Herning Kommune ansætter flexjobambassadører

Årets første byrådsmøde og også mit første officielle byrådsmøde er nu afholdt. Hovedparten af sagerne på mødet var ”arv” fra det tidligere byråd og drejede sig for en stor del af sagerne om godkendelse af anlægsregnskaber på allerede afsluttede projekter rundt i kommunen.

På beskæftigelsesområdet ønsker man en målrettet indsats for at få flere borgere med nedsat arbejdsevne til at tage del i arbejdsmarkedet. Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud i 2014, til at ansætte fleksjobambassadører der skal bane vejen for at få flere borgere ud i permanente flexjobløsninger.

Lokalt kan jeg informere om at der blev frivgivet kr. 1.700.000 til renovering af utæt tagkonstruktion på Kibæk Skole. Ligesom der blev frigivet anlægsbevillinger til en række andre større skoler i kommunen, herunder bl.a. midler til renovering og udbygning af Lind Skole og nybygning af Snejbjerg Skole.