Hele kommunen i udvikling

På gårsdagens byrådsmøde var der i alt 50 punkter til behandling. 17 af disse var planer for kommende udvidelser af eksisterende virksomheder og mulighed for placering af nye virksomheder.
Et godt bevis på at handels- og erhvervslivet blomstrer i hele kommunen ( der var sager fra Gødstrup, Aulum, Sdr. Felding, Fasterholt, Herning og Vildbjerg).
Bl.a. gav en endelig vedtagelse Hornsyld Købmandsgård (foderstof mellem Gødstrup og Skibbild), mulighed for at udvide silokapaciteten med 8 siloer i 24,5 meters højde.
I Sdr. Felding kan der nu efter vedtagelse af lokalplan, bygges en ny dagligvarebutik og i Vildbjerg bliver et eksisterende handelsområde udvidet, hvilket skaber plads til endnu en dagligvareforretning.

Løvbakkerne – bedre plads til de besøgende
Naturcentret Løvbakkerne v. Gullestrup er en stor publikumssucces. Både skoler, daginstitutioner og dagplejere er flitige besøgende. Ligesom en masse børnefamilier benytter området. Derfor besluttede vi ved det seneste budget, at forbedre toilet- og P-forhold. Der blev derfor frigivet i alt 1.9 million til dette arbejde på byrådsmødet.

Flertal vedtog balanceplan på det specialiserede socialområde for børn og unge
I Børn- og familieudvalget har vi gennem de seneste mange måneder arbejdet med at finde nøglen til at skabe økonomisk balance på området for udsatte børn og unge.  Den svære opgave er at få budgettet til at passe, uden det føles som en besparelse. Ingen tilbud må lukkes uden at børnene får et andet tilbud i stedet.

Det økonomiske underskud på området stammer bl.a. fra at vi tidligere har solgt mange pladser på Børnehjemmet Toften til andre kommuner. I dag bruger vi og andre kommuner i langt højere grad familie- eller netværkspleje. Erfaringer viser at børn som vokser op så tæt på et normalt familieliv som muligt, klarer sig bedre i voksenlivet. Dette tager vi nu konsekvensen af, og når de sidste 4 børn som i dag er på børnehjemmet er kommet i plejefamilier, lukker vi Toften. Da vi i højere grad nu benytter familiepleje har vi fokus på langt højere grad af efteruddannelse, support og mulighed for faglig sparring med vores plejefamilier.

Udover lukningen af  Toften er der i godt samarbejde mellem ledere, forvaltning og medarbejdere udarbejdet en plan, hvor vi omorganiserer de fleste tilbud på området. Omorganiseringen består i høj grad i at vi i stedet for specielle pladser tilbyder specielle planer, som tager udgangspunkt i det enkelte barns problemer og behov. Det kan være klubtilbud 2 – 3 gange ugentlig som en aflastning for familien, eller kontaktpersoner som igennem en længere periode kommer i hjemmet, hjælper og rådgiver både barnet og forældrene. Kan barnet ikke være i egen familie tilbydes familie- eller netværkspleje til barnet samtidig med at der kan følges op med familietræning til forældrene. Vi har gennem de seneste år investeret i at ansætte flere socialrådgivere, da vi ved at hyppigere opfølgning skaber gode relationer, tryghed og bedre resultater for og med børnene.

Omorganiseringen på hele området er en naturlig udvikling af ”Herning Modellen”, hvor vi har fået øjnene op for at forebyggelse, nærhed til familierne, tidligere og hyppigere indsats over for udsatte børn og unge betaler sig – både på økonomiske – men ikke mindst det menneskelige plan.
Balanceplanen blev vedtaget af samtlige partier i byrådet på nær socialdemokratiet (27/4), der ikke anviste et reelt alternativ til balanceplanen.

Arv til forebyggelse på hjerteområdet
Kommunen har modtaget en arv på 1 million kroner fra en person i Herning Kommune. Pengene er øremærket til forebyggelse på hjerteområdet. Derfor bliver der igangsat sundhedstilbud med fokus på motion og sundere livsstil særlig målrettet mænd, ligesom en del af arven bruges til at sikre tilbuddet ”hjertemotion”.

Det var kort nyt fra byrådsmødet – er du interesseret i at læse hele dagsordenen finder du den her.

Tak for sidst
– til de af jer som deltog i vores lokale V-arrangement i aftes. Virksomhedsbesøg hos Frea Aqua Solution i Sandet, med spændende rundvisning på det store indendørs dambrug og efterfølgende oplæg v. Carsten Kismeyer, borgmester i Ikast-Brande og V-spidskandidat til regionrådsvalget.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Herning Byråd (V)