Projekt Brandkadetter – et socialt projekt – og mulig fødekæde til at hverve nye brandmænd til vores beredskab

Kære nyhedsbrevmodtager

Så er et nyt politisk år startet. Mit år nr. 2, hvor jeg igen er klar til at bruge kræfter på at træffe politiske beslutninger. De politiske beslutninger vil i dette år også betyde svære beslutninger. Vi har i kommunen bl.a. nybygning af skole og børnehaver på ønskelisten. For at få råd til dette i årene frem, er det nødvendigt at skabe luft i budgettet fra 2016. Der skal omprioriteres, effektiviseres og findes egentlige besparelse på det samlede driftsbudget. Vi er i de enkelte udvalg gået igang med at tale om mulighederne. Udkast vil foreligge i løbet af foråret.

I aftes – den 27. januar – afholdt vi årets første byråsmøde. Herunder udvalgte punkter fra byrådsmødet.

Det er igen muligt at købe byggegrund i Gjellerup
Gjellerup har gennem længere tid ikke haft flere ledige byggegrunde. På byrådsmødet godkendte vi en ny lokalplan, som åbner op for et helt nyt boligområde i Gjellerup. Lokalplanen giver mulighed for – på sigt – at udstykke i alt 30 grunde. Det er vigtigt at have fokus på at der skal være gode bosætningsmuligheder jævnt fordelt i alle byer i kommunen.

Endelig vedtagelse af plan for fremtidig placering af store husdyrbrug
I Herning Kommune findes over 10% af arbejdspladserne i landbruget eller arbejdspladser som er afledt af landbruget.
Vi har i udpegningen haft fokus på, at planlægningen ikke måtte konflikte med bl.a. byudviklingsområder, fredet natur og områder med stor forekomst af drikkevand. Vores opgave har været af finde plads til det hele og jeg er rigtig godt tilfreds med at vi nu er endt med en løsning hvor ca. ¼ af kommunen nu er udpeget som mulige områder, hvor der kan etableres store husdyrbrug.
Udpegningen har medført en del diskussion i byplansudvalget, hvor bl.a. to af medlemmerne tog forbehold i sagen. Dette forbehold trak de tilbage på byrådsmødet i aftes. Derfor er det enigt byråd der nu står bag udpegningen. Altid godt med bred enighed.

Mere plads til ”luft under vingerne” i Arnborg
I Byplan udvalget har vi gennem længere tid arbejdet for at muliggøre en ønsket udvidelse af svæveflyvepladsens område. En udvidelse der kommer til at omfatte etablering af hytter til overnattende svæveflysentusiasterne, opførsel af en hangar, kursusfaciliteter og et serviceværksted. Udvidelsen her været gennem et par – lidt seje – ansøgningsrunder hos Naturstyrelsen og er nu endelig godkendt. En god nyhed for svæveflyvecentret og for Arnborg området.

Alternativ energi – i stor målestok
Et solcelleprojekt, som breder sig over ca. 170 hektar jord, fordelt på tre placeringer i Vildbjergområdet, blev principgodkendt på byrådsmødet.
Projektet får en samlet effekt på 63 mill. kWt om året – svarende til at dække det årlige el-forbrug for 21.000 husstande.

En principgodkendelse betyder at projektet har fået grønt lys til at arbejde videre med en undersøgelsesfase. Her skal bl.a. redegøres for hvilken indvirkning projektet vil få på miljøet, ligesom der skal udarbejdes dokumentation for hvodan projektet visuelt vil tage sig ud på de givne placeringer. Dette samles til et debatoplæg som kommer ud i offentlig høring i, efter høringsperioden tager vi den endelige beslutning om projektet kan etableres.

Jeg er umiddelbart meget positiv indstillet overfor projektet. Et projekt af denne størrelse vil betyde en markant øgning af vores selvforsyning, når vi taler elforbrug.

Beslutningsprocesser afkortes i behandlingstid
Når det gælder udviklingsplaner, ændring af lokal- eller kommuneplaner har vi i byplansudvalget vedtaget at forkorte behandlingstiden på de sager hvor der ikke bliver indgivet indsigelser.

Eksempel:
Foreløbige vedtagelser behandles 1. gang i byrådet og sendes i offentlig høring. Hvis der ikke bliver indgivet indsigelser, 2. behandles sagen kun i byplansudvalget, som så træffer endelig beslutning. (Indtil nu har sager uden indsigelser også været til behandling endnu engang i byrådet).

Høringsperioden afkortes også ved at annonceringen kun foregår digitalt på herning.dk, dog altid med notat i Herning Folkeblad om den konkrete sags høringsperiode.
Denne beslutning betyder tidsmæssig effektivisering og mindre bureaukrati. Det er en god retning at gå, tænker jeg.

Projekt Brandkadetter – et socialt projekt – og mulig fødekæde til at hverve nye brandmænd til vores beredskab
Projekt Brandkadetter er et socialt projekt målrettet utilpassede børn og unge mellem 13 og 18 år.  Projektet udspringer som et forsøg på at stoppe de uroligheder/ildebrande der blev skabt af unge fra udsatte boligområder. Idéen var: ”Det er bedre at unge mennesker lærer at slukke brande, end at tænde dem”. Vi synes det er en rigtig god idé og der er gode erfaringer med at et brandkadet-forløb kan få utilpassede unge, som ofte mangler indhold i hverdagen, til at tage ansvar i samfundet. Derfor har vi besluttet at tilbyder udsatte unge 120 timers undervisning i brandslukning, førstehjælp e.t.c. De unge skal lære at stole på hinanden i pressede situationer, føle det positive i et arbejdsfællesskab – og lære at tage og få ansvar. Brandkadetterne bliver en del af brandkorpset og deltager i ugentlige træningsaftner med de rigtige brandmænd. Når de fylder 18 år kan de, hvis de er egnede, blive en del af beredskabet. Projektet gennemføres med støtte fra Velux Fonden. Jeg glæder mig til at følge projektet.

Det var nyt fra byrådsmødet i januar.

Torsdag og fredag skal jeg til KL-landsmøde sammen med børn- og familieudvalget. Mødet sætter fokus på læring og trivsel for alle børn og unge i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse.

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune

byrar@herning.dk
Tlf 60 67 99 97