Vi kan lade sparekniven ligge i skuffen i 2018

Mandag og tirsdag har jeg sammen med det øvrige byråd, på efterårets budgetkonference, drøftet budgetmuligheder og udfordringer for 2018. Der er heldigvis flere muligheder end udfordringer. Vi har en stabil økonomi i kommunen. Vi skal ikke ud med sparekniven, men får derimod bl.a. tilført 12 millioner årligt til den daglige drift.

Forhandlingerne om fordelingen af de øgede driftsmidler samt mulighed for at igangsætte nye anlæg (byggeprojekter) starter vi på i dag.

Jeg ser frem til at kunne sende dig endnu et nyhedsbrev om det endelige budget og fortælle detaljeret om indholdet. Jeg håber selvfølgelig på at vi endnu engang lykkes med at forhandle en fornuftig budgetaftale på plads, i samarbejde med flest mulige partier.

Budgetkonferencen sluttede tirsdag aften med det månedlige byrådsmøde, som havde 49 sager på dagsordenen. Her er kort nyt fra byrådsmødet:

Udviklingen snurrer lystigt i Kommunen,  bl.a. som følge af ændring i planloven
Knap halvdelen af sagerne på byrådsmødet var af planlægningskarakter; nye byggeprojekter for boliger, etablering af erhverv eller større butikker. En ændring i planloven har f.eks. givet mulighed for, at der i højere grad kan etableres større butikker, med særligt pladskrævende varer i udkanten af byen. Bl.a. i området v. Herning Centret og Bauhaus. Helt aktuelt er der 3 – 5 butikker som i dag ikke er repræsenteret i Herning, der når planlægningen er på plads, gerne vil etablere sig i Herning. Et større udvalg af udvalgsbutikker forventes at tiltrække kunder fra et endnu større opland, med forventet positiv afsmitning på allerede etablerede butikker.

Grøn ordning understøtter lokale projekter i Sunds og Kibæk
Jeg har tidligere omtalt ”Grøn ordning”, en ordning, som har til formål at fremme accepten af Vindenergi. Dette ved at yde økonomisk støtte til lokale projekter. Disse midler er bl.a. tildelt i Sunds og Kibæk. Begge steder er der midler som alligevel ikke blevet anvendt, da projekter er frafaldet. I forbindelse med en ny ansøgningsrunde er der derfor nu uddelt fl.g.
120.000,- til etablering af sauna til (Sunds vinterbadeklub)
40.000,- til opførsel af muldtoilet ved bålhytte og sheltere (Sunds FDF)
95.000,- til etablering af opvarmningsmulighed på Kibæk Mølle (Kibæk Mølle S/I)
26.925,- til etablering af bålhytte eller shelters v. Børnesøen (Kibæk Lokalråd)

Grøn ordning, har gennem de seneste år bidraget positivt til mange borgerdrevne initiativer. Desværre er ophører ordningen i starten af 2018 . Dette kan få betydning til den forventede tildeling af Grøn Ordning, i forbindelse med et kommende vindmølleprojekt i Stakroge. Derfor har vi fra Byplanudvalget indsendt høringssvar til Energistyrelsen med en kraftig opfordring om at allerede vedtagne projekter der ikke når opførelse inden starten af 2018 stadig har mulighed for at søge ordningen.

Helt lokalt: længe ventet oprensning af søen på Møllegården i Kibæk
Møllegårdssøen har længe trængt til en oprensning, efter nogen tids forhandling om egentligt ejerskab af søen, der tidligere har hørt under Herning Vand, er ansvaret for vedligehold af søen nu hjemhørende i afdelingen for Kommunens grønne områder. Her var det planen, at søen først skulle oprenses i efteråret 2018.  Efter massivt borgerønske om ”her og nu handling” er det dejligt at kunne fortælle, at oprensningen er flyttet frem til dette efterår.

Det var meget kort fra byrådsmødet, du kan som altid læse den fulde dagsorden her:
Og så glæder jeg mig som sagt til, snarest muligt, at kunne fortælle om udfaldet af vores budgetforhandlinger for 2018.