Kort nyt fra januars byrådsmøde – og sidste “host” om politiskolen

Hermed nyhedsbrev fra årets første byrådsmøde tirsdag den 24. Januar. Mødet havde 21 sager på dagsordenen – du kan se den fulde dagsorden her

Bare et lille sidste host fra mig om politiskolen
Selvom politiskolen ikke var på dagsordenen, er der ingen tvivl om at skuffelsen over, vi alligevel ikke får skolen til Herning, fylder meget blandt os alle i byrådet. Vi vil så gerne skabe yderligere udvikling i Midtjylland, derfor er det oplagt at arbejde målrettet på bl.a. at tiltrække videregående uddannelser som f.eks. politiuddannelsen.
Vi må op på hesten igen – og videre. Jeg glæder mig bare endnu engang over at vi i lokalpolitik har mere fokus på handling, end på at “flage” de enkelte partiers holdning og styrkeforhold.

Den Internationale skole i Ikast udvider
Byrådet har valgt at støtte udvidelse af Den Internationale Skole i Ikast med kr. 500.000,- Flere virksomheder i området har brug for at kunne tiltrække specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Muligheden for at få sit barn på en international skole i området er efterspurgt, og et bidrag til skolen er dermed med til at understøtte virksomhedernes chance, for at tiltrække kompetent arbejdskraft.

Boligudviklingen rundt i hele kommunen
6 punkter på dagsordenen vedrørte kommune- og lokalplaner fra Byplanudvalget. Disse planer giver mulighed for at opføre flere boliger rundt i kommunen og derved udvikling. Bl.a. omdannelse af et tidligere butiksområde i bymidten i Sdr. Felding. Med den ændrede planlægning kan området nu benyttes til boliger tæt på bymidten.

Nedbringelse af ventetid på genoptræning
Genoptræning så hurtigt som muligt efter et sygdomsforløb er vigtig i forhold til hurtigere raskmelding og livskvalitet. Derfor har Sundhed og Ældre ansøgt og fået bevilliget 1,3 millioner fra satspuljen 2015-2019. Pengene skal bruges til at ansætte flere terapeuter og indkøbe flere træningsredskaber. Det betyder at vi i Herning Kommune fremadrettet kan komme hurtigere i gang med genoptræning. I dag har vi en ventetid på 12 dage (på landsplan er den 14 dage). Med midlerne fra satspuljen forventer vi at kunne nedbringe ventetiden på genoptræning til blot 7 dage.

Vedligeholdelse af skoler
Gennem de seneste år har byrådet afsat midler til at renovering af tag, facader, vinduer og døre rundt på kommunens folkeskoler. I budgettet for 2017 er der afsat 3 millioner som sammen med et restbeløb fra renoveringsprojekter i 2016 nu forventes at kunne sætte gang i nødvendig renovering på fl.g. skoler: Haderup, Lind, Vinding, Sunds, Kibæk og Sdr. Felding

Prioritering af rækkefølge på cykelstiprojekter
I budgettet for 2017, 18 og 19 blev der plads til 4 cykelstiprojekter i kommunen.
Disse projekter realiseres i følgende rækkefølge:
2017: Lys på den ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling
2018: Lysanlæg på RIngkøbingvej mellem Herning og Snejbjerg
2019: Forlængelse af sti langs Skalmejevej i Sunds og etablering af grusstier langs Feldborgvej nordøst for Aulum.

Lidt mere cykelsti – helt lokalt
Det var kort fra byrådsmødet. I forhold til cykelstier bliver jeg i Kibæk-området ofte spurgt hvornår cykelstien de sidste 4,5 km langs Vardevejen mellem Kibæk og Studsgård mon bliver anlagt?
Vardevejen er en hovedvej og derfor etableringen af cykelstier langs hovedveje finansieres af staten. Teknik- og miljø forvaltningen har løbende kontakt til staten for at “holde gryden i kog” i forhold til at få ført cykelstien helt til Herning. Så der arbejdes på sagen, mere kan jeg desværre ikke sige p.t. Har dog til min store glæde set at cykelstien mellem Assing og Kibæk lige har fået nyt asfalt – så det må vi glæde os over mens vi venter.