Ny lokalplan og kommuneplan-tillæg for MCH Timeworld

Kære Nyhedsbrevs-modtager

Mandag den 22. juni var jeg igen til byrådsmøde – med 26 punkter på dagsordenen. Herunder et kort skriv om udvalgte punkter.

Stiftelse af Brand og redning Midt Vest.
Regeringen og KL besluttede i finansaftalen for 2015 at 87 kommunale beredskaber skulle reduceres til 20. Dette har ført til et samarbejde over kommunegrænserne, med vores naboer fra hhv. beredskabet i Ringkøbing Skjern og Ikast Brande kommuner.
De tre kommuner har sammen stiftet selskabet ”Brand & Redning Midtvest.
Alle opgaver på de enkelte stationer fortsætter som det plejer med samme antal mandskab og biler. Formålet med at oprette selskabet, på tværs af kommunegrænserne er stordriftsfordele og bedre udnyttelse af det samlede beredskabs kapaciteter – derved opnås forventet besparelse ift. finansaftalen.

Ny lokalplan og kommuneplantillæg vedr. MCH timeworld og det omkringliggende erhvervsområde
For at kunne realisere planerne om MCH Timeworld er der udarbejdet oplæg til ny planlægning for hele området ved MCH som sendes ud i offentlig høring.
Planerne muliggør en fremtidig udvikling af hele området med fl.g. elementer:
– Timeworld, oplevelsesattraktion
– River of time (en forbindelse/et hovedstrøg mellem faciliteterne i området)
– Ny forplads foran Boxen og MCH stadion, til brug ved udendørsevents
– Hotelkompleks i 70 meters højde – et ”fyrtårn” for området
– P-hus(e) / nye parkeringsarealer
– Landskabs-bro over Messevejen, med sti-forbindelse til/gennem Knudmosen
– Byggeri omkring Vardevej (til sport- og kultur, kontor- og servicevirksomhed m.m

Med Timeworld vil vi få en meget stærk turistmagnet, som igen sætter Herning på oplevelses-landkortet og styrke turismeøkonomien med nok en positiv sidegevinst: flere lokale arbejdspladser.

Gennemgang af Herning kommunes grønne regnskab 2014
Herning byråd har tidligere vedtaget en række grønne mål for bl.a. at energioptimere og  begrænse CO2 udledningen i kommunen. En gang om året evalueres der på målene og
af vellykkede tiltag det seneste år kan nævnes
– løbende planlægning for etablering af vindenergi samt solcelle- og varmeanlæg
– lavere energiforbrug i kommunale bygninger bl.a. med LED belysning
– højere grad af genanvendelse af affald
– øget fokus på flådestyring af kommunens biler derfor mindre brændstofforbrug
– optimering af kommunal taxakørsel
– flere bruger offentlig transport
– projekter gennemført i daginstitutioner og skoler, som har betydet adfærdsændringer der fører til bedre energisparevaner
”Så her går det godt” er konklusionen på vores grønne mål. Men kursen skal holdes og derfor arbejdes videre med grønne indsatser i 2015.

Legepladser i kommunen
I et forsøg på at få midlerne til legepladsvedligehold til at række længst muligt, er en række borgerforeninger/kolonihaveforeninger o.s.v. blevet kontaktet, omkring muligheden for at overtage legepladsernes løbende vedligehold. Dog vil kommunen stadig forestå det årlige sikkerhedseftersyn i tilfælde hvor legepladserne er overdraget. Enkelte legepladser rundt i kommunen ønskes ikke overtaget og udfases derfor når legeredskaberne er for nedslidte/ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Gennemgangen af legepladserne har betydet at der stadig er 49 legepladser i kommunen.

Det var så sidste nyhedsbrev på denne side af sommerferien.

Med ønsket om en god sommer.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97