Nyt 10. klassestilbud klar til august

10. klasse Som en del af budgetforliget 2019 valgte vi i forligskredsen at flytte 10. klasse til Herningsholm Erhvervsskole og gymnasier. Dette har vi gjort for at skabe en attraktiv »mellemstation« i et fedt ungdomsmiljø, hvor der er et helt år til at fordybe sig i de forskellige uddannelsesmuligheder, blive et år ældre og få overblik over, hvilken uddannelsesretning, der føles rigtig. I løbet af året vil det også være muligt at komme ud i en form for erhvervspraktik, ligesom der vil blive indlagt flere virksomhedsbesøg og besøg på ungdomsuddannelser. For på den måde at få afdækket, om det er en uddannelse i erhvervslivet eller flere år på skolebænken, der trækker i den enkelte.

Personlig udvikling står også på skoleskemaet, og med nye lærere, nye kammerater og ny skole er der i høj grad basis for et år, der får positiv betydning videre frem i ungdomslivet. De faglige, tekniske og kreative evner vil også blive afprøvet og styrket gennem skoleåret.

Jeg håber, at rigtigt mange unge får lyst til at benytte sig af den nye 10. klasses mulighed i Herning Kommune. Jeg er sikker på, at det bliver et super godt tilbud. Vi har kigget et par af vores nabokommuner lidt over skulderen, da de med succes har tilbudt lignende 10. klasser gennem de seneste par år.

Der har fra landspolitisk side gennem længere tid været stor fokus på at få unge til at gå i gang med uddannelse så hurtigt som muligt. Dette fokus er dog så småt ved at vende. Jeg er selv af den overbevisning, at det er vigtigere med den rette timing end at haste beslutninger og valg igennem. Nogle unge har simpelthen brug for et år mere til at blive modnet og bedre afklaret omkring uddannelsesvalg, og her er den nye 10. Klasse i Herning Kommune en super god mulighed.