Kommunale kroner til bygge- og ombygningsprojekter

Kære nyhedsbrevsmodtager

Årets sidste byrådsmøde havde 24 punkter på dagsordenen, ingen af sagerne medførte megen debat, men jeg vil lige give et par af punkter lidt ord med på vejen, måske det har din interesse?

Frigivelse af kommunale kroner sætter nu gang i bygge- og ombygningsprojekter
En del punkter omhandlede “frigivelse af anlægsbevillinger”. Det vil sige kommunale kroner, som vi i byrådet tidligere har øremærket til nye anlægsprojekter. Med den formelle frigivelsen af pengene på byrådsmødet sættes følgende projekter i gang:

500.000,- til projektering vedr. ombygningen af Herning Krisecenter, som får ny adresse på Valdemarsvej 20 i Herning.
4.500 mill. til Sønder Felding skole, til opførelse af tilbygning m. to klasselokaler, ny forbindelsesgang, sammenlægning af eksisterende klasselokaler med gangareal, dette for at opnå større lokaler. Flytning og indretning af faglokaler.
4.312 mill. til ny- og ombygning af børnehaven Kaldalen i Skarrild.
4.824 mill. til etablering/ombygning af faglokaler på skoler og øvrige bygningsjusteringer.
6.594 mill. til renovering af tag på Engbjergskolen, Brændgårdsskolen og Højgårdsskolen.
9.819 mill. til etablering af nye boldbaner ved Hammerum/Gjellerup skole, da den nye skole skal bygges på de nuværende boldbaner.  Ligeledes skal en del af beløbet bruges på rådgivning og projektering af den nye skole. Den nye skole har forøvrigt endnu ikke noget navn, jeg venter spændt på udfaldet af navnekonkurrencen.

Noget nyt om Klatretræet i Kibæk?
Jeg ved at mange af jer venter spændt på at høre nyt om byggeriet af den nye daginstitution, Klatretræet i Kibæk som skal stå færdig i 2017. Jeg forventer at kunne bringe mere information om dette i løbet af foråret, hvor der også på et tidspunkt vil komme en anlægs-frigivelse på projektet.

Placering af biblioteket i Herning midtby – en klar succes – nu er regnskabet afsluttet
Biblioteket i midtbyen blev som bekendt indviet for mere end et år siden, og er blevet taget rigtig godt imod af borgere fra hele kommunen. Placeringen midt i Herning har øget besøgstallet markant, og samtidig givet mere liv i bymidten. På byrådsmøde blev det endelig regnskab for ombygning af biblioteket fremlagt og godkendt. Det var på alle måder et positivt regnskab. Projektet endte med at blive 3,2 mill billigere end forventet. Dette beløb bliver lagt tilbage i kommunekassen. Samtidig med at besøgstallet på biblioteket er øget er udgifter til den daglige drift faldet. Et godt eksempel på at det faktisk kan lade sig gøre at få mere for mindre.

Godkendelse af affaldssorteringsplan 2015 – 2024
Alle kommuner skal hver 12 år udarbejde en affaldsplan. I Herning kommune genanvender vi i dag ca. 34 % af vores affald. Et landsdækkende mål er at vi i 2022 skal genanvende 50%. For at nå dette mål, vil vi alle skulle affaldsortere  i højere grad end i dag. Fra 2018 skal vi frasorterer alt metal fra husholdningsaffaldet og fra 2022 skal vi også frasortere al organisk affald.

Der vil nu blive igangsat en lang række initiativer, som skal fører til højere grad af affaldssortering, bl.a. forsøg med todelte affaldsbeholdere til papir og metal – og todelte affaldsbiler.

Det forventes at affaldsgebyret frem mod 2018 kan fastholdes på nuværende niveau, med forbehold for pristalsregulering. Gebyret fra 2018 og frem er endnu ukendt, men mulighed for evt. nedsættelse bliver undersøgt. Så øget affaldssortering er ikke kun godt for miljøet, der er også en forventning til, at det kan få positiv indvirkning på affaldsgebyret.

Det var årets sidste nyhedsbrev fra mig, husk du altid er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sager vi har behandlet, eller arbejder med i byrådet. Jeg skal gøre mit bedste for at svare dig.

Du kan se hele dagsordenen her:

Glædelig jul og på gensyn i det nye år.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Stor udviklingslyst i Herning Kommune

17.11.2015

Terror i Europa
Efter en weekend med voldsomme terrorhandlinger i Paris, kan lokalpolitik måske synes mindre vigtig. Men det er en del af det demokrati vi bygger vores samfund og tror på. Det er vigtigt ikke at lade sig skræmme, men lade dagligdagen fortsætte uændret, hvilket jeg er helt bevidst om er lettere for mig/os i Danmark, end for de frankmænd hvis verden rystede i weekenden. Det er gennemført ondt at ramme civile der af hele deres hjerte ikke ønsker krig. Hvor er det trist. Men livet går videre, for det skal det, og hermed tager jeg et stort spring til…

Uddeling af årets frivilligpris I Herning Kommune
Umiddelbart før byrådsmødet i går, uddelte Herning Kommune årets frivilligpris for 15. gang. Som Borgmesteren gav udtryk for i sin tale til prismodtageren, var der et stærkt felt med mange potentielle prismodtagere indstillet til prisen. Der er frivillige ildsjæle i snart hver en krog i kommunen, hvilket har uvurderlig værdi for vores samfund.
Én skulle vælges til årets pris, og valget faldt på Carsten Byrjalsen som er idémand bag ”Team Herning”. Et projekt som har inkluderet udsatte unge, der sammen med en stor gruppe frivillige, gennem cykeltræning med det afsluttende mål at cykle til Paris i sommers, har fået voksen støtte og opmærksomhed. Tanken var at give de deltagende unge mod og tro på, at når man sætter sig et mål og arbejder målrettet for det kan det også gennemføres. Der er så gode resultater med projektet ”Team Herning”, at arbejdet med en ny tur i 2017 nu er igangsat. Stort tillykke og godt gået til Carstens Byrjalsen og de mange øvrigefrivillige bag Team Herning.

Selve byrådsmødet havde 38 punkter på dagsordenen – og kan alle ses her:  http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/dagsordner-og-referater

Udviklingslyst i kommunen
Byrådets dagsorden bar igen præg af at der er fuld fart på vækst og udviklingslyst i Herning Kommune. Fra byplanudvalget havde vi 14 punkter på dagsordenen. Punkter der spænder fra øget udnyttelse af boligområder, udvidelse af erhvervsområder til mulighed for opførelse af hotelkompleks oven på Kongrescentrets hovedbygning. Kan sidstnævnte opføres, står vi stærkere, i forhold til at tiltrække endnu flere større arrangementer, som i dag står og falder med mulighed for mere eksklusive og bynære muligheder for hotelovernatning.

”Danmarks-produktionshjerte” – et nyt samarbejde med 6 nabokommuner
Vi har i Herning Kommune vedtaget at indgå et samarbejde med 6 nabokommuner: Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Skive, Lemvig og Struer.
Samarbejdet får det officielle navn Business Region MidtVest – Danmarks produktionshjerte. Men hvorfor en Business-Region?
Fordi vi tror på at et øget samarbejde kommunerne imellem kan styrke erhvervsbetingelser i midtjylland, ligesom vi samlet kan stå stærkere om at tiltrække f.eks. udannelsesinstitutioner og derved sikre fremtidens arbejdskraft. Et andet vigtigt formål med Business Regionen er at tale med én stemme – i statslige forhandlinger og derved forhåbentlig opnå større gennemslagskraft for det midtjyske område.

Anlægstilskud til Skovsnogen
Skovsnogen, kunstprojektet som er beliggende i en privat skov mellem Skarrild og Sdr. Felding har søgt om anlægstilskud. Dette for at kunne rejse penge til at købe den privatejde skov, ændre skoven til en fond og derved opnå støtte til videre udvikling fra bl.a. Statens Kunstfond, som har givet tilsagn hvis det er en fond der støttes (der ydes nemlig ikke tilskud til privatejede projekter).
Det blev et ja til ansøgningen fra byrådet. Anlægstilskuddet på 1,3 mill. finansieret ved salg af et kommunalt skovareal beliggende ved Sdr. Felding. Beslutningen om at sælge kommunal ejendom for at finansiere nyt anlæg er ikke normal procedure i byrådet. I dette tilfælde vedtog vi i byrådet at fravige dette, da etablering af Skovsnog fonden vil medføre udefrakommende god økonomisk støtte til drift og udvikling af et meget velbesøgt og kendt kunstprojekt, i den sydlige del af vores kommune. Anslået besøgstal det seneste år er på 10.000 besøgende.

Godt nyt for de mindste børn i den nordlige del af kommunen
To punkter på dagsordenen var godt nyt for Haderup. Med frigivelse af 197.000 kan vi nu etablere 6 vuggestuepladser i Haderup børnehus – hvilket er meget efterspurgt. I den efterfølgende sag kunne vi frigive 1.860.000 til etablering af en mangeårigt ønske om en ny motoriksal i forbindelse med Haderup Skole og Børnehus – begge tiltag glæder vi os i børne- og familieudvalget .

EU – ja, nej – ved ikke?
Næte gang du får et nyhedsbrev fra mig, er vi på den anden side af  EU afstemningen om retsforbeholdet.  Det kan være svært at danne sig et overblik over hvad konsekvenserne af et nej/ja betyder.  Helt forenklet har jeg hørt det udtrykt således ”det er et spørgsmål  om vi vil være en del af EU-klassen på juridiske forhold”.  Når det kommer til juridiske forhold/retssikkerhed tænker jeg, det er vigtigt at have størst mulig grad af samarbejde over grænserne, for bl.a. at bekæmpe kriminalitet, forebygge terror og sikre virksomheders juridiske rettigheder. Så derfor bliver det et JA herfra. Husk at tage stilling til hvad DU vil stemme – og stem fordi du kan.  Måske ses vi, jeg har vagt ved valgbordet i Kibæk Krydsfelt den 3. december.

Økonomiske udfordringer på handicap- og psykiatriområdet

Kære nyhedsbrevsmodtager

I aftes var der 30 sager på byrådets dagsorden. Herunder kan du læse et kort resume. Se den fulde dagsorden og bilag her: http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Budgettet for 2016 til 2. og sidste behandling
I de seneste nyhedsbreve har jeg omtalt indholdet i budgettet for 2016, i aftes blev budgettet så med 2. behandling endelig godkendt. Nu kan vi i de respektive udvalg bgynde det videre arbejde med en masse gode tiltag i hele kommunens interesse – bl.a. byggeri af tre nye daginstitutioner, byudvikling i centerbyerne, løft af Idrætscenter Holing, udvikling af Å-turisme i både den nordlige og sydlige del af komunen samt bygemodning i flere byer.

Har vi en plan?
Ja, det har vi faktisk – det hedder en kommuneplan og er gældende for 12 år af gangen. Som grundlag for den nye kommuneplan godkendte vi til byrådsmødet i aftes en planstrategi, som beskriver visioner for Herning kommune, og hvilken udvikling vi som kommune vil satse på. Overordnet kan strategien samles om budskabet, at vi vil en hel kommune i vækst, med stadig fokus på produktionsvirksomheder og landbrug.

Lovmæssigt skal der samtidig med kommuneplanen udarbejdes en strategi, for hvordan vi som kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling ind i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21). Er du interesseret i at læse Plan- og Agenda 21 strategien finder du den som bilag her: http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Hjulene snurrer
At der er godt gang i erhvervslivet, alternative energiprojekter og udvikling af nye boligområder, vidner 15 konkrete sager på byrådsmødet fra byplansudvalget om.
Ultrakort opremsning om sagernes indehold:
– udvidelse af et eksisterende erhvervsområde i Haunstrup (produktionsvirksomhed skal udvides)
– nybyggeri af HK kontorfaciliteter Vestergade i Herning (flere arbejdspladser flyttes hermed til Herning)
– endelig vedtagelse vedr. opstilling af vindmølle i erhvervsområde i Vildbjerg (alternativ energi dækker produktionsvirksomheds strømforburg)
– endelig vedtagelse af to solcelleområder ved Vildbjerg (mere alternatvi energi, godt suplement til vindenergi)
– nyt boligbyggeri på Snejbjerg gl. skolegrund (udvikles af privat investor, der også står for nedrivning af gl. skole)
– erhvervsområde i Gødstrup (udvidelsemulighed for eksisterende virksomhed)
– debatoplæg for vindmølleområde med 5 stk. vindmøller i Stakroge (udsendes i 8 ugers høring)

Økonomiske udfordringer på handicap- og psykiatriområdet
Er du avislæser eller er du på facebook, har du kunne følge debatten om de økonomiske udfordringer der er i budgettet for Handicap- og Psykriatriområdet i vores kommune.
Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet en handleplan for at få styring på merforbruget. Handleplanen har været sendt i høring og har medført rigtig mange høringssvar, bl.a. fra bekymrede brugere fra socialpsykriatrien, der er meget bekymrede over udsigten til forandring og ikke ønskede større enheder, som planen bl.a. lagde op til.
Social- og Sundhedsudvalget har lyttet til høringssvarene og den oprindelige handleplan er blevet revideret. Den endelige handleplan kan læses i sin fulde længde i dagsordenen på side 82.

Generelt om pressede budgetter på handicap- og psykiatriområdet
Hvad skyldes budgetoverskridelsen? 60 ud af 98 kommuner har problemer med at få budgettet til at slå til, i forhold til de opgaver der skal løses på området. Hvad skyldes det? Ja, bl.a. bliver vi jo alle ældre hvilket er glædeligt, det samme gør sig gældende for handicappede. Er du handicappet og ældre, bliver plejeopgaverne også oftest tilsvarende større.
På landsplan er der desuden et stigende antal borgere, som får psykiske problemer, altså flere som bliver behandlingskrævende. Fra statens side er midlerne til området ikke tilsvarende vokset med behovet (og det er uanset om vi har en rød eller blå regering ved roret). Vi må med de penge vi får tildelt, løse opgaverne bedst mulig.
Så kan du spørge: Kan man ikke rokere rundt på budgetterne? Hente penge fra andre serviceområder? Ja, der har vi jo f.eks. ældre- eller børneområdet, men da disse budgetter heller ikke ligefrem bugner, er det i mine øjne ikke en holdbar løsning.

Der er kun en måde at løse problemet på – vi er nødt til at nytænke den måde vi løser opgaverne på, hvilket også var og er formålet med handleplanen som Social- og sundhedsudvalget har udarbejdet.
Forandring er svær og det i nogle tilfælde kan føles som dårligere service, men det er i øjeblikket den mulighed vi har.
Jeg kan dog ud fra den lange debat om emnet på byrådsmødet i aftes konkludere, at budgettet på dette område helt sikkert bliver et emne til vores budgetkonference i foråret.

Får du noget ud af at læse mit nyhedsbrev, så sig det til andre…
Det var hvad jeg havde på ”Byråds-hjertet” denne gang. Hjælp mig gerne med at fortælle venner, kollegaer og familie om mit nyhedsbrev, da jeg gerne vil forsøge at udbrede forståelse for de beslutninger vi på alle borgers vegne – træffer i byrådet. Evt. interesserede kan sende mig en mail på byrar@herning.dk – så kommer de med på listen.

De bedste hilsner

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk

1. behandling af budgettet 2016-2019

17.09.2015

Kære nyhedsbrevsmodtager

De seneste dage har for mit vedkommende været præget af en del politiske aktivitet.
Lørdag deltog jeg i uddannelsesdag I Nr. Nissum, hvor der bl.a. blev debatteret god trivsel og inklusion I folkeskolen. Det er høj-aktuelle emner, og spændende at høre hvilke erfaringer andre kommuner gør sig og I hvilken retning forskellige interesseorganisationer mener det er rigtigt at gå.

Mandag startede med møde i byplansudvalget og turen gik herefter til  Odense., som er i fuld gang med bl.a. at omdanne en tidligere meget befærdet vej I midtbyen til et nyt boligområde (I alt 53.000 m2). I området bygges samtidig en kæmpe underjordisk P-plads, med plads til ca. 1000 biler. Vi besøgte Odense for at få  indblik I de overvejelser byplanlæggerne har gjort sig om projektet og hvordan så store byforandringer kan løses. Vi kan evt. bruge disse overvejelser og erfaringer, når vi på et tidspunkt skal i gang med at planlægge hvordan 100.000m2 sygehusgrund bedst omdannes til nye formål I Herning midtby.

Tirsdag aften var det igen blevet tid for et byrådsmøde, med kun 9 sager på dagsordenen – se den fulde dagsorden her:

Halvårsregnskab for 2015
Kommunens husholdningsregnskab følges tæt året rundt. Et af punkterne på dagsordenen var gennemgang af halvårsregnskabet for 2015. I store træk er det et positivt regnskab. Kommunens indtægter er lidt højere end forventet i forhold til budgettet. På udgiftssiden er der dog overstigelse af budgettet på bl.a. handicap & psykiatri- samt børn- & familieområdet. I de respektive udvalg arbejder vi nu med nye måder at få budgettet til at strække, til de opgaver der skal løses.

1. behandling af budgettet 2016-2019
Samtlige partier har indgået forlig om budgettet for 2016 – 2019. Dette budget blev 1. behandlet på byrådsmødet.
Budgettet indholder, som tidligere fortalt, massive investeringer i byggeprojekter – bl.a. tre nye daginstitutioner I Kibæk, Vildbjerg og Herning, en ny skole i Hammerum/Gjellerup og midler til at renovere/tilbygge I Sportscenter Holing.

Jeg har siden indgåelse af budgettet fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra borgere, der glæder sig over udsigten til ny daginstitution, nye byggegrunde i vente, renovering af Sdr. Felding skole eller midler til byforskønnelse I center- og omegnsbyerne. DGI midtjylland har ligeledes udtrykt stor glæde over at kommunen prioriterer et løft til Sportscenter Holing som både får betydning for breddeidrætten og eliten. Jeg glæder mig over at et enigt byråd står bag budgettet som vil skabe god værdi for driften i kommunen og ikke mindst være til daglig glæde for en masse borgere.

Flygtningestatus i Herning kommune
Flygtningedebatten raser i hele landet, jeg er flere gange blevet spurgt hvor mange flygtninge vi reelt har modtaget i Herning Kommune i år? Svaret er at vi pr. 1.9.2015 har modtaget 102, hertil forventer man at der kommer 30 familiesammenførte ægtefæller og 90 børn.
Flygtningene er bl.a. blevet indkvarteret i ældreboliger og anden kommunalt byggeri som har stået tomt.
Børn i den skolesøgende alder er startet i kommunens modtagerklasser med henblik på at blive sluset ud i almindelige skoleklasser, når det vurderes at de sprogligt vil kunne følge undervisningen. Voksne undervises på Lær Dansk centret og der arbejdes på at finde praktikpladser til flygtningene i lokale virksomheder, da det er den bedste måde at lære vores arbejdskultur på, og forhåbentlig derved blive sluset ud på arbejdsmarkedet så de kan bidrage til samfundet.

Tilførsel af midler til flygtningeområdet 2015
Kommunerne har det lovmæssig ansvar for at modtage og integrere de flygtninge der kommer til Danmark. Staten har ekstraordinært bevilliget 325 mill. i tilskud 2015, for at hjælpe med at dække de ekstraordinære omkostninger der følger med at modtage flygtninge i kommunerne. Heraf modtager Herning Kommune 5,5 mill.

I foråret fik beskæftigelsesafd. tilført 1,6 mill af ovenstående midler til integrationsarbejdet. Dette blev dengang besluttet af et enigt byråd. Nu hvor de resterende 3,9 mill. så skullel fordeles til integrationsarbejdet ønskede hverken Dansk Samling og Dansk Folkeparti pludselig ikke at tiltræde indstillingen om det ekstraordinære tilskud. Pudsigt at de lige kan vende på en ”tallerken” inden for gå måneder. Jeg kan nemmest få tanken om, at de bruger sagen til at føre ”symbolpolitik” i kølvandet på den aktuelle flygtningensituation.
Heldigvis kunne vi – de øvrige partier – uden problemer danne flertal for at søge om frigivelse af statstilskuddet. Dermed får vi tilført nødvendige statsmidler til integration og komme ikke ude for at skulle udhule budgetter til skole- og beskæftigelsesområdet, som reelt ville være resultatet hvis vi nu ellers havde haft et ønske om at følge de to partier der stemte imod.

Det var nyt fra byrådsmødet.

Onsdag var jeg til møde med børne- og familieudvalget som bl.a. bød på rundvisning på Snejbjergs nye skole. En skole der bl.a. med sammenbygning af hal-faciliteter og andre spændende løsninger på udeområdet, har fået de bedst tænkelige betingelser for at integrere bevægelse i skoledagen.

Dagen sluttede med et besøg på Munkgårdskolen i Snejbjerg. En heldagsskole for elever, som har forskellige udfordringer ved at gå i en alm. folkeskoleklasse. Det unikke ved Munkgårdskolen er at forældrene er en dag om ugen deltager i skoledagen, hvor de bl.a. kan få guidning af familievejledere til at håndtere konflikter med barnet. Vi talte med både børn og forældre som føler de får den bedste hjælp til at takle problemer i hverdagen. Man kan være elev på Munkgårdskolen i max. 2 år. Herefter er eleven i langt de fleste tilfælde klar til at komme tilbage til en folkeskoleklasse.

I børne- og familieudvalget forsøger vi løbende at komme rundt og besøge skoler og daginstitutionen, for på den måde at have føling med virkeligheden i børnenes dagligdag.

Tak fordi du tog dig tid til at læse mit nyhedsbrev.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

Budgetforlig 2016 Herning Kommune

27.08.2015

Jeg er glad for at kunne fortælle, at vi i Herning Byråd har opnået enighed om fordelingen af næste års budget. Helt lokalt glæder jeg mig meget over tre ting: Nyt byggeri til daginstitutionen Klatretræet, byggemodning af næste etape på Velhustedparken og penge til byforskønnelse i centerbyerne.
Herunder kan du læse en kort gennemgang af de større budgetposter og byrådets vigtige hoved-fokusområder i det kommende år.

Godt nyt til de mindste
Budgettet giver plads til at investere i alt 65 millioner i nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk med byggestart i 2016. I forvejen var der afsat penge til børnehaven i Skarrild i 2015. Det glæder mig at vi kan skabe nye og tidssvarende rammer for kommunens mindste borgere.

Sports- og fritidsfaciliteter
Herning Kommune har tradition for at tilgodese fritidsområdet. I de senere år er der i flere Centerbyer bygget nye haller, det har stor betydning for byerne at have gode hal-faciliteter. Nu er det så blevet Holings tur. I de kommende fire år tildeles centret midler til at opgradere faciliteterne. Hvilket bl.a. betyder at Herning Blue Fox kan få en tiltrængt modernisering af deres hjemmebane. Samtidig skal der etableres en ny hal, som kan bruges til opvisningshal til håndbold og andre idrætsgrene.

Byforskønnelse uden for Herning
I løbet af året har vi mange gæster i Herning Kommune. Derfor er der i dette års budget afsat midler til at forskønne indkørselsveje til Herning. I 2016 – 2017 budgettet er der nu også afsat midler til også at forskønne i centerbyer og omegnsbyer. Der er et stort frivilligt engagement i disse byer som vi ønsker at bakke op. Derfor har vi afsat 2 millioner i 2016 og 2 millioner i 2017, som kan søges til byforskønnelses-projekter.

Byggemodning
Revideret byggemodningsplan. Da salget af byggegrunde er stærkt stigende afsættes der midler til flere byggegrunde. Helt lokalt betyder det byggemodning af 12 nye grunde på Velhustedparken i 2016.

Andre gode tiltag
I budgettet er der desuden afsat penge til: renoveringsønsker på Sdr. Felding Skole (1. eptape), midler til at fremme Å-turisme ved Skjern Å, Karup Å og Storeåen. permanent støtte til Kulturfabrikken i Herning, støtte til etablering af en kunststofbane i Sunds, støtte til Gjellerup friluftsbad

Byrådet har givet hinanden håndslag på at arbejde med følgende emner det kommende år:

– Midler i skolefonden skal bruges til efteruddannelse af lærerne på området inklusion og bevægelse

– Erhvervsvenlighed, for at fastholde og skabe nye arbejdspladser

– Unge i uddannelse og arbejde, kan vi sikre flere praktikpladser?

– Landbruget skal sikres hjælp til hurtig og positiv sagsbehandling

– Øge unges kendskab til udd. og karrieremuligheder inden for landbrug

– Opgaver på flygtningeområdet skal løses bedst muligt

– Der skal fortsat kunne søges om nedrivningsstøtte af ejendomme i det åbne land og i mindre byer

– Fortsat fokus på velfærdsteknologi, som kan være til gavne for borgere

– Vi skal unndgå unødvendigt bureaukrati

– Udvidet åbningstid på flere af kommunens genbrugspladser

Dejligt med et løsningsorienteret byråd
Jeg glæder mig over at vi i byrådet – igen i år – har kunne opnå enighed om budgettet på tværs af partifarver. Som lokalpolitiker mener jeg vi ført og fremmest er forpligtet til at være løsningsorienteret for kommunens fælles bedste, og det er de øvrige 30 byrådspolitkere, tydeligvis med indgåelse af dette budget, enige i.

Endnu en ny skole på vej – og en flot 1. plads til Hernings skoler!

Så er jeg tilbage med en opdatering om mit arbejde i byrådet. Efter to dages budgetkonference med et samlet byråd, hvor ønsker og udfordringer vedr. budgettet for 2016 er blevet gennem bearbejdet, sluttede vi tirsdag aften af med det månedlige byrådsmøde.

Det endelige budget forhandles nu mellem de respektive partiers gruppeformænd. Jeg ser frem til at kunne sende dig endnu et nyhedsbrev om udfaldet, så snart budgettet er færdigforhandlet.

Men tilbage til byrådsmødet. Dagsordenen bar præg af at det lige har været sommerferie og der var blot 29 sager til behandling på dagsordenen.

God udvikling i grundsalg og planlægning for andre boligtyper.
En stor del af sagerne var foreløbige vedtagelser af lokalplaner og kommuneplantillæg for både bolig og erhvervsområder. Et stort antal af disse sager giver grund til optimisme. Det er et sikkert tegn på at der efter flere års nedgang i salg af både private- og erhvervsbyggegrunde, igen er opgangstider på vej. Helt aktuelt kan jeg oplyse at der pr. 20. august er solgt 51 kommunale byggegrunde til boliger, mod blot 24 i 2014. Vi har en realistisk forventning om at salget af byggegrunde i 2015 når op på et sted mellem 60 og 70 grunde. I byrådet arbejder vi lige nu, i forbindelse med budgettet for 2016 og 4 år frem, for en revideret byggemodningplan, da vi tror på at efterspørgslen på kommunale byggegrunde vil være stigende i hele kommunen.

Men vi planlægger ikke kun for boliger i paracelhus kvarterene. Der er efterspørgsel på forskellige boligtyper. Der er også et ønske om at komme “i højden” med flere huse. Med en foreløbig vedtagelse for et nyt boligområde i Herning ved Grøndahlsvej (v. Knudmosen/Thrigesvej) bliver det muligt at opføre beboelse i en højde mellem 10 og 14 etager. Det drejer sig om i alt 5 byggefelter hvorpå der kan bygges nyt etagebyggeri.

Støtte til et frivilligt værested for udsatte børn og unge
I forbindelse med flytning af Herning Central bibliotek var der bekymring om, hvor de børn og unge i området som kom meget på biblioteket, nu kunne være.
Derfor blev det besluttet at arbejde for at etablere et center i samarbejde med forskellige frivillige organisationer – et kraftcenter – hvor der kan tilbydes forskellige aktiviteter. Dette center er dog desværre endnu ikke en realitet.

Men heldigvis har KFUM & K har i dag allerede et rigtig godt frivilligt tilbud i området, Cafe KoM, som mere end 100 børn og unge benytter sig af.
Caféen har åben tre dage om ugen. Lønning til pædagogen der styrer værestedet, stammer fra indtægter fra genbrugsbutik, og der er derudover tilknyttet mange frivillige.
Der er så stor søgning til Caféen, at der er behov for yderligere åbningsdage. Derfor ansøger KFUM & K om et løntilskud, så den tilknyttede pædagog kan være der flere timer. Dette ønsker vi i byrådet at støtte op om, med et tilskud til det frivillige arbejde på 10.250,- i måneden, dog tidsbegrænset indtil kraftcentret bliver etableret i området.. Jeg er rigtig glad for, at vi kan støtte et frivilligt projekt som dette, det kan have afgørende betydning for børnenes fremtid, at de har et sted at være og noget at foretage sig. Jeg synes det her er meget vigtigt at fortælle, at flere af de frivillige som er tilknyttet stedet er unge, som selv kom i Caféen da de var børn. Caféen gør virkelig en forskel for mange børn.

Endnu en ny skole på vej – og en flot 1. plads til Hernings skoler!
Der er gennem de seneste år prioriteret mange millioner til nybygning af skoler i kommunen, som erstatning for nedslidte skoler. Derfor har jeg i denne måned haft glæden af at deltage i indvielse af Snejbjerg nye skole, som har givet elever og lærere fantastiske nye rammer, tæt sammenknyttet til hallen – optimale muligheder for masser af bevægelse i løbet af skoledagen.

Endnu en ny skole er på vej i Hammerum/Gjellerup. Denne skole bygges også i sammenhæng med en hal, nemlig Hammerum Hallen. På byrådsmødet godkendte vi et programoplæg til skolen. Programoplægget beskriver de tanker og ønsker som skoleforvaltningen, lærere/ledelse på hhv. Hammerum Skole Gjellerup skole og Hammerum hallens bestyrelse i fællesskab er kommet frem til, der skal arbejdes videre med.

Det bliver en stor skole med plads til ca. 1100 elever. Derfor er det vigtigt at skolen – selvom den bliver stor – bliver bygget så eleverne opfatter den som tryg.
Der er også stor fokus på at vejene til skolen bliver trygge at færdes på. Programoplægget indeholder også ønsker om at skolen i højere grad end man kender det fra andre skoler, skal have fagklasser, frem for faste klasseværelser. Nye undersøgelser viser at rigtig mange børn lærer bedre hvis det er muligt at ”afkode: hvad er det der skal ske her?” ud fra klassens indretning. F.eks. at historie foregår i et egentlig historie lokale med “historiske inspireret” indretning på vægge, en indretning som også er tilpasset undervisningsformen i det enkelte fag. Indskolingen (0.-3. klasse) vil dog også få faste klasseværelser, da mindre børn finder det mere trygt med et fast opholdssted. Nu hvor programoplægget er på plads og godkendt, venter der et stort planlægningsarbejde forude vedr. bl.a. lokalplaner, arkitektkonkurrence, projektering og licitation. Byggestart forventes 1. september 2017. Ibrugtagning af skolen januar 2020.

Måske har du læst at Herning har fået en fornem 1. plads i CEPOS’ undersøgelse om uddannelseseffekt? Det vil sige at skolerne i Herning gør det bedst af samtlige landets kommuner, når det drejer sig om at løfte elevernes udbytte af det de lærer, mest mulig i forhold til elevernes udgangspunkt (social baggrund, forældrenes uddannelse og geografi). Jeg glæder mig meget over det flotte resultat, som i høj grad kan tilskrives dygtige lærere, pædagoger og ledelse rundt omkring på vores skoler og institutioner.
Det er et stort skulderklap til jeres arbejde.

Det var kort nyt fra byrådsmødet – jeg håber som nævnt først i mailen – at jeg snart kan skrive til dig igen, for at offentliggøre udfaldet af vores budgetforhandling for 2016 – 2019.

De bedste hilsner.

Anne Mette Bang Rasmussen
Herning byråd (V)

Tlf. 60679997
byrar@herning.dk

Ny lokalplan og kommuneplan-tillæg for MCH Timeworld

Kære Nyhedsbrevs-modtager

Mandag den 22. juni var jeg igen til byrådsmøde – med 26 punkter på dagsordenen. Herunder et kort skriv om udvalgte punkter.

Stiftelse af Brand og redning Midt Vest.
Regeringen og KL besluttede i finansaftalen for 2015 at 87 kommunale beredskaber skulle reduceres til 20. Dette har ført til et samarbejde over kommunegrænserne, med vores naboer fra hhv. beredskabet i Ringkøbing Skjern og Ikast Brande kommuner.
De tre kommuner har sammen stiftet selskabet ”Brand & Redning Midtvest.
Alle opgaver på de enkelte stationer fortsætter som det plejer med samme antal mandskab og biler. Formålet med at oprette selskabet, på tværs af kommunegrænserne er stordriftsfordele og bedre udnyttelse af det samlede beredskabs kapaciteter – derved opnås forventet besparelse ift. finansaftalen.

Ny lokalplan og kommuneplantillæg vedr. MCH timeworld og det omkringliggende erhvervsområde
For at kunne realisere planerne om MCH Timeworld er der udarbejdet oplæg til ny planlægning for hele området ved MCH som sendes ud i offentlig høring.
Planerne muliggør en fremtidig udvikling af hele området med fl.g. elementer:
– Timeworld, oplevelsesattraktion
– River of time (en forbindelse/et hovedstrøg mellem faciliteterne i området)
– Ny forplads foran Boxen og MCH stadion, til brug ved udendørsevents
– Hotelkompleks i 70 meters højde – et ”fyrtårn” for området
– P-hus(e) / nye parkeringsarealer
– Landskabs-bro over Messevejen, med sti-forbindelse til/gennem Knudmosen
– Byggeri omkring Vardevej (til sport- og kultur, kontor- og servicevirksomhed m.m

Med Timeworld vil vi få en meget stærk turistmagnet, som igen sætter Herning på oplevelses-landkortet og styrke turismeøkonomien med nok en positiv sidegevinst: flere lokale arbejdspladser.

Gennemgang af Herning kommunes grønne regnskab 2014
Herning byråd har tidligere vedtaget en række grønne mål for bl.a. at energioptimere og  begrænse CO2 udledningen i kommunen. En gang om året evalueres der på målene og
af vellykkede tiltag det seneste år kan nævnes
– løbende planlægning for etablering af vindenergi samt solcelle- og varmeanlæg
– lavere energiforbrug i kommunale bygninger bl.a. med LED belysning
– højere grad af genanvendelse af affald
– øget fokus på flådestyring af kommunens biler derfor mindre brændstofforbrug
– optimering af kommunal taxakørsel
– flere bruger offentlig transport
– projekter gennemført i daginstitutioner og skoler, som har betydet adfærdsændringer der fører til bedre energisparevaner
”Så her går det godt” er konklusionen på vores grønne mål. Men kursen skal holdes og derfor arbejdes videre med grønne indsatser i 2015.

Legepladser i kommunen
I et forsøg på at få midlerne til legepladsvedligehold til at række længst muligt, er en række borgerforeninger/kolonihaveforeninger o.s.v. blevet kontaktet, omkring muligheden for at overtage legepladsernes løbende vedligehold. Dog vil kommunen stadig forestå det årlige sikkerhedseftersyn i tilfælde hvor legepladserne er overdraget. Enkelte legepladser rundt i kommunen ønskes ikke overtaget og udfases derfor når legeredskaberne er for nedslidte/ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Gennemgangen af legepladserne har betydet at der stadig er 49 legepladser i kommunen.

Det var så sidste nyhedsbrev på denne side af sommerferien.

Med ønsket om en god sommer.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Nyt solcelleanlæg kan leverer energi til 23.000 husstande i Herning Kommune

Kære nyhedsbrevsmodtager

Tirsdagens byrådsmøde havde ikke mange tunge punkter på dagsordenen, hvilket dette korte nyhedsbrev så afspejler.

Fremtidig økonomi
Effektiviseringer/besparelserne som jeg omtalte i det forrige nyhedsbrev blev andenbehandlet og dermed endelig vedtaget på byrådsmødet. Det betyder at det samlede “husholdningsbudget” til drift af Herning kommune fremover bliver 110 mill. mindre. Ændringerne indfases i budgettet fra 2016 og vil nå op på det fulde beløb på 110 mill. i 2019. Besparelserne skal anvendes på anlæg og fremtidig udvikling i kommunen.

Alternativ energi
På dagsordenen var også foreløbig vedtagelse af lokal- og tillæg til kommuneplan vedr. etablering af større solcelleområde ved Vildbjerg.
Solcelleanlægget vil kunne producere op til 39 MegaWatt energi på årsbasis,hvilket svarer til strømforbruget i over 23.000 husstande.
Projektet med etablering af et større solcelleanlæg har været i offentlig høring.
Der er indkommet to indsigelser. En vedr. påvirkning af vildtets vandring i området og én hvor en berørt lodsejer gør indsigelser mod at projektet, hvis det bliver etableret i planens fulde omfang, da det stort set vil omringe hans gård, dog med beplantning imellem. På baggrund af indsigelse fra lodsejer er der udarbejdet forslag til 2 alternative kommune- og lokalplaner, hvor den ene plan helt friholder området sydøst for lodsejerens ejendom. Endelig planvalg forhandles mellem de involverede parter.

2 x puljemidler fra staten til udsatte børn og unge
Herning kommune har søgt og modtaget 90.000,- i puljemidler til Projekt KEEP – Keep fosterparent trained and supported. (Undervisning af plejefamilier til bl.a. at forebygge problemer med anbragte børn og unge, samt støtte til forældre og plejebørn som i højere grad muliggør alm. undervisning frem for specialundervisning).
Ligeledes har Herning kommune modtaget 4.1 mill fra socialstyrelsen for sammen med Slagelse og Hvidover kommune at indgå i “projekt partnerskabskommune” Dette for at  viderudvikle på de rigtig gode erfaringer “Sveriges projektet” har affødt i Herning kommune.
“Sverigesprojektet” arbejder målrettet med tidlig indsats for udsatte børn. Flere faggrupper arbejder sammen om at skabe de bedste betingelser for børnene (psykologer, skolen, sundhedsplejen). Børnene bliver fulgt tæt af den samme kontaktperson, og evt. anbringelse sker i kortest mulig tid – og helst hos familiemæssige realtioner frem for plejefamilie eller institution. Dette sikrer højere tryghed for børnene, og de kan i de fleste tilfælde blive i egen skole/institution, herved er hverdagen så tæt på normalen som mulig. Samtidig er der en økonomisk gevinst ved kortere anbringelser. Sverigesprojektet bliver fra 2016 udrullet i hele kommunen. I projektperioden har den med stor succes kørt i tre områder, i børne- og familieudvalget glæder vi os meget over tilskuddet af puljemidler der understøtter tidlig indsats.

Og så lidt gætteri om landspolitik….
Mon denne dag eller måske dagen i morgen bringer udskrivelse af et folketingsvalg? For både vælgere og politikere vil det være rart snart at få fastsat en dato for valget. Medierne bringer menigsmåling på meningsmåling. Rygterne svirrer, men mon ikke vi er tæt på tidspunktet hvor fru Thorning ringer med valgklokken? Jeg håber vi har fået en ny regering – selvfølgelig helst i blå nuancer – inden næste nyhedsbrev herfra.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

Endelig kan spaden sættes i jorden til Det legende hus i Sdr. Felding

Kære nyhedsbrevsmodtager

Så er det igen blevet tid for lidt nyt fra mit arbejde i byrådet. Herunder kommentar fra det seneste byrådsmøde i går , tirsdag den 28. april. Et langt møde med ikke mindre end 47 punkter på dagsordenen. Herunder mine kommentarer til udvalgte punkter.

1. behandling – mulighedskataloget (besparelser for 110 mill. fra 2016 – 2019)
I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 besluttede vi i byrådet at finde besparelser for ialt 110 mill. fra 2016 – 2019. Vi tog beslutningen for at effektivisere på flere områder og derved bl.a. skabe midler til nødvendigt nybyggeri og udviklingstiltag i årene frem.

Alle udvalg i byrådet har gennem de seneste måneder arbejdet budgetterne igennem, og har samlet forslag til besparelser/effektiviseringer i et ”mulighedskatalog”. Disse forslag har nu været i offentlig høring, så berørte borgere har mulighed for at være med til at påvirke og evt. ændre på forslagene.

Ofte hører jeg ”jamen, I har jo alligevel endelig besluttet jer, når forslag sendes i høring”. Dette er ikke korrekt. Bl.a. har denne høring betydet at REVA’s planlagte lukning er taget ud af mulighedskataloget. Til netop denne sag er der fremkommet mange gode argumenter for, hvorfor det ikke på sigt ville blive en besparelse at lukke Reva, og ikke mindst hvilke uheldige menneskelige konsekvenser en lukning kunne få for REVA’s brugere. Vi lyttede, tog bekymringerne alvorligt og ændrede beslutningen, så høringer er bestemt berettigede.
Der blev også ændret på andre punkter, bl.a. blev den besparelse i skolernes vikarpulje, som kataloget lagde op til, mindre ligesom puljen til tidlig indsats på daginstitutionområdet også blev mindre i forhold til første besparelsesforslag.

Jeg har med interesse læst de mange gode og konstruktive høringssvar, der er indgivet. Ikke alle høringssvar har direkte medført ændringer, men vil i mange tilfælde få indflydelse på hvordan besparelserne udmøntes, ligesom svarerne også kan og vil sætte præg på fremtidige beslutninger.

Så de af jer der måtte tvivle på om der bliver lyttet til borgerene vil jeg sige: høringer ER bestemt nyttige og et brugbart værktøj når der skal træffes endelige beslutnigner. Det giver os flere synsvinkler, når vi skal tage de svære beslutninger, besparelser som disse altid vil være.

Samtlige partier er enige om besparelserne for 110 mill. i sparekataloget. Besparelserne skal 2. behandles i byrådet den 26. maj.

Ved selve behandlingen af mulighedskataloget på byrådsmødet i går, glæder det mig meget, at flere partier nævnte behovet for bl.a. at få bygget nye børnehaver i bl.a. Kibæk, Vildbjerg og samt Galaxen i Herning, ligesom flere skoler, bl.a. Sdr. Felding har behov for ombygning. Prioritering af disse ønsker sker ved budgetforhandlingerne til efteråret.

Kommunens årsregnskab 2014 skaber mulighed for positive overførsler
På byrådsmødet blev vi præsenteret for resultatet af kommunens årsregnskab 2014. Det samlede regnskab viser et overskud på 73,3 mill.

Dette overskud blev behandlet på det efterfølgende dagsorden punkt:
Overførsel af uforbrugte midler.
Her blev det bl.a. besluttet at det underskud på ca. 10. mill. som Social og sundhedsområdet (handicap, psykiatri, sundhed og ældre) har nu udlignes v.h.a. midler fra det samlede overskud.

I børne- og familieudvalget er en stor del budgettet lagt ud til selvforvaltning på de enkelte skoler og institutioner. Det har medført en stor samlet opsparing på ialt 51 mill. Af disse midler frigives i alt 25 mio. kroner til området i 2016. Penge som på de enkelte skoler kan bruges til inventar, legepladser eller andre éngangsivesteringer. Fordelingen af de 25 mio foregår procentvis efter hvor meget den enkelte institution har opsparet. I børne- og familieudvalget glæder vi os meget over at hele byrådet nikkede til at frigive opsparede midler. Dette vil kunne opfylde mange mindre investeringsønsker på børneområdet.

Endelig kan spaden sættes i jorden til Det legende hus i Sdr. Felding
Efter flere års arbejde med planer om udvidelse af Sdr. Felding Hallen, er det glædeligt at udvidelsen endelig kan sættes igang. Gruppen bag hal-udvidelsen har fået den sidste finansiering på plads, derfor frigiver byrådet nu kommunale midler til byggeriet ialt 8,353 mill.
Sdr. Feldings borgere har også vist stor vilje for projektet da de indsamlede midler p.t. udgør 2,4 mill.
Jeg glæder mig virkelig meget på Sdr. Feldings vegne. Jeg har set og mærket hvor meget det har betydet for Kibæk at vi fik Krydsfeltet realiseret. Så rigtig dejligt at de nu endelig kan få sat spaden i jorden, og komme igang med et tilsvarende projekt i Sdr. Felding.

Hvordan er kvaliteten på vores folkeskoler?
Jeg har den holdning, at vi skal passe på ikke at drukne ledelse og lærerer på skoler med stadig større krav til rapporter og dokumenteringer. Tiden skal bruges på at give eleverne kvalitet i undervisning og IKKE på at beskrive kvaliteten. Derfor har vi i børne og familieudvalget haft fokus på at forenkle kravene til de kvalitetsrapporter som skolerne lovmæssigt skal udarbejde.

Seneste kvalitetsrapport blev fremlagt og godkendt på dette byrådsmøde. I rapporten kan man læse at vores skoler i Herning kommune løser deres opgaver godt. Eleverne klarer sig generelt godt i de forskellige tests og får gode karakter. En stor procentdel gennemfører efterfølgende en ungdoms uddannelse. På læseindsatsen ligger vi indtil 4. klasse godt over gennemsnittet. Herefter dykker det til landsgennemsnit.

En ting er karakter – et andet spørgsmål er om vores elever også trives. I forbindelse med folkeskolereformen blev det vedtaget, at der også skal udarbejdes en trivselsrapport. Disse spørgsmål har eleverne svaret på i marts måned og vi får forelagt resultatet i maj måned. Efterfølgende skal kvalitets og trivselsrapport udarbejdes og præsenteres samlet hvert andet år.

Det var sidste nyt fra byrådsarbejdet. Jeg kan dog lige tilføje at jeg,  sammen med det øvrige udvalg i Børn & Familie, i fredags var inviteret til uddannelsesmesse på Kibæk Skole. Et samarbejde mellem 8. klasserne på Sdr. Felding og Kibæk skole, med emnet ”industrien som karrierevej” sluttede med en flot messe, hvor eleverne i grupper skulle ”sælge” en bestemt erhvervsuddanelse.

Der var lagt meget arbejde og opfindsomhed i messestandene. Jeg håber det for mange af eleverne har åbnet for tanker om at en erhversuddannelse også kan være et både godt og spændende uddannelsesvalg, med mange muligheder.

Venlig hilsen
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97

www.ambr.dk

Anlægsplan for Herning midtby godkendt

Kære nyhedsbrevsmodtager

Hermed nyhedsbrev fra byrådsmødet den 3. marts og lidt om hvad der ellers rører på sig politisk i kommunen.

Ved byrådsmødet var der 42 punkter til behandling – herunder bemærkninger til få udvalgte punkter.

Anlægsplan for Herning midtby godkendt
Der nu er lagt – og godkendt – en ”slagplan” for den sidste renovering af bymidten i Herning.
En plan som over de kommende tre år bl.a. vil medføre ly & læ, legeplads/er, opholdsmuligheder og kunst i gågaden. Planerne tager bl.a. udspring i de mange ”pop-op” møder,  vi afholdt i sommers, med interesserede borgere. Der kommer nu handling bag mange ønsker.

Hver gang der skal renoveres i midtbyen er det i første omgang til gene for butiksejerne, de handlende og byens øvrige gæster.  I byplanudvalget forsøger vi i langt højere grad end tidligere tilfælde at inddrage butiksejere i ombygnings- og renoveringsprocessen, så det medfører forståelse og så få gener som overhovedet muligt.

Efter bibliotekets flytning til midtbyen oplever butiksejerne mere liv og flere handlende i midtbyen. Ligesom torvehandlen også oplever større kundegrundlag. Med de planer der ligger for renovering de kommende tre år, vil midtbyen bliver endnu mere attraktiv at opholde sig i – og forhåbentlig medfører det yderligere vækst af både butikker, caféer og restauranter.
Så først lidt besvær og så på sigt en forbedring til glæde og gavn.

Grøn ordning Assing
I forbindelse med GRØN ORDNING ASSING har vi fået tildelt yderligere 206.000 kroner fra energinet (beløb fra gamle møller).

Ved forrige tildeling indeholdt puljen også et overført beløb på 85.000,- Et beløb som var overført fra et ikke godkendt projekt vedr. GRØN ORDNING VILDBJERG. Derfor har vi i denne tildeling valgt at tilgodese et nyt projekt fra Vildbjerg området på den måde ”tilbagebetale” de 85.000,-  Pengene er øremærket til den afsluttende etape af et stiprojektet, der kommer til at forbinde eksisterende stier med ”Sinding ‐ Ørre Midtpunkt

Tilbage en restsum på 121.000 som vi har valgt at bruge på etableringen af et rekreativt stisystem ved boligområdet Klinten i Kibæk.  Dette stisystem kommer til at forbinde eksisterende stier og skabe let adgang og mulighed for ophold i og ved Von Å og Trind Mose.  I samme projekt er der også afsat midler til kortlægning af stisystemet.

Skolebuskørsel i licitation – ekstra rute indsat.
Skolebuskørslen har været udbudt i licitation. Det gav dog ingen besparelse da der bl.a. bliver indsat en ekstra bus.  I kommunens vestlige del havde en del skoleelever meget lang transporttid.  Fra aug. 2015 indsættes en ekstra bus på ruten Ørnhøj – Sørvad, for at nedbringe transporttiden. Som noget nyt har byrådet vedtaget at alle borgere fra august 2015 kan køre gratis med skolebusserne.

Statsmidler til flygtningeområdet.
Herning kommunes kvote på flygtninge var i 2014 på 47 personer. Reelt modtog vi 162. Staten yder fuld støtte i tre år til de flygtninge vi modtager.
Flygtningestrømmen ligger stort pres på beskæftigelsesafdelingen, som varetager integrationen. Derfor søger byrådet om frigivelse af statslige midler til 4 ekstra sagsbehandlere.
Disse sagsbehandlere skal hjælpe i forhold til at finde egnede boliger og udarbejde integrationsplaner for flygtningene.

Jo bedre vi kan hjælpe de flygtninge der kommer – des hurtigere kan de blive en del af samfundet og bidrage hertil. For ikke at tage ”munden for fuld” og stå med et integrationsproblem på sigt, har vi i Herning Kommune sagt nej tak til at modtage mere end de 196 flygtninge,  der  i 2015 er hvad vi via en statslig kvote står til at modtage.
Der er kommuner i ydreområderne af Danmark som gerne vil tage større flygtningekvoter, da de oplever generel stor fraflytning. Med flygtningene ser de nye potentielle tilflyttere og mulighed for at opretholde arbejdspladser.

I Herning har rigtig mange borgere  meldt sig som frivillige bl.a. gennem Røde Kors, for at støtte op om, og hjælpe med at integrere de flygtninge der kommer til Herning. Dette gjorde sig også gældende for år tilbage, da en stor gruppe tamilere og senere bosniere blev vellykket integreret i vores kommune. Positivt at mange frivillige har lyst til at hjælpe med integrationen.

Det var nyt fra byrådsmødet .

Ellers bruger vi i disse dage – i de forskellige udvalg – meget tid på kommende års budgetter. Anlægspuljen (til bl.a. nybygning, byggemodning og vedligehold) er i de kommende år faldende – og dermed under landsgennemsnittet.  Vi vurderer den er i underkanten af at vi kan drive kommunen forsvarligt i årene frem. Derfor arbejder vi lige nu på fra 2016 at finde midler på driften, som kan prioriteres til anlæg.

Vi stod også til at miste godt 60 millioner kommunale kroner i statsrefusion på beskæftigelsesområdet fra 2016.  Statsrefusionen er den pulje kommunen bruger på udgifter til ledige – eksempelvis kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension og fleksjobydelse.

Nu er det så – glædeligt nok – i stedet endt med at et flertal i Folketinget er nået frem til en helt anden model for refusion. Det er betyder at vores kommunekasse frem for at miste 60 millioner  får et plus på cirka 7,5 millioner kroner i 2016 og 8 millioner kroner i 2017.

Til trods for at beskæftigelsesreformen pludselig gik fra at lave et stort hul i kassen til at fylde lidt ekstra i, fortsætter vi med at kigge på en omfordeling af kommunale kroner.

De enkelte udvalg skal hver finde 3%. Dette fremlægges til budgetkonference i slutningen af april. Jeg håber på vi kan finde de 3% uden væsentlige serviceforringelser og på den måde få mulighed for mere anlæg i årene frem over.

Til slut meget lokalt – og meget apropos mulighed for nye anlæg.
På det seneste udvalgsmødet i børn & familie godkendte vi et programoplæg for byggeri af ny daginstitution i Kibæk.  Byggeriet har længe stået på kommunens investeringsoversigt i 2020. I min verden er det for langt ude i fremtiden, i forhold til den bygningsmæssige stand Klatretræet er i, og hvor dyrt det er at el-opvarme lokalerne.

Ved det seneste budgetforlig stod et enig byråd bag at forsøge at rykke byggeriet frem. Der er et stort behov for ialt tre nye børnehaver (Kibæk, Vildbjerg og Galaxen i Herning). Det har nu ført til at byggeriet af Klatretræet har fået udarbejdet et programoplæg. Dette programoplæg er godkendt i børn & familie (1. step), det skal efterfølgende behandles og godkendes i økonomiudvalget og i byrådet. Sidst men ikke mindst skal der arbejdes for at finde plads i budgettet til evt. fremrykning af byggeriet, hvilket i bedste fald kan betyde byggestart i august 2017 og ibrugtagning oktober 2018.

Lidt mere om programoplægget:
Beliggenheden bliver ved Skolen og Krydsfeltet. På den måde kan vi udnytte fælles faciliteter i Krydsfeltet og børnehavebørnene er tæt på den skole der bliver deres næste ”stoppested”.  Det giver en rød tråd gennem vores børns liv.  Familielogistikken med børn i både institution og skole bliver også en daglig lettelse for rigtig mange familier. I forbindelse med byggeriet skal der også etableres flere parkeringspladser. M.h.t. selve bygningen, bliver der udskrevet en arkitektkonkurrence.

Vi har i Herning kommune fået udarbejdet en bosætningsanalyse. Jeg ville egentlig have fortalt lidt mere om den, da den bl.a. indeholder positive historier, om folks oplevelser af at flytte til centerbyerne i kommunen. Men jeg har allerede skrevet meget denne gang, så jeg venter med dette emne til et kommende nyhedsbrev.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 9