Ordførertale ved 1. behandling af budget 2021

Udligningsaftalen som blev vedtaget tidligere på året, giver os en langt mere sikker sikker hånd i budgetlægnings-processen, end vi har haft de seneste år.

Efter mange år med underskud på beskæftigelsesområdet, har vi med den nye udligningsaftale fået en mere fair fordeling kommunerne imellem. Det er enormt positivt, for det betyder vi for første gang i flere år også kan dække vores reelle udgifter på området med det beskæftigelsestilskud vi modtager.

Derudover kan man vel godt sige vi har haft en joker i bugettet gennem 8 år, i form af et ekstraordinært finansieringstilskud på godt 82 mio.
En joker som vi har kunne risikere at miste – akkurat som i kortspil.
Heldigvis blev det ekstraordinære finansieringstilskud endelig permanentgjort med udligningsaftalen.

Udligningsaftalen gav os altså gode kort på hånden. Hvordan vil vi så spille dem?

I Venstre trækker vi bl.a. klimakortet

 • Ved det seneste budgetforlig indgik vi aftale om at etablere et bæredygtigheds center
 • Vi bør i de kommende år også i høj grad kigge ind ad på vores egne driftsområder og afsætte økonomi til en række klimainvesteringer
 • Det kan være til bedre isolering – klimaskærm kaldes det også, udskiftning til led belysning og skrotning af CO2 tunge varmekilder
 • Det skal gøres med to tydelige mål for øje
 • Først og fremmest for at reducere vores CO2 aftryk
 • Men også med blik for at kunne reducere bundlinjen
 • Des mere fornuftigt vi kan drifte vores bygningmasse – des mere kan vi bruge på menneskerne i bygningerne

Og så er der kortet ingen ønsker at trække, men som pt. er en del af spillet…

 • Coronakortet – på alle måder er lidt af en sorteper
 • I disse dage blusser Covid19 op igen – desværre – eller for pokker, har jeg mere lyst til at sige
 • Vi bør derfor i det kommende års budget også sikre at en øget rengøringsindsats på institutioner, skoler og plejecentre kan finansieres
 • Vi skal være forberedt på at COVID19 er en langvarig affære og kan blive en dyr
  Det skal vores budget også kunne bære.

Sidste kort jeg vil trække frem her er for Venstre også et meget vigtige kort:

 • Vi vil tilgodese Folkeskolen
 • Her tænker vi bl.a. på renovering af nedslidte faglokaler og opgradering af udearealer
 • Men det er i høj grad også vores mål at tilføre flere driftsmidler til den daglige undervisning
 • Derfor vil vi i Venstre gerne afsætte økonomi til både anlæg og drift
 • Altså give et solidt kvalitetsløft til Folkeskolen

Det var tre vigtige pejlemærker fra Venstre

Jeg ser frem til at arbejde videre med budgetkabalen sammen med Borgmesteren og forligspartierne.

Jeg har faktisk også lyst til lige en give en sidste bemærkning til udligningsaftalen …
Nemlig en STOR tak til jer, som utrætteligt via netværk i bl.a. KL, Regeringen og Folketinget har gjort et godt for rbejde i bestræbelserne på at vi kunne få en ny og bedre version af udligningsaftalen.

Ingen nævnt – ingen glemt

Tak for ordet