Herning Kommune ansætter flexjobambassadører

Årets første byrådsmøde og også mit første officielle byrådsmøde er nu afholdt. Hovedparten af sagerne på mødet var ”arv” fra det tidligere byråd og drejede sig for en stor del af sagerne om godkendelse af anlægsregnskaber på allerede afsluttede projekter rundt i kommunen.

På beskæftigelsesområdet ønsker man en målrettet indsats for at få flere borgere med nedsat arbejdsevne til at tage del i arbejdsmarkedet. Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud i 2014, til at ansætte fleksjobambassadører der skal bane vejen for at få flere borgere ud i permanente flexjobløsninger.

Lokalt kan jeg informere om at der blev frivgivet kr. 1.700.000 til renovering af utæt tagkonstruktion på Kibæk Skole. Ligesom der blev frigivet anlægsbevillinger til en række andre større skoler i kommunen, herunder bl.a. midler til renovering og udbygning af Lind Skole og nybygning af Snejbjerg Skole.

Konstituerende møde i det nye byråd – med tiltrædelse 1. januar 2014

HerningByraad_2014-17

Mandag den 9. december var det nyvalgte byråd samlet til konstituerende byrådsmøde.

Det konstituerende møde, som også bekræftede sammensætningen af de politiske udvalg og valget af viceborgmestre, havde de første minutter Johs. Poulsen (Rad.) for bordenden. Som det længst siddende byrådsmedlem, forestod han det formelle valg af Lars Krarup som borgmester. Herefter kunne Krarup indtage sin sædvanlige plads i borgmesterstolen.

Mødet gav også mulighed for at få hilst på de øvrige byrådsmedlemmer, hvoraf 10 er nyvalgte, ligesom der skulle tages et officielt foto af det samlede byråd for perioden januar 2014 – december 2017.

1000 + 14 tak for tilliden til kommunalvalget

Jeg er overvældet og utrolig taknemmelig for det flotte valgresultat på ialt 1014 personlige stemmer. Tak til alle I som har vist mig tillid ved at stemme personligt på mig, I som også har anbefalet mig og I som har ydet praktisk hjælp og støtte.

Tak for de mange, mange positive tilkendegivelser jeg har fået, både under valgkampen og efter valget.

Nu går jeg – med jeres gode opbakning – i gang med ”byrådshåndværket”. Jeg har fået plads i to ønskeudvalg: Børn & familie samt Byplan. Begge er udvalgsposter, hvor jeg får mulighed for at virke på både lokalt og kommunalt plan.

Alt i alt er jeg meget glad, meget tilfreds og meget spændt på at komme i gang.

Tak for tilliden – nu trækker jeg i arbejdstøjet.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen