Stor udviklingslyst i Herning Kommune

17.11.2015

Terror i Europa
Efter en weekend med voldsomme terrorhandlinger i Paris, kan lokalpolitik måske synes mindre vigtig. Men det er en del af det demokrati vi bygger vores samfund og tror på. Det er vigtigt ikke at lade sig skræmme, men lade dagligdagen fortsætte uændret, hvilket jeg er helt bevidst om er lettere for mig/os i Danmark, end for de frankmænd hvis verden rystede i weekenden. Det er gennemført ondt at ramme civile der af hele deres hjerte ikke ønsker krig. Hvor er det trist. Men livet går videre, for det skal det, og hermed tager jeg et stort spring til…

Uddeling af årets frivilligpris I Herning Kommune
Umiddelbart før byrådsmødet i går, uddelte Herning Kommune årets frivilligpris for 15. gang. Som Borgmesteren gav udtryk for i sin tale til prismodtageren, var der et stærkt felt med mange potentielle prismodtagere indstillet til prisen. Der er frivillige ildsjæle i snart hver en krog i kommunen, hvilket har uvurderlig værdi for vores samfund.
Én skulle vælges til årets pris, og valget faldt på Carsten Byrjalsen som er idémand bag ”Team Herning”. Et projekt som har inkluderet udsatte unge, der sammen med en stor gruppe frivillige, gennem cykeltræning med det afsluttende mål at cykle til Paris i sommers, har fået voksen støtte og opmærksomhed. Tanken var at give de deltagende unge mod og tro på, at når man sætter sig et mål og arbejder målrettet for det kan det også gennemføres. Der er så gode resultater med projektet ”Team Herning”, at arbejdet med en ny tur i 2017 nu er igangsat. Stort tillykke og godt gået til Carstens Byrjalsen og de mange øvrigefrivillige bag Team Herning.

Selve byrådsmødet havde 38 punkter på dagsordenen – og kan alle ses her:  http://kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/dagsordner-og-referater

Udviklingslyst i kommunen
Byrådets dagsorden bar igen præg af at der er fuld fart på vækst og udviklingslyst i Herning Kommune. Fra byplanudvalget havde vi 14 punkter på dagsordenen. Punkter der spænder fra øget udnyttelse af boligområder, udvidelse af erhvervsområder til mulighed for opførelse af hotelkompleks oven på Kongrescentrets hovedbygning. Kan sidstnævnte opføres, står vi stærkere, i forhold til at tiltrække endnu flere større arrangementer, som i dag står og falder med mulighed for mere eksklusive og bynære muligheder for hotelovernatning.

”Danmarks-produktionshjerte” – et nyt samarbejde med 6 nabokommuner
Vi har i Herning Kommune vedtaget at indgå et samarbejde med 6 nabokommuner: Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Skive, Lemvig og Struer.
Samarbejdet får det officielle navn Business Region MidtVest – Danmarks produktionshjerte. Men hvorfor en Business-Region?
Fordi vi tror på at et øget samarbejde kommunerne imellem kan styrke erhvervsbetingelser i midtjylland, ligesom vi samlet kan stå stærkere om at tiltrække f.eks. udannelsesinstitutioner og derved sikre fremtidens arbejdskraft. Et andet vigtigt formål med Business Regionen er at tale med én stemme – i statslige forhandlinger og derved forhåbentlig opnå større gennemslagskraft for det midtjyske område.

Anlægstilskud til Skovsnogen
Skovsnogen, kunstprojektet som er beliggende i en privat skov mellem Skarrild og Sdr. Felding har søgt om anlægstilskud. Dette for at kunne rejse penge til at købe den privatejde skov, ændre skoven til en fond og derved opnå støtte til videre udvikling fra bl.a. Statens Kunstfond, som har givet tilsagn hvis det er en fond der støttes (der ydes nemlig ikke tilskud til privatejede projekter).
Det blev et ja til ansøgningen fra byrådet. Anlægstilskuddet på 1,3 mill. finansieret ved salg af et kommunalt skovareal beliggende ved Sdr. Felding. Beslutningen om at sælge kommunal ejendom for at finansiere nyt anlæg er ikke normal procedure i byrådet. I dette tilfælde vedtog vi i byrådet at fravige dette, da etablering af Skovsnog fonden vil medføre udefrakommende god økonomisk støtte til drift og udvikling af et meget velbesøgt og kendt kunstprojekt, i den sydlige del af vores kommune. Anslået besøgstal det seneste år er på 10.000 besøgende.

Godt nyt for de mindste børn i den nordlige del af kommunen
To punkter på dagsordenen var godt nyt for Haderup. Med frigivelse af 197.000 kan vi nu etablere 6 vuggestuepladser i Haderup børnehus – hvilket er meget efterspurgt. I den efterfølgende sag kunne vi frigive 1.860.000 til etablering af en mangeårigt ønske om en ny motoriksal i forbindelse med Haderup Skole og Børnehus – begge tiltag glæder vi os i børne- og familieudvalget .

EU – ja, nej – ved ikke?
Næte gang du får et nyhedsbrev fra mig, er vi på den anden side af  EU afstemningen om retsforbeholdet.  Det kan være svært at danne sig et overblik over hvad konsekvenserne af et nej/ja betyder.  Helt forenklet har jeg hørt det udtrykt således ”det er et spørgsmål  om vi vil være en del af EU-klassen på juridiske forhold”.  Når det kommer til juridiske forhold/retssikkerhed tænker jeg, det er vigtigt at have størst mulig grad af samarbejde over grænserne, for bl.a. at bekæmpe kriminalitet, forebygge terror og sikre virksomheders juridiske rettigheder. Så derfor bliver det et JA herfra. Husk at tage stilling til hvad DU vil stemme – og stem fordi du kan.  Måske ses vi, jeg har vagt ved valgbordet i Kibæk Krydsfelt den 3. december.