Så er blækket tørt på budgetforliget for 2018

Ældre, handicappede, børn og unge – mange har fundet vej ind i budgettet i de kommende 4 år

Så har vi budgettet for 2018 og de efterfølgende 3 år, for Herning Kommune på plads. Det er sket i et tæt og godt samarbejde med det øvrige byråd. Budgettet afspejler at vi i Herning Kommune har en sund økonomi. Vi kan som jeg tidligere har skrevet, lade sparekniven blive liggende i skuffen, og i stedet koncentrere os om at løse en lang række ønsker og udfordringer på bl.a. ældre- og handicap, og børneområdet + en hel masse andet godt. Du kan læse et uddrag af budget-beslutninger herunder

Flere byggegrunde
Som kommune er vi inde i en positiv udvikling, der flytter flere borgere til end der flytter herfra. Derfor fremrykker vi byggemodning i flere af de byer hvor der er god efterspørgsel på byggegrunde. Helt lokalt i Kibæk fremrykkes byggemodningen af den sidste etape på Velhustedparken til 2019, hvor der vil blive byggemodnet i alt 30 nye grunde.

Pladsmangel p.g.a. nybyggeri
Lind og Snejbjerg er de to byer hvor der sælges flest byggegrunde, dette har en positiv afsmitning på børnetallet, men skaber “pladsproblemer”. Derfor udvider vi i denne 4-årige budgetperiode både Kernehuset-Engblommen/Engbjergskolen i Snejbjerg og Højgård Børnehus/Højgårdskolen i Lind.

Udbygning af vores botilbud
På socialområdet mangler vi bo-tilbud til borgere med svær autisme, fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede. Derfor har vi besluttet at udbygge Mosaikken med 8 pladser og Rosenholm  med 12 pladser. Udbygningen giver mulighed for, at borgerne kan undgå at skulle bo uden for kommunen. Med en udbygning af bo-tilbud i kommunen kan flere bo tættere på familie.

12 mio ekstra til drift i årene frem
Men det er ikke kun fysiske udvidelser der er blevet plads til. I 2018 og årene derefter vil en årlig pulje på 12 mio. kr. til borgernær velfærd/daglig drift give et løft – ikke mindst på handicapområdet.

Flere varme hænder og flere plejehjemspladser
I denne byrådsperiode har vi allerede prioriteret ældreområdet med flere driftsmidler. Det har resulteret i, at der inden for de seneste par år er ansat til hvad der svarer til 80 fuldtidsstillinger på området. Vi ved at der i årene frem bliver flere ældre i kommunen, så i denne budgetaftale afsætter vi også økonomi til at etablere 20 nye plejebolig-pladser, som en tilbygning til plejecenter Kildehøj i Vildbjerg.

Flere penge til IT på folkeskolerne
På folkeskoleområdet tilføres midler til opgradering af IT udstyr og indkøb af bøger. Selvom meget i dag foregår på computeren, er der stadig brug for at forny undervisningsmateriale i bogform. Det er et stort ønske fra vores skoler vi med denne bevilling kan opfylde.

3 millioner til tidlige indsatser i dagtilbud og 300.000 til ekstra indsats i sundhedsplejen.
Dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for børns udvikling og trivsel. Især når det gælder børn fra hjem, hvor forældrene ikke kan give børnene tilstrækkelig støtte. Derfor afsætter vi tre millioner kroner om året, bl.a. til tidlige indsatser for udsatte børn i dagtilbud. Samtidig afsætter vi 300.000 årligt til løft af sundhedsplejen.

Hurtigere byggesagsbehandling
Det er attraktivt at drive erhverv her på Herning-egnen, hvor rammebetingelserne er nogle af Danmarks mest fordelagtige. Dette konstante fokus på at være attraktive for erhvervslivet, sikrer os bl.a. et øget udbud af arbejdspladser. Vi vil stadig ligge i front når det gælder erhvervsvenlighed og afsætter derfor 400.000,- om året frem til 2021 for at forkorte byggesagsbehandlingstiden og undgå øget ventetid.

Vi ønsker at Varmestuen holder nat åbent
Ved at forhøje driftstilskuddet til Blå Kors Varmestue med 400.000 årligt har vi nu sikret økonomien til at Varmestuen også i årene frem kan holde nat åben.

Flere erhvervsuddannelser
I byrådet er vi meget optaget af at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse. Kommunen går forrest med det gode eksempel og hvor det er muligt og giver mening, øges antallet af kommunale lærepladser. Andre veje mod målet er at lade det indgår som en del af vores resultatkontrakt med Erhvervsrådet, med et ekstra mål om at de skal arbejde på at motivere erhvervslivet til at tage flere Lærlinge. Vi øger desuden kravet i udbud af kommunale bygge og anlægsopgaver over en vis lønsum. 6% af arbejdet/årsværket skal udgøres af elever/praktikanter.

Og nu sporten
og fritiden, kan man vel sige. Også til dette budget var der ønsker om hal-udvidelser. Derfor er det dejligt at kunne tage hul på ønsket i Tjørring med udvidelse af Nordvest hallen og en tilbygning til Haderup hallen. I 2021 er der afsat sammenlagt 9 millioner til at påbegynde projekterne, med den forståelse partierne imellem, at den resterende finansiering skal findes i 2022. Begge de nævnte projekter kan nu gå i gang med arbejdet med at indsamle egenfinansieringen.
Ja, og så er det jo dejligt at kunne slutte denne med at fortælle også blev plads i budgettet til en mere lokal bevilling til Aaskov Golfklub på 125.000,- til forbedring af klubfaciliteter i en tilkøbt ejendom.

Ovenstående var et uddrag af budgetforliget for 2018. Der er så meget god indhold og mening i budgettet, at jeg har svært ved at fatte mig i korthed. Hvis du har læst med så langt som hertil, er du måske interesseret i at læse hele forliget. Find det her.