Læserbrev: Er det en ”gratis omgang”?

At vi som mennesker har forskellige holdninger er fakta. Derfor kan det til tider være vanskeligt at blive enige, med mindre man er forhandlingsvillig og arbejder for en fælles sag. Det kommunale budget for 2017 viser at vi i byrådet i det kommende år, er 27 personer der arbejder for en fælles sag, og 4 der arbejder for deres egen.

Ja, jeg ved det godt, det er en lidt hård påstand, ”at de arbejder for deres egen sag”. Faktisk har jeg stor sympati for at Socialdemokratiet bl.a. vil bruge flere ressourcer på varme hænder, det ville jeg også gerne, hvis jeg ellers kunne påpege en fornuftig og mulig finansiering. Men når finansieringen af flere varme hænder risikerer at sætte kommunens økonomiske sikkerhed over styr, og risikere besparelser på ”de varme hænders områder” efterfølgende budgetår, hører min sympati op.

Og hvad mener jeg med ”at sætte økonomisk sikkerhed over styr”?

Hvert år hensætter vi af kommunens samlede budget på 5.1 milliard i alt 33 millioner som en sikkerhedsbuffer. Det gør vi af den ene grund, at vi risikerer at blive straffet af staten (i forhold til budgetloven), hvis vi ikke kan overholde vores kommunale budget. Bufferen skal i så fald bruges til at dække et evt. overforbrug. Denne buffer vil socialdemokraterne fjerne og i stedet lade de 33 millioner indgå årligt i driften.

Hvad kan der i værste fald ske, hvis vi ingen økonomisk buffer har?
Et eksempel: overstiger vi et år budgettet med 29 millioner, kan vi få samme beløb i bøde fra staten. Oven i risikerer vi at blive trukket 60% af de 29 millioner det efterfølgende år i statsmidlerne. Det vil betyde, at vi året efter et overforbrug på 29 millioner kan have 46,4 millioner mindre i budgettet, hvilket helt sikkert vil medføre besparelser!

At Socialdemokraterne bruger det faktum, at de i år har valgt at stå udenfor budgettet, som symbolpolitik er tydeligt. Ja nogen siger endda ”de er gået tidligt i gang med at stege valgflæsk”. Egentlig pudsigt at socialdemokraternes alternative budgetforslag først ser dagens lys, efter vi 27 andre kommunale politikere har indgået budgetforlig? Jeg synes mest det ligner en ”gratis omgang”, bl.a. fremsat på bekostning af kommunens økonomiske sikkerhed.

Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune