Social investering i Gullestrup, NIDO – en fremtidssikring og godt nyt til skoler

Nyhedsbrev fra byrådsmødet den 16. Maj 2017

Byrådsmødet havde 21 sager på dagsordenen – du kan se den fulde dagsorden her: http://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Social investering i Gullestrup skal gennem jobs skabe mere ro og tryghed
Politiet har gennem længere tid oplevet øget uro i Gullestrup. I stedet for blot at sætte mere politi på området tænkes der Nyt.  Politiet vil involvere erhvervslivet og kommunen, dette for at skaffe småjobs til unge i området. Disse jobs skal give tilknytning til arbejdsmarkedet og meget gerne føre til varig beskæftigelse.
Uro opstår oftest af kedsomhed og lediggang. Tilknytning til arbejdsmarkedet giver mening og indhold i hverdagen. Politiet har søgt EU om støtte til projeketet, og har fået tilsagn om knap 1.8 mill.

5 millioner til at sikre kvalitet og ekspertice på DNV i fremtiden – samt mulighed for øget erhvervsturisme
I tilknytning til det nye sygehus i  Gødstrup, arbejdes der på at få etableret et center for forskning og udvikling, kaldet NIDO.

Et forskningscenter med tilknytning til sygehuset vil sikre:
– Rekruttering af dygtige speciallæger til Gødstrup
– Mulighed for universitetsspecialer på sygehuset
– Grobund for internationale medicinske konferencer

De to første punkter vil højne kvaliteten og ekspertisen til gavn for borgerne og det sidste punkt tror vi på vil få positiv virkning på erhvervsturismen. På gårsdagens byrådsmøde vedtog vi derfor at bevillige 5 mio. til projektet, som har en anslået anlægssum på 148 mio. Der er etableret en fundraising-gruppe som består af repræsentanter fra kommuner og erhvervslivet, fra hele optageområdet for DNV Gødstrup. Denne gruppe arbejder ihærdigt med at skabe den fulde finansiering af NIDO.

Der skal renoveres utætte tage og slås skimmelsvamp ihjel – nu!
På budgetkonferencen i april besluttede vi at afsætte ”her og nu midler” til renovering af tag på hhv. Højgårdskolen i Lind samt Engbjergskolen i Snejbjerg.
Desuden blev det aftalt at afsætte midler til udbedring af skimmelsvampsager på Sunds Skole, Lind Skole og Arnborg skole. Vi ved af erfaring, at det kan komme til at koste utrolig mange penge, hvis der ikke bliver taget hånd om skimmelsvamp i tide.  Derfor frigav vi på byrådsmødet i aftes i alt 14.525 mio. kr. til ekstra bygningsvedligehold.
Udgifterne finansieres af overskud opstået i.f.m. salg af kommunale ejendomme i 2017, samt midler overført fra 2016 til energirenoveringer.

Frigivelse af 68.121 mio kr. til Lindbjergskolen
Med frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen kommer vi et stort skridt videre mod en ny skole der skal erstatte de nuværende to skoler i Hammerum og Gjellerup. Og det er jo ikke bare en skole der bygges. I sagsfremstillingen står der ligefrem at Lindbjergskolen bygges som en ”mini-by” med adskilte bygninger for indskoling, mellemtrin og udskoling. Det nye byggeri kommer også til at rumme et bibliotek, en tandklinik, et SFO tilbud samt forbedrede idrætsfaciliteter både inden for og udenfor. Det nye byggeri kommer uden tvivl til at skabe kæmpe værdi for alle borgere – ung som gammel  – i Hammerum og Gjellerup. Det vil blive nogle rigtig gode faciliteter der kan benyttes døgnet rundt – året rundt.

I ft. Skoledelen, så bliver på mange måder en ny og spændende skole. Der er tænkt i spændende læringsmiljøer, hvor eleverne i mellemtrinnet og udskoling ikke har de traditionelle klasseværelser, men i stedet har undervisning i lokaler der er fagligt kodede. Så eleverne flytter sig alt efter hvilket fag de skal have. I indskolingen har man stadig klasseværelser, da det i højere grad skaber tryghed for de yngste børn.

Hvis man er nysgerrig efter at høre mere om projektet, afholdes der et arrangement for alle interessenter og borgere i Hammerumhallen tirsdag d. 6. juni kl. 17 – 19.30.  Her vil der være en præsentation af projektet. Skoleleder, idrætslivet og bibliotek vil komme med en præsentation af deres del og tanker vedr. byggeriet. Alle er velkommen.

Følg med på facebook
Det var kort fra gårsdagens byrådsmøde. Hvis du gerne vil følge med i hvad der sker politisk i Herning – mellem byrådsmøderne – kan du også følge mig på: https://www.facebook.com/annemettebangrasmussen/

De bedste hilsner
Anne Mette Bang Rasmussen
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune