Mine mærkesager

Kommunalpolitik har indflydelse på stort se alle de områder som er tæt på dig i din hverdag. Lige fra daginstitutioner, dagpleje, skole, uddannelse, genoptræning, idrætsfaciliteter, ældrepleje til de stier du går på og de veje du kører på. Derfor er det begrænsningens kunst, at fortælle om min mærkesager. Jeg har herunder inddelt dem i kategorier, så du kan læse om det der betyder mest for DIG.

JEG VIL ARBEJDE FOR AT VI PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET:

 • fortsat tilbyder mulighed for at vælge mellem dagpleje og vuggestue, frie valg er vigtigt for mig
 • sætter yderligere initiativer i gang, for børn med ord- eller talblindhed
 • løfter og rummer alle børn, både elever der er fagligt udfordret,
  men også de fagligt stærke
 • skaber gode og attraktive vilkår for plejefamilier i Herning Kommune
 • får færre og kortere anbringelser af børn på døgninstitutioner via tidlige indsatser
 • tilbyder højere grad af støtte i eget hjem til udsatte børn og familier
 • tager fælles ansvar med erhvervslivet, for at flere unge får en uddannelse

JEG VIL ARBEJDE FOR AT VI PÅ SPORT- OG FRITIDSOMRÅDET:

 • vedligeholder vores sportshaller, idrætsanlæg, stier og offentlige områder
 • styrker frivilligheden i foreninger gennem tilbud om uddannelse
 • sikrer at nye former for sport og friluftsliv får gode vækstmuligheder
 • fortsat arbejder på at tiltrække store sportsevents = omsætning og arbejdspladser
 • har velfungerende og attraktive centerbyer og landsbyer
 • altid har et godt udbud af boliggrunde fordelt rundt i hele kommunen

JEG VIL ARBEJDE FOR AT VI PÅ HANDICAP- OG ÆLDREOMRÅDET:

 • prioriterer genoptræningsindsatser højt, så førligheden og livskvaliteten
  bedst og hurtigst muligt forbedres efter sygdomsforløb
 • udbygger vores bosteder på handicapområdet, så handicappede borgere kan bo selv, men tæt på familien
 • støtter og udvikler aktivitetscentre og -huse for en aktiv og indholdsrig alderdom
 • anerkender og understøtter værdien af frivillige og fællesskaber
 • har fokus på at forebygge ensomhed blandt ældre
 • er på forkant med behovet for nye ældreboliger, så antallet løbende udvides
 • kan tilbyde de bedst mulige og trygge forhold for demensramte

JEG VIL ARBEJDE FOR AT VI PÅ ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET:

 • ligger (positivt) pres på unge ledige, så de kommer i job eller uddannelse – meget gerne en erhvervsuddannelse
 • at vi konstant arbejder på at tiltrække nye uddannelser til kommunen
 • udbygger bredbåndsforbindelserne, så der er digital dækning i hele kommunen, og det dermed er muligt at drive virksomhed både i byen og på landet
 • giver plads til at moderne landbrug fortsat kan udvikle produktionskapaciteten
 • understøtter iværksætteri, som på sigt kan betyde ny og øget beskæftigelse
 • konstant fokuserer på at holde placeringen som særdeles erhvervsvenlig kommune, bl.a. i form at hurtig og smidig sagsbehandling og effektiv lokalplanlægning
 • har en målrettet integrationsindsats, så flygtninge lærer vores arbejdskultur at kende og så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende

Hvis du vil læse Venstre valgprogram for de kommende 4 år finder du det HER