Rekord kort byrådsmøde

Kun 11 sager på byrådsmødet gjorde mødet ganske kort. Der er nok også en tendens til at vi drosler lidt ned på opstart af nye sager op mod et valg. På den måde er der færre sager som et nyt byråd skal ”arve” og arbejde videre på. Og så var byrådsmødet også fremrykket for ikke at ligge i ugen op til kommunalvalget.

Ud af de 11 sager på byrådsmødet var de 6 endda lukkede vedr. eksproprieringssager og prisfastsættelser af nye grundudstykninger. Det høje antal lukkede sager vidner om den høje omsætningshastighed der er på nye byggegrunde og generel rigtig god udvikling i kommunen.

Whistleblower ordning etableres

Der var en sag om whistleblower ordning som vi lovgivningsmæssigt skal have etableret i kommunen senest den 17. december. Det skal ses som en ekstra mulighed for – fortroligt –  at kunne indberette hvis man oplever lovovertrædelser i forhold til kommunen. Advokatfirmaet DAHL tilknyttes som ekstern uafhængig part.

Du kan se dagsordenen med de øvrige åbne sager her

Årets frivillig-pris uddelt før byrådsmødet

Hvert år anerkender vi i byrådet en borger, som har gjort en helt særlig, frivillig indsats. I år gik prisen til 81-årige Inge-Lise Elming. Hun har gennem mere end 40 år gjort et kæmpe frivilligt arbejde i Herning. Særligt i lokalafdelingen af UNICEF, hvor Inge-Lise Elming har været aktiv i mere end 40 år, og hvor hun er æresmedlem.

Prismodtageren er også aktiv som frivillig på Museum Midtjylland og særligt engageret på herregården Herningsholm. Jeg har lært Ingelise at kende gennem et andet af hendes frivillig hverv – som en af de praktiske “slotsfruer” på Herningsholm, hvor jeg ofte har afholdt vielser.

Gensynsglæden var stor, min respekt for Inge-Lises frivillige indsats gennem så mange år er enorm! Med prisen følger en check på 10.000 kroner. Det er SÅ velfortjent.

Nu buldrer valgtoget afsted!

Siden I hørte fra mig sidst, er det store ”valg-tog” sat på skinner og der er fløjtet til afgang! De kommende tre uger kommer jeg til at løbe lidt ekstra stærkt for at nå det hele. Der er en del valgmøder i kalenderen, events + det løse. Helt lokalt vil der være et vælgermøde i Kibæk Krydsfelt den 4. november kl. 19.00 hvor jeg deltager sammen med 5 andre lokale kandidater fra hvert vores parti. Mine mærkesager kan du læse om på min hjemmeside www.ambr.dk ligesom jeg løbende vil opdatere min facebookside med videoer og andet frem mod valget – du finder min facebookside her

Sidst men bestem ikke mindst – så 1000 tak til alle som har hjulpet mig med at klatre i lygtepælene med mine plakater og alle som har sagt ja til at være personlige anbefalere for mig – du finder dem her