Kattegatkursus – for nye politikere

Som nyvalgt politiker får alle tilbudt et “Kattegatkursus” der har til formål at informere og forberede os på bedste vi til arbejdet i byrådet. Kurset foregik for mit vedkommende i Viborg og der var 30 deltagere fra kommuner rundt i Jylland. Fra Herning Kommune var vi tre deltagere. På kurset fik vi bl.a. til opgave at forhandle et budget igennem for en fiktiv kommune, hvilket var en meget lærerig oplevelse. Ligesom vi fik forelagt fiktive sager, som der skulle træffes beslutninger i.

Undervisningen og opgaverne vi fik stillet, gav mange gode diskussioner, da alle partier var repræsenteret på kurset.

Vi blev også belært om juraen bag kommunalpolitik, i hvilke sager vi kan ansvarliggøres, sags-procedurer og regler for. f.eks. inhabilitet.

Alt i alt et rigtig godt kursus der gør at jeg nu føler mig bedre klædt på til de kommende 4 års byrådsarbejde.