Nu skal det igen dufte dejligt af mad rundt på kommunens plejehjem

madDer har længe været et stort ønske også fra beboere og pårørende om at få madlavningen tilbage på plejecentrene. En pulje på finansloven for 2017 giver os nu også politisk mulighed for at bringe madduften – og alle de gode oplevelser omkring det, at maden bliver lavet på stedet – helt tæt på plejehjemmets beboerne – helt ud i de enkelte afdelinger.

Flere af vore plejecentre er i dag allerede indrettet med leve-bo miljøer (faglig betegnelse for et fælles køkken-alrum, som deles af 8 – 12 beboere), hvor det er tanken maden skal laves. Så vi har allerede rigtig gode erfaringer med leve-bo miljøet.

Køkkenalrummet er husets hjerte i de fleste familier, stedet hvor man er sammen omkring madlavningen. Tanken er  at sådan skal det også være, når man bor på et plejehjem. Så madlavningen kommer tilbage – ikke bare til èt produktionskøkken på hvert plejehjem, men helt ud i hver enkelt afdelings fælles køkkenalrum.

Den daglige madlavning bliver på denne måde en aktivitet, som beboerne kan følge på tætteste hold. De kan både se og dufte madlavningen. Måske kan nogle beboere endda hvis førligheden, lysten og kræfterne er til det, selv give en hånd med ved madlavningen eller bagning.

Det er mit håb at aktive leve-bo miljøer vil skabe fornemmelse for mere ”liv” rundt på vores plejecentre og danne grobund for mere fællesskab mellem beboerne.

 

Pressemeddelelse, udsendt af Herning Kommune:

Madlavningen kommer tættere på de ældre

Budgetforligspartierne i Herning Kommune er enige om, at ældre borgere på plejecentrene fremover skal have endnu større fornøjelse af de daglige måltider.

Nu skal de ældre borgere på Herning Kommunes plejecentre tættere på den daglige madlavning. Budgetforligspartierne bag Budget 2017 – Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Dansk Samling er enige om, at Herning Kommune skal lægge billet ind på en ny pulje, som er en del af Finansloven for 2017.

Puljen giver Herning Kommune mulighed for at søge 6,75 mio. kr. til at ”renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejehjem”. Målet er at skabe de bedst mulige rammer for måltidet for de ældre borgere.

– Madlavning skal være en aktiv del af beboernes hverdag, som de løbende kan følge med i og deltage i, hvis de ønsker det. Samtidig øger det fleksibiliteten omkring madlavning og valg af retter. Derfor vil vi nu satse på at etablere såkaldte leve-bo-miljøer – en slags køkkenalrum – så tæt på de ældres plejecenter-bolig som overhovedet muligt, siger Anne Marie Søe Nørgaard, (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune.
I dag får langt hovedparten af de ældre på plejecentrene mad leveret fra Centralkøkkenet i Aulum. Tre plejecentre har selv produktionskøkken, mens to allerede i dag har leve-bo-miljøer, blandt andet Vesterled.
Omlægningen til leve-bo-miljøer finder sted i takt med tildelingen af penge fra statens pulje. Budgetforligspartierne forudsætter, at driften vil kunne holdes inden for de eksisterende, økonomiske rammer.
– Vi har rigtig gode erfaringer med leve-bo-miljøet på Vesterled. Disse gode erfaringer ønsker vi nu rullet ud på kommunens øvrige plejecentre til gavn for de øvrige ældre medborgere. Samtidig har vi på de øvrige nybyggede plejecentre i Lind og ved Fuglsang Sø allerede indrettet køkken-alrum, så her er vi på forkant, siger Anne Marie Søe Nørgaard.

4 tanker om “Nu skal det igen dufte dejligt af mad rundt på kommunens plejehjem”

 1. Det med maden er en rigtig god tanke. Jeg forstår bare ikke helt, hvordan man får råd til den slags ting, nu hvor alt andet skal spares væk. Så er det i princippet ligegyldigt, om pengene kommer det ene eller det andet sted fra. Jeg ved ikke hvor mange af de personer som har givet positive tilbagemeldinger på beslutningen, der er gamle nok til at huske hvad der skete med Skjern å. For at repetere dette kan jeg oplyse, at i mine drengedage brugte man et temmeligt stort beløb på at rette denne å ud, nede i Skjern enge. For en halv snes år siden, brugte man så et astronomisk beløb på at tilbageføre åen til dens naturlige forløb igen, fordi det viste sig at udretningen ikke duede. Frem og tilbage er lige langt, og hvis maden skal helt ud i de leve/bo-miljøer som I har tanker om, kommer dette også til at koste et astronomisk beløb, både at etablere og for den sags skyld at drifte. I min optik er denne beslutning udelukkende taget i valgflæskens hellige navn, og intet andet. Emhætten er i øvrigt opfundet!

  1. Hej Carsten
   Tak for din mail. Vi får økonomi til at etablere disse leve/bo miljøer, fordi der af regeringen er afsat en specifik pulje som kan søges til etablering eller re-etablering af køkkener på plejecentrer. Det er faktisk overhovedet ikke ligegyldigt hvor pengene kommer fra som du skriver. Kommunerne lever på skiftende regeringers “nåde”, da det jo er regeringen, som via finansloven skruer op og ned for pengestrømmene ud i kommunerne. Via et “loft” over driftsudgifterne har vi ikke tidligere kunne genetablere køkkenfunktioner decentralt, uden at skulle spare et andet sted på ældreområdet. Og DET har simpelthen i min optik ikke været muligt/forsvarligt!
   Jeg er vist knap samme årgang som dig – men husker udmærket Skjern Å – “frem og tilbage” – som du sammenligner dette med. Men mener du dermed, at fordi der én gang er taget en beslutning, bør beslutningen være endegyldigt, til trods for man over tid indser at det ikke var den bedste/klogeste beslutning?
   Den holdning deler jeg ikke. Hvis alt var definitivt besluttet og ikke stod til at ændre, ville jeg ikke bruge min tid på at beskæftige mig med politik.
   Så kalder du det valgflæsk – for min skyld må du kalde det hvad du vil – og selvfølgelig mene hvad du vil. Puljen der kan søges er lige frigjort med finansloven for 2017. Ergo: derfor søges der nu. Læser du langt tilbage her på min side, vil du opdage at jeg fra dag 1 i kommunalpolitik har kommunikeret beslutninger med relevans for borgerne – stort og småt. Hvilket er endnu en grund til jeg gik ind i politik. Politiske beslutninger skal formidles når de træffes – ikke kun op til valg 😉

 2. Jeg mener ikke en beslutning bør være endegyldig, langtfra. Dog må jeg sige, at grunden til man centraliserede madlavningen i 2007, var for at spare penge. Jeg kan ikke tro man sparer yderligere på denne her måde, ved faktisk at spole længere tilbage end man var i 2007. De penge som måske kommer Herning til gode af den landsdækkende pulje, vi formentlig ikke forslå ret langt, men som jeg også kunne læse i dagspressen, var der flere i byrådet som var villige til i kommunekassen at finde flere penge om nødvendigt. I skriver i pressemeddelelsen, at det skal implementeres efterhånden som der bliver frigivet midler fra regeringen. Så må vi jo håbe, at de ikke klapper kassen i igen, alt for hurtigt. Du nævner et “loft” over driftsudgifter. Som jeg tolker den pulje regeringen har lagt ud, er dette ikke driftsudgifter, men derimod et engangsbeløb som man kan etablere noget for, og der mener jeg som sagt ikke man kommer langt i det her for knapt 7 millioner kr. Som jeg tidligere nævnte, er det en rigtig god kongstanke, men lad os nu se hvor langt det kommer, før kassen igen er tom.

 3. Korrekt, puljen er til anlæg ikke til drift. Jeg håber selvfølgelig som dig, at vi kan komme rigtig langt med de knap 7 mill. som kan søges i 2017. Flere af vores plejecentrer er forberedt til at kunne etablere leve-bo miljøer.

Der er lukket for kommentarer.