Nyhedsbrev fra årets sidste byrådsmøde

Byrådsmøde tirsdag den 13. december 2017

Så blev det tid for årets sidste byrådsmøde. Der var 21 sager på dagsordenen, heraf 2 på lukket. Der var mange tilhørere i byrådssalen. Dejligt med stor interesse, for de beslutninger som træffes i kommunen. Hvis du vil læse den fulde dagsorden for byrådsmødet finder du den her

Godt nyt til 4 midtbyskoler – Vestervangskole, Brændgårdskolen, Herningholmsskolen og Lundgårdsskolen
Gennem de seneste 10 år er der investeret massivt i renovering og nybygning af skoler rundt i hele kommunen og det er rigtig godt.
Ekstraordinært har forligspartierne bag budget 2017 bevilliget 25,1 millioner til at få de fysiske rammer på 4 midtbyskoler opdateret, skoler som nok vedligeholdelsesmæssigt er kommet til at halte lidt efter de øvrige, og som desuden alle er udfordret af at være i direkte konkurrence med friskoler i midtbyen. Med de 25,1 mill kan der nu renoveres: Skolegårde, indgangspartier, indendørs og udendørs læringsmiljøer og toiletter.
Gode fysiske rammer har betydning for trivslen og bevillingen et vigtigt første skridt til at opgraderes vores midtbyskoler. På de 4 skoler går planlægningsarbejdet i gang nu – i en inddragende process mellem ledere, lærere og skolebestyrelser. Glæder mig meget på midtbyskolernes vegne – alle steder er der tale om en virkelig tiltrængt ”ansigtsløftning” som kommer en masse børn, lærere og ledere til daglig glæde og gavn.

Gode nye ungdomsboliger i Herning og flere på vej…
På dagsordenen var en endelig godkendelse af det afsluttede ungdomsboligbyggeri på Kousgaards Plads. En positiv historie om et byggeri, som var fuldt udlejet længe inden det stod færdigt. Et byggeri som endte med endda at blive en smule billigere end først antaget (hvem kan ikke lide, når det går den vej :-). En 50m2 lejlighed kan lejes for 3066,- pr. måned excl. forbrug. Der er efterspørgsel på flere ungdomsboliger i Herning – og disse er på vej. I de kommende budgetår er der planer om opførelse af yderligere 100 ungdomsboliger på centrale placeringer i Herning.

Endelig vedtagelse af vindmølleprojekt ved Stakroge
På aftenens byrådsmøde blev et vindmølleprojekt ved Stakroge og Sandet endelig vedtaget. Et projekt som giver mulighed for at rejse 5 stk. 150 m høje vindmøller. I samme område står der i dag 5 mindre møller, som har en forventet restlevetid på 3 – 5 år. Når disse ældre møller nedtages, kan de ikke efterfølgende erstattes af andre.
Projektet om de nye møller har været i offentlig høring og der er indkommet 15 høringssvar heraf 8 indsigelser. Der har desuden været afholdt borgermøde i lokalområdet.
Når vi i byrådet tager stilling til mulig realisering af vindmølleprojekter, er det altid med fokus på om der er en massiv grad af indsigelser mod projektet. Om der er ejerskab i form af lokal opbakning og indragelse, ligesom det er vigtigt for os at der er mulighed for at investere i de lokale vindmølleandele. Vurderingen har her været at 8 indsigelser (12 personer) ikke er massiv modstand. Lokale foreninger er generelt positivt indstillede overfor projektet, ikke mindst fordi de ser et udviklingspotentiale for Sandet og Stakroge, i form af de økonomiske midler der udmøntes via grøn ordning, når der rejses vindmøller i nærområdet.
På den baggrund blev vindmølleprojektet vedtaget. Dog ikke med tilslutning af Dansk Samling og Dansk Folkeparti.
Socialdemokratiet går generelt ind for vindenergi, men  kan af princip ikke tilslutte sig projektet, da de har et ønske om min. 1000 meters afstand fra møllerne til nærmeste bolig eller husdyrhold. (Lovkrav er 4x møllens højde, i dette tilfælde 600 meter, som overholdes).

Og så lige lidt om gågaden i Herning – og nye retningsliner for inventar her
De seneste måneder er der blevet arbejdet på højtryk i gågaden i Herning By. Ny kloakering, fibernet nedlagt og ny belægning er undervejs. De seneste dage er der desuden plantet træer, i den ende hvor belægningen allerede er på plads.
Legeredskaber, plantekummer og bænke samt et hyggeligt hævet opholdsområde på et træ-dæk i området ved Gøtche og Frellesen, bliver placeret og monteret til foråret.
”Det skal være skidt før det kan blive godt” siger man. Jeg tror de fleste butiksejere er enige i dette, de har gennem måneder ”boet” i byggerod. For ikke at ødelægge julehandlen er der derfor lagt et tyndt lag asfalt – midlertidig – indtil foråret igen titter frem, så bliver asfalten brækket op og belægningen kan  gøres færdig.
Med en helt ny gågade i sigte, med ny belægning og inventar er der også gjort en del tanker om butikkernes udstillingsområde og muligheder. Der er i et i samarbejde med cityforeningen og de forretningsdrivende udarbejdet nye retningsliner for placering af gadevarer, parasoller og skiltning. Jeg glæder mig meget til at se det færdig resultat og er sikker på at de erhvervsdrivende glæder sig til en funklende ny gågade – mon ikke det kommer til at give mere liv i byen, det tror jeg på.

På aftenens møde var der desuden flere “frigivelsessager” til kommende anlægsprojekter rundt i kommunen – listet op her:
• Asfaltering af Alhedestien
• Anlægstilskud til hævning af terræn på Herning Golfbane
• Anlægsbevilling til byggemodning i Lind, Hammerum, Tjørring og Gjellerup
• Anlægsbevilling til kloakrenoveringen i kommunale bygninger
• Anlæg til vandløbs-renoveringsprojekter

Det var nyt fra byrådsmødet, men jeg har lige lidt mere på hjertet….

En varm seng at sove i når varmestuen holder lukket om natten
Jeg vil gerne lige slutte med en forklaring på ”avisoverskrifter” om Blå Kors varmestue på Bethaniagade i Herning, som har valgt ikke længere at holde natteåben. Varmestuen drives af Blå Kors, med et årligt tilskud på 6.5 mill. fra kommunen.
Blå Kors har selv valgt – for at få pengene i deres budget til at strække længst muligt – at varmestuen skal have ændret åbningstid fra 8.00 – 22.00.  Men det betyder IKKE at brugerne på Blå Kors er overladt til gaden. Blå Kors driver også et herberg hvor det efter kl. 22 er muligt at få sig en seng at sove i. Jeg synes det var rart at høre og bekræfter mig i at det ikke er alt man kan læse i avisen… Så altså ingen skal sove på gaden. Herberget er stadig åbent.

Jeg vil slutte med at ønske dig en glædelig jul og sige tak fordi du i 2016 har brugt tid på at læse mit nyhedsbrev 😀

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk
www.ambr.dk