetterne skrider.  (Vi risikere at blive straffet økonomisk af staten i efterfølgende år for et evt. overforbrug, derfor mener jeg det er helt rigtig og yderst foruftigt med en buffer).

Kan det egentlig betale sig at indsende høringssvar – et stort JA herfra.
Et debatpunkt vedr. budgettet var høringsprocessen. Der har været udtrykt undring over at der er høring efter budgetforlig ER indgået af forligsparterne. Er der så nogen mening med at indsende høringssvar??

JA, det er der helt klart god mening med. Høringssvar bliver altid læst meget nøje af de folkevalgte politikere, og er i høj grad med til at danne grundlag for det politiske arbejde. De indkomne høringssvar i forbindelse med budgettet har bl.a. medført et notat der omhandler følgende:

– Puljen som er afsat til renovering af skoler og haller i 2017 skal fordeles i efteråret 2016
– Fair fordeling af PAU elever, flest mulige institutioner skal tilgodeses
– Knudmoseskolen skal organisatorisk stadig høre under skoleområdet (CBL)
– Til forårets budgetkonference skal der præsenteres status og oplæg til fremadrettet IT strategi i folkeskolerne
– Folkeskolereformen betyder efteruddannelse/opgradering i liniefag af en del lærere, og dette vil medføre øget vikardækning

Sager fra Bylpan – mest om museumsgrunden ved Trøstrupgade
Som altid indeholdt byrådsmødet en del sager fra byplan. Heraf 9 vedr. lokal- og kommuneplaner.
Det punkt som tiltrak mest debat her, var den endelige vedtagelse for et nyt boligområde på den bageste del af museumsgrunden ved Trøstrupgade i Herning. Sagen har fået en del opmærksomhed i medierne, ligesom der er indkommet mange høringssvar fra beboere i området. Der har – dog kun på rygteplan – været 2 projekter. Vi i byplan og sælgeren af grunden (Herning Museum) har kun set og fået forelagt et projekt og det har vi måtte forholde os til.

De mange høringssvar til lokalplanen er i høj grad efterkommet. Dog delte højden på byggeriet med front mod Trøstrupgade byrådet. Et flertal endte med at vedtage, at der ud mod gaden måtte bygges i tre etager, dog med en tilbagerykket 3. etage.

Søg puljemidler fra Grøn ordning (- vær OBS på dette i Kibæk og Sunds)
I forbindelse med etablering af vindmølleprojekter indbetales der for hver MW der opstilles, kr. 88.000,- som kan ansøges til borgernære projekter, i de områder der ligger tæt på vindmøllerne.
Der er tidligere søgt og uddelt midler til mange gode projekter rundt i kommunen. Nu er der så den situation at ansøgning til to projekter i hhv. Sunds og Kibæk er frafaldet. Derfor er der i Kibæk kr. 121.925,- som der igen kan søges om og i Sunds kr. 200.000,-.
Du kan læse mere om ansøgningsmulighederne her:

Gode penge fra Socialstyrelsen til forebyggende arbejde i Herning Kommune
Kommunen har søgt Socialstyrelsen og fået tildelt i alt 1.996.258 kr. fra en pulje til tidlige forebyggende indsats.
Inklusionsarbejde. Beløbet fordeles over tre skoleår og brugest til det vi kalder ”Herningmodel Skole” som skal styrke indsatsen for forebyggende arbejde med børn i socialt udsatte positioner.

Det var oktober-nyt fra min stol i byrådet 🙂

Venlig hilsen

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

www.annemettebang.dk