Nu skal det igen dufte af mad på kommunens plejehjem

Der har længe været et stort ønske fra beboere og deres pårørende, om at få madlavningen tilbage på plejecentrene. Jeg har altid haft stor forståelse for dette ønske og er glad for at det nu er økonomisk muligt at opfylde. Som ny gruppeformand i Venstre har jeg fået plads på en taburet, hvor jeg også i høj grad kan være med til at træffe eller ændre beslutninger sammen med den øvrige forligskreds bag budgettet for 2017.

En pulje på finansloven for 2017, giver Herning Kommune mulighed for at søge 6,75 mio. kr. til at sikre madproduktionen tæt på centrenes beboere. Derfor kan vi nu bringe madduften, og alle de gode oplevelser omkring det, at maden bliver lavet på stedet, helt tæt på plejehjemmets beboerne, helt ud i de enkelte afdelinger.

Flere af vore plejecentre er i dag allerede indrettet med leve-bo miljøer (en faglig betegnelse for et fælles køkken-alrum, som deles af 8 – 12 beboere), Her er det tanken, at maden skal laves. På et enkelt plejehjem i kommunen – Vesterled – har man allerede rigtig gode erfaringer med at lave maden helt tæt på beboerne.

Køkkenalrummet er husets hjerte i de fleste familier. Det er stedet hvor man opholder sig sammen og også er sammen omkring madlavningen. Sådan skal det også være, når man bor på et plejehjem i Herning Kommune. Så madlavningen kommer altså tilbage, ikke bare til et samlet produktionskøkken på hvert plejehjem, men helt ud i hver enkelt afdelings fælles køkkenalrum.

Den daglige madlavning bliver på denne måde en aktivitet, som beboerne kan følge på tætteste hold. De kan både se og dufte madlavningen. Måske kan nogle beboere endda hvis førligheden, lysten og kræfterne er til det, selv give en hånd med ved madlavningen eller bagning.

Det er mit håb at aktive leve-bo miljøer vil skabe fornemmelse for mere ”liv” rundt på vores plejecentre og danne grobund for mere fællesskab mellem beboerne.