Økonomiske udfordringer på handicap- og psykiatriområdet

Kære nyhedsbrevsmodtager

I aftes var der 30 sager på byrådets dagsorden. Herunder kan du læse et kort resume. Se den fulde dagsorden og bilag her: http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Budgettet for 2016 til 2. og sidste behandling
I de seneste nyhedsbreve har jeg omtalt indholdet i budgettet for 2016, i aftes blev budgettet så med 2. behandling endelig godkendt. Nu kan vi i de respektive udvalg bgynde det videre arbejde med en masse gode tiltag i hele kommunens interesse – bl.a. byggeri af tre nye daginstitutioner, byudvikling i centerbyerne, løft af Idrætscenter Holing, udvikling af Å-turisme i både den nordlige og sydlige del af komunen samt bygemodning i flere byer.

Har vi en plan?
Ja, det har vi faktisk – det hedder en kommuneplan og er gældende for 12 år af gangen. Som grundlag for den nye kommuneplan godkendte vi til byrådsmødet i aftes en planstrategi, som beskriver visioner for Herning kommune, og hvilken udvikling vi som kommune vil satse på. Overordnet kan strategien samles om budskabet, at vi vil en hel kommune i vækst, med stadig fokus på produktionsvirksomheder og landbrug.

Lovmæssigt skal der samtidig med kommuneplanen udarbejdes en strategi, for hvordan vi som kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling ind i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21). Er du interesseret i at læse Plan- og Agenda 21 strategien finder du den som bilag her: http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Hjulene snurrer
At der er godt gang i erhvervslivet, alternative energiprojekter og udvikling af nye boligområder, vidner 15 konkrete sager på byrådsmødet fra byplansudvalget om.
Ultrakort opremsning om sagernes indehold:
– udvidelse af et eksisterende erhvervsområde i Haunstrup (produktionsvirksomhed skal udvides)
– nybyggeri af HK kontorfaciliteter Vestergade i Herning (flere arbejdspladser flyttes hermed til Herning)
– endelig vedtagelse vedr. opstilling af vindmølle i erhvervsområde i Vildbjerg (alternativ energi dækker produktionsvirksomheds strømforburg)
– endelig vedtagelse af to solcelleområder ved Vildbjerg (mere alternatvi energi, godt suplement til vindenergi)
– nyt boligbyggeri på Snejbjerg gl. skolegrund (udvikles af privat investor, der også står for nedrivning af gl. skole)
– erhvervsområde i Gødstrup (udvidelsemulighed for eksisterende virksomhed)
– debatoplæg for vindmølleområde med 5 stk. vindmøller i Stakroge (udsendes i 8 ugers høring)

Økonomiske udfordringer på handicap- og psykiatriområdet
Er du avislæser eller er du på facebook, har du kunne følge debatten om de økonomiske udfordringer der er i budgettet for Handicap- og Psykriatriområdet i vores kommune.
Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet en handleplan for at få styring på merforbruget. Handleplanen har været sendt i høring og har medført rigtig mange høringssvar, bl.a. fra bekymrede brugere fra socialpsykriatrien, der er meget bekymrede over udsigten til forandring og ikke ønskede større enheder, som planen bl.a. lagde op til.
Social- og Sundhedsudvalget har lyttet til høringssvarene og den oprindelige handleplan er blevet revideret. Den endelige handleplan kan læses i sin fulde længde i dagsordenen på side 82.

Generelt om pressede budgetter på handicap- og psykiatriområdet
Hvad skyldes budgetoverskridelsen? 60 ud af 98 kommuner har problemer med at få budgettet til at slå til, i forhold til de opgaver der skal løses på området. Hvad skyldes det? Ja, bl.a. bliver vi jo alle ældre hvilket er glædeligt, det samme gør sig gældende for handicappede. Er du handicappet og ældre, bliver plejeopgaverne også oftest tilsvarende større.
På landsplan er der desuden et stigende antal borgere, som får psykiske problemer, altså flere som bliver behandlingskrævende. Fra statens side er midlerne til området ikke tilsvarende vokset med behovet (og det er uanset om vi har en rød eller blå regering ved roret). Vi må med de penge vi får tildelt, løse opgaverne bedst mulig.
Så kan du spørge: Kan man ikke rokere rundt på budgetterne? Hente penge fra andre serviceområder? Ja, der har vi jo f.eks. ældre- eller børneområdet, men da disse budgetter heller ikke ligefrem bugner, er det i mine øjne ikke en holdbar løsning.

Der er kun en måde at løse problemet på – vi er nødt til at nytænke den måde vi løser opgaverne på, hvilket også var og er formålet med handleplanen som Social- og sundhedsudvalget har udarbejdet.
Forandring er svær og det i nogle tilfælde kan føles som dårligere service, men det er i øjeblikket den mulighed vi har.
Jeg kan dog ud fra den lange debat om emnet på byrådsmødet i aftes konkludere, at budgettet på dette område helt sikkert bliver et emne til vores budgetkonference i foråret.

Får du noget ud af at læse mit nyhedsbrev, så sig det til andre…
Det var hvad jeg havde på ”Byråds-hjertet” denne gang. Hjælp mig gerne med at fortælle venner, kollegaer og familie om mit nyhedsbrev, da jeg gerne vil forsøge at udbrede forståelse for de beslutninger vi på alle borgers vegne – træffer i byrådet. Evt. interesserede kan sende mig en mail på byrar@herning.dk – så kommer de med på listen.

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk